Finish

Fluke 437 II -sarjan 400 Hz:n sähkönlaatu- ja energia-analysaattori

 • Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer - 1
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
Enää valmisteta

Tärkeimmät ominaisuudet

Fluke 437-II -sarja auttaa paikantamaan, ennustamaan ja ehkäisemään 50 Hz:n, 60 Hz:n ja 400 Hz:n sähkönlaatuongelmia ja suorittamaan niiden vianhakua.

 • 400 Hz:n käyttö ilmailu- ja sotilasjärjestelmissä
 • Laivasähkön mittausjärjestelmät analysoivat ja arvioivat jännitteen, virran ja tehon automaattisesti MIL-STD 1399 -standardin mukaisesti.
 • Edistyneet sähkönlaatutiedot – sähkönlaatutiedot yhdellä silmäyksellä reaaliajassa, jotta sinulla olisi tarvitsemasi tiedot silloin, kun niitä tarvitset.
Tuotetta ei enää valmisteta tai sen luokitusta on muutettu

Tuotekatsaus: Fluke 437 II -sarjan 400 Hz:n sähkönlaatu- ja energia-analysaattori

Jos työskentelet ilmailujärjestelmien parissa, tärkeimpien sähkönlaatuparametrien mittaaminen 400 Hz:ssä on välttämätöntä. Fluke 437-II -analