Finish

Fluke 434-II- ja 435-II-sähkönlaatu- ja energia-analysaattorit

 • Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer front view
 • Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer
 • Fluke 434-II and 435-II Power Quality and Energy Analyzers
 • Fluke 434-II and 435-II Power Quality and Energy Analyzers
Enää valmisteta

Tärkeimmät ominaisuudet

Analysoi sähkönlaadun ongelmia, laske energiahäviön kustannukset ja ehkäise seisokkeja Fluke 434-II-energia-analysaattorin ja 435-II-sähkönlaatu- ja energia-analysaattorin avulla.

 • Edistyneet sähkönlaatutiedot – tarkista sähkönlaatuun liittyvät tiedot yhdellä silmäyksellä reaaliajassa, jotta voit tehdä parempia kunnossapitoa koskevia päätöksiä.
 • Energiahäviölaskuri –selvitä heikon sähkönlaadun aiheuttaman energiahäviön kustannukset.
 • Alan korkein turvaluokitus –CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Tuotetta ei enää valmisteta tai sen luokitusta on muutettu

Tuotekatsaus: Fluke 434-II- ja 435-II-sähkönlaatu- ja energia-analysaattorit

Fluke 434-II -energia-analysaattori ja 435-II-sähkönlaatu- ja energia-analysaattori on suunniteltu auttamaan seisokkien vähentämisessä, sähkönlaatuongelmien nopeassa vianhaussa ja energiahäviön kustannusten helpossa selvittämisessä. Seisokit tulevat kalliiksi ja kriittisten sähkönlaatuongelmien ratkaisemiseen tarvittavat tiedot on tärkeää hankkia nopeasti. 434-II- ja 435-II-analysaattorin mittausprosessi ja tietojen anto on optimoitu antamaan kriittisimmät tiedot helposti.

Analysaattorit mittaavat useita parametreja samanaikaisesti ja näyttävät ne muodossa, josta voi nähdä nopeasti sähkönlaadun kokonaistilanteen. Yksityiskohtaiset tiedot auttavat sinua tekemään parempia kunnossapitoa koskevia päätöksiä – yritit sitten pienentää energiahäviötä, löytää sähkönlaatuongelmien lähteen tai nähdä, miten moottorin käynnistykset vaikuttavat sähköjärjestelmääsi. Tietoja voi tarkastella yksinkertaisina digitaalisina arvoina, trendikäyrinä (jotka auttavat näkemään ajan mittaan tapahtuneet muutokset nopeasti), aaltomuotoina tai vektorinäyttöinä. Tiedot voi myös analysoida ja järjestää taulukkomuotoihin. Yksityiskohtaisten tapahtumatietojen avulla näet poikkeamien laajuuden, keston ja aikaleimat, jolloin voit yhdistää laitoksessasi ilmenevät ongelmat nopeasti.

Energiahäviölaskuri –laske energiahäviön aiheuttamat taloudelliset menetykset euroina.

Fluke 430 II -sarjan energiahäviölaskuri
Fluke 430 II -sarjan energiahäviölaskuri

On selvää, että heikolla sähkönlaadulla voi olla merkittäviä vaikutuksia. Fluke 434-II -energia-analysaattori ja Fluke 435-II -sähkönlaatu- ja energia-analysaattori auttavat sinua tunnistamaan ongelmat ja mittaamaan energiahäviötä menetettyinä euroina. Energiahäviölaskuri auttaa ymmärtämään sähkönkulutusta paremmin yhdistämällä esimerkiksi tehokkaan ja heikon sähkönlaadun ominaisuudet, kuten loistehon, epätasapainon, säröt tai nollavirran. Nämä sähkönlaatu- ja energia-analysaattorit ovat myös joustavia: käyttäjä voi lisätä kaapelin pituuden ja poikkipinnan laskeakseen syöttävän johtimen koosta johtuvan häviön (tai käyttää AUTO-tilaa, jos kaapelin tietoja ei ole saatavilla) ja lisätä jopa neljä yksilöllistä aikaan sidottua tariffia (kWh) tarkempia laskelmia varten. Näiden kriittisten tietojen avulla käyttäjä voi perustella helposti tarvittavan sijoituksen takaisinmaksuajan.

Edistyneet sähkönlaatutiedot –sähkönlaatutiedot yhdellä silmäyksellä reaaliajassa, jotta sinulla olisi tarvitsemasi tiedot silloin, kun niitä tarvitset.

Power wave -tiedonkeruu
Power wave -tiedonkeruu

Fluke 434-II -energia-analysaattori ja 435-II -sähkönlaatu- ja energia-analysaattori käyttävät integroitua sähkönlaatutietojen yhteenvetoa, jonka avulla saat yhdellä silmäyksellä yleiskuvan erilaisista sähkönlaatuongelmista reaaliajassa. Yksinkertaisesta graafisesta esityksestä, joka sisältää toleranssirajat, näkee nopeasti, mitä sähkönlaatuongelmia sähköjärjestelmässä saattaa olla. Jos et tiedä mistä aloittaa tai mitkä ongelmat ovat mahdollisia, edistynyt sähkönlaatutietojen yhteenveto helpottaa tehtävää ja antaa kattavat alkutiedot vianhaun jatkamiseen.

Invertterin hyötysuhde

Invertterit muuttavat DC-virran AC-virraksi tai toisin päin. Miten suuri prosentuaalinen osuus kyseisestä virrasta sitten tulee ulos käytettävissä olevana virtana? Fluke 434-II- ja 435-II-analysaattoreissa on integroitu tehoinvertterin mittaustila, jonka avulla käyttäjät voivat ymmärtää tehoinvertterin toimintaa paremmin. 100 prosentin hyötysuhdetta ei ole mahdollista saavuttaa, ja tehoinvertterin hyötysuhde vaihtelee sen mukaan, miten paljon tehoa käytetään kerrallaan (hyötysuhde on yleensä sitä suurempi mitä enemmän tehoa käytetään). Invertterit on myös tarkistettava, sillä niiden teho saattaa ajan kuluessa heiketä. Järjestelmän hyötysuhteen voi määrittää vertaamalla tulotehoa lähtötehoon. Tehoinvertterin hyötysuhdeominaisuuden avulla voit selvittää, miten hyvä invertterisi on DC-virran muuntamisessa AC-virraksi (tai päinvastoin).

AutoTrend –automaattinen piirtotoiminto

AutoTrend-ominaisuus näyttää muutokset ajan mittaan.
AutoTrend-ominaisuus näyttää muutokset ajan mittaan.

Ainutlaatuisen AutoTrend-ominaisuuden avulla näet nopeasti sähkönlaadun muutokset ajan mittaan. Kaikki näkyvissä olevat lukemat tallentuvat automaattisesti ja jatkuvasti ilman kynnysarvojen määrittämistä tai prosessien aloittamista manuaalisesti, joten näet nopeasti jännitteen, virran, taajuuden, tehon, harmonisten yliaaltojen tai välkynnän trendit kaikissa kolmessa vaiheessa sekä nollajohtimessa.

Edistyneet sähkönlaatutoiminnot ja ennennäkemättömät energia-analyysiominaisuudet

Sähkönlaatuongelmat voivat vaikuttaa kriittisten kuormien toimintaan, ja niillä voi olla negatiivinen vaikutus kokonaistoimintaan. Fluke 435-II -sähkönlaatu- ja energia-analysaattori tunnistaa laitoksesi sähkövikoja. Laske heikosta sähkönlaadusta johtuvan energiahäviön kustannukset ja suorita sähkönlaadun lähteen tai moottorin suorituskykyongelmien vianhakua yhdellä mittauslaitteella, joka on suunniteltu antamaan tarvitsemasi tiedot nopeasti, jotta pääset ongelman ytimeen.

Kevyeen, kestävään pakkaukseen käärityt Fluke 434-II -energia-analysaattori ja 435-II-sähkönlaatu- ja energia-analysaattori ovat ihanteellisia kannettavia sähkönlaatuinstrumentteja.

 • Näet nopeasti, miten paljon rahaa menetät energiahäviön vuoksi.
 • Tarkista sähkönlaatuun liittyvät tiedot yhdellä silmäyksellä reaaliajassa, jotta voit tehdä parempia kunnossapitoa koskevia päätöksiä.
 • Mukana lenkkivirtapihdit mittausten suorittamiseen kolmesta vaihejohtimesta ja nollajohtimesta.
 • Tarkista nopeasti, miten moottorin käynnistykset vaikuttavat sähköjärjestelmän suorituskykyyn.
 • Alan paras turvallisuusluokitus: sähkön syöttöpuolen mittausten turvaluokitus 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
 • Fluke Connect® -yhteensopiva* – Tarkastele tietoja mittauspaikalla laitteen näytöllä, Fluke Connect -mobiilisovelluksella tai PowerLog 430-II -ohjelmistolla.

Fluke 430-II -sarjan sähkönlaadun analysaattorit

Fluke 434-II -energia-analysaattori auttaa ymmärtämään sähkön kokonaiskulutusta ja laskemaan, miten paljon energiahäviöt maksavat laitoksellesi. Fluke 435-II -sähkönlaatu- ja energia-analysaattori sisältää samat upeat ominaisuudet kuin 434-II-mallikin, minkä lisäksi siinä on edistyksellinen sähkönlaatutoiminto perusteellisempaan vianhakuun. Jos tarvitset 435-II-mallin kaltaisen edistyneen suurtaajuustoiminnon, Fluke 437-II on ehdoton sähkönlaatuanalysaattori 400 Hz:n sähköjärjestelmille. Fluke 438-II -sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori sisältää kaikki samat sähkönlaatu- ja energia-analyysitoiminnot kuin Fluke 435-II -mallikin, minkä lisäksi sillä voi mitata mekaanisia moottoriparametreja, kuten moottorin pyörintänopeutta, vääntöä ja mekaanista tehoa, ilman mekaanisia antureita.

OminaisuudetFluke 434-IIFluke 435-IIFluke 437-IIFluke 438-II
Tehomittaukset
Sähkönlaadun mittaukset
IEC61000-4-30-vaatimustenmukaisuusLuokka SLuokka ALuokka ALuokka A
Teho-, energia- ja hävikkilaskuri
Valvonta ja trendit
Käynnistysvirta, invertterin hyötysuhde
Edistynyt analyysi: tapahtuman aaltomuodot, välkyntä, transientit, verkon signaalijännitteet ja power wave 
Laivasähkö ja 400 Hz   
Moottorin sähköinen ja mekaaninen analyysi(lisävaruste)(lisävaruste)(lisävaruste)
SD-kortti

Tekniset tiedot: Fluke 434-II- ja 435-II-sähkönlaatu- ja energia-analysaattorit

Jännite
 MalliMittausalueErottelukykyTarkkuus
Vrms (AC + DC)434-II1...1 000 V (vaihe–nolla)0,1 V±0,1 % nimellisjännitteestä 1
435-II1...1 000 V (vaihe–nolla)0,01 V±0,1 % nimellisjännitteestä 1
Vpk1...1 400 Vpk1 V5 % nimellisjännitteestä
Jännitteen muotokerroin (CF)1,0 > 2,80,01±5 %
Vrms½434-II1...1 000 V (vaihe–nolla)0,1 V±1 % nimellisjännitteestä
434-II ja 435-II 0,1 V±0,2 % nimellisjännitteestä
Vfund434-II1...1 000 V (vaihe–nolla)0,1 V±0,5 % nimellisjännitteestä
435-II 0,1 V±0,1 % nimellisjännitteestä
Virta (tarkkuudessa ei oteta huomioon pihtien tarkkuutta)
Ampeerit (AC + DC)i430-Flex 1x 5 A...6 000 A1 A±0,5 % ±5 lukemaa
i430-Flex 10x0,5 A...600 A0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 1x5 A...2 000 A1A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 10x0,5–200 A (vain AC)0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
Apki430-Flex8 400 Apk1 Arms±5 %
1mV/A5 500 Apk1 Arms±5 %
Virran muotokerroin (CF)1...100,01±5 %
Amps½i430-Flex 1x5 A...6 000 A1 A±1 % ±10 lukemaa
i430-Flex 10x0,5 A...600 A0,1 A±1 % ±10 lukemaa
1 mV/A 1x5 A...2 000 A1 A±1 % ±10 lukemaa
1 mV/A 10x0,5–200 A (vain AC)0,1 A±1 % ±10 lukemaa
Afundi430-Flex 1x5 A...6 000 A1 A±0,5 % ±5 lukemaa
i430-Flex 10x0,5 A...600 A0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 1x5 A...2 000 A1 A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 10x0,5–200 A (vain AC)0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
Hz
HzFluke 434 @ 50 Hz:n nimellistaajuus42,50 Hz...57,50 Hz0,01 Hz±0,01 Hz
Fluke 434 @ 60 Hz:n nimellistaajuus51,00 Hz...69,00 Hz0,01 Hz±0,01 Hz
Fluke 435 @ 50 Hz:n nimellistaajuus42,500 Hz...57,500 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 435 @ 60 Hz:n nimellistaajuus51,00 Hz...69,00 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Teho
W (VA, VAR)i430-Flexenint. 6 000 MW0,1 W...1 MW±1 % ±10 lukemaa
1 mV/Aenint. 2 000 MW0,1 W...1 MW±1 % ±10 lukemaa
Tehokerroin (Cos Q/DPF)0...10,001±0,1 % nimelliskuormitusolosuhteissa
Energia
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±1 % ±10 lukemaa
Energiahäviöi430-Flex 10xRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±1 % ±10 lukemaa (pois lukien vaiheresistanssin tarkkuus)
Harmoniset yliaallot
Harmonisten yliaaltojen järjestys (n)DC, ryhmittely 1...50: Harmoniset ryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti
Epäharmonisten yliaaltojen järjestys (n)OFF, ryhmittely 1...50: Harmoniset ja epäharmoniset alaryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti
Voltit (%)f0,0 %...100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,1 %
r0,0 %...100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,4 %
Absoluuttinen0,0 ... 1 000 V0,1 V±5 %1
THD0,0 %...100 %0,1 %±2,5%
Ampeerit %f0,0 %...100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,1 %
r0,0 %...100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,4 %
Absoluuttinen0,0–600 A0,1 A±5 % ±5 lukemaa
THD0,0 %...100 %0,1 %±2,5%
Watit %f tai r0,0 %...100 %0,1 %±n x 2 %
AbsoluuttinenRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±5 % ±n x 2 %, ±10 lukemaa
THD0,0 %...100 %0,1 %±5 %
Vaihekulma-360°...+0°±n x 1°
Välkyntä.
Plt, Pst, Pst(1 min) Pinst0,00...20,000,01±5 %
Epäsymmetria
Voltit (%)0,0 %...20,0 %0,1 %±0,1 %
Ampeerit %0,0 %...20,0 %0,1 %±1%
Verkon signaalijännitteet
KynnystasotKynnys, rajat ja signaalin kesto on mahdollista ohjelmoida kahdelle signaalitaajuudelle
Signaalitaajuus60 Hz...3 000 Hz0,1 Hz 
Suhteellinen V %0 %...100 %0,10 %±0,4%
Absoluuttinen V3s (3 sekunnin keskiarvo)0,0 V...1 000 V0,1 V±5 % nimellisjännitteestä
Yleiset tekniset tiedot
LaukkuRakenne luja, iskunkestävä, kiinteä suojakotelo Roiskevesi- ja pölytiivis (IP51 standardin IEC60529 mukaan käytettäessä kallistettavassa telineessä) Iskun- ja tärinänkestävyys: isku 30 g, tärinä: sinimuotoinen 3 g, satunnainen 0,03 g2/Hz MIL-PRF-28800F-standardin luokan 2 vaatimusten mukaisesti
NäyttöKirkkaus: verkkolaitetta käytettäessä tyypillisesti 200 cd/m2, akkukäytöllä tyypillisesti 90 cd/m2 Koko: 127 x 88 mm (153 mm kulmasta kulmaan), LCD:n tarkkuus: 320 x 240 pikseliä Kontrasti ja kirkkaus: käyttäjän säädettävissä, lämpötilakompensoitu
Muisti8 Gt:n SD-kortti (SDHC-yhteensopiva, FAT32-formatoitu), lisävarustekortin koko max. 32 Gt. Näytönkopion tallennus ja useita muistipaikkoja datalle, mukaan lukien tiedonkeruu (riippuu muistin koosta).
ReaaliaikakelloAika- ja päivämäärämerkintä trenditilassa, transienttinäytössä, Monitor-tilassa ja tapahtumien tallennustilassa.
Ympäristö
Käyttölämpötila0°C ~ +40°C; +40°C ~ +50°C akku irrotettuna
Varastointilämpötila–20 °C ~ +60 °C
Kosteus+10°C ~ +30°C: 95 % RH ei kondensoiva
+30 °C ~ +40 °C: 75 % RH ei kondensoiva
+40°C ~ +50°C: 45 % RH, ei kondensoiva
EnimmäiskäyttökorkeusEnintään 2 000 m (CAT IV 600 V, CAT III 1000 V)
Enintään 3 000 m (CAT III 600 V, CAT II 1000 V)
Enimmäisvarastointikorkeus 12 km
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)Täyttää EN 61326 (2005-12) -standardin vaatimukset päästöjen ja häiriönsiedon osalta
LiitännätMini-USB-B, erillinen USB-portti tietokoneeseen liittämistä varten SD-korttipaikka laitteen akun takana
TakuuLaitteella kolme vuotta (osat ja työ), lisävarusteilla yksi vuosi
Katso valikoiman täydelliset tiedot »
1. 5 %, jos ≥ 1 % nimellisjännitteestä; ±0,05 % nimellisjännitteestä, jos < 1 % nimellisjännitteestä
2. 50 Hz:n / 60 Hz:n nimellistaajuus, IEC 61000 61000-4-30:n mukaisesti
3. 400 Hz:n mittauksia ei tueta välkynnän, verkon signaalijännitteiden ja valvonnan mittaustiloissa
4. Nimellisjännitteelle 50–500 V

Mallit: Fluke 434-II- ja 435-II-sähkönlaatu- ja energia-analysaattorit

Fluke 435-II
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer with current probes

Sisältö:

 • BC430-verkkolaite/laturi
 • Kansainvälinen pistokesovitinsarja
 • BP290, Li-ion-akku, 28 Wh (käyttöaikaa vähintään 8 tuntia)
 • TLS430-mittajohdot ja hauenleukasarja
 • WC100-värikoodaus pihdeissä ja johdoissa sekä paikalliset värikoodit tarroina
 • i430-Flexi-TF-II, 24 tuumaa (61 cm) pitkä, 4 lenkkivirtapihtiä
 • 8 Gt:n SD-kortti
 • PowerLog-ohjelmisto CD-levyllä (sis. käyttöoppaat PDF-muodossa)
 • USB-kaapeli A - mini-B
 • Pehmeä kantolaukku
Fluke 434-II

Sisältö:

 • BC430-verkkolaite/laturi
 • Kansainvälinen pistokesovitinsarja
 • BP290, Li-ion-akku, 28 Wh (käyttöaikaa vähintään 8 tuntia)
 • TLS430-mittajohdot ja hauenleukasarja
 • WC100-värikoodaus pihdeissä ja johdoissa sekä paikalliset värikoodit tarroina
 • i430flex-TF, 24 tuumaa (61 cm) pitkä, 4 lenkkivirtapihtiä
 • 16 Gt:n Wi-Fi SD -kortti (8 Gt:n SD-kortti INTL-malleille)
 • PowerLog-ohjelmisto CD-levyllä (sis. käyttöoppaat PDF-muodossa)
 • USB-kaapeli A - mini-B
 • C1740, pehmeä kantolaukku

Sisältö:

 • BC430-verkkolaite/laturi
 • Kansainvälinen pistokesovitinsarja
 • BP290, Li-ion-akku, 28 Wh (käyttöaikaa vähintään 8 tuntia)
 • TLS430-mittajohdot ja hauenleukasarja
 • WC100-värikoodaus pihdeissä ja johdoissa sekä paikalliset värikoodit tarroina
 • i430flex-TF, 24 tuumaa (61 cm) pitkä, 4 lenkkivirtapihtiä
 • 8 Gt:n SD-kortti
 • PowerLog-ohjelmisto CD-levyllä (sis. käyttöoppaat PDF-muodossa)
 • USB-kaapeli A - mini-B
 • C1740, pehmeä kantolaukku
Fluke 435-II Basic
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer without current probes

Sisältö:

 • BC430-verkkolaite/laturi
 • Kansainvälinen pistokesovitinsarja
 • BP290, Li-ion-akku, 28 Wh (käyttöaikaa vähintään 8 tuntia)
 • TLS430-mittajohdot ja hauenleukasarja
 • WC100-värikoodaus pihdeissä ja johdoissa sekä paikalliset värikoodit tarroina
 • 8 Gt:n SD-kortti
 • PowerLog-ohjelmisto CD-levyllä (sis. käyttöoppaat PDF-muodossa)
 • USB-kaapeli A - mini-B
Fluke 434-II Basic
Fluke 434 Series II Three-Phase Energy Analyzer without current probes

Sisältö:

 • BC430-verkkolaite/laturi
 • Kansainvälinen pistokesovitinsarja
 • BP290, Li-ion-akku, 28 Wh (käyttöaikaa vähintään 8 tuntia)
 • TLS430-mittajohdot ja hauenleukasarja
 • WC100-värikoodaus pihdeissä ja johdoissa sekä paikalliset värikoodit tarroina
 • 8 Gt:n SD-kortti
 • PowerLog-ohjelmisto CD-levyllä (sis. käyttöoppaat PDF-muodossa)
 • USB-kaapeli A - mini-B
 • C1740, pehmeä kantolaukku
Fluke-438-II/MA

430-II-moottorianalysaattorin päivityspaketti

Sisältö:

 • Laiteohjelmiston päivityspaketti tuo Fluke 434-, 435- ja 437 II -sarjan sähkönlaadun analysaattoreihin moottorien analysointimahdollisuuden.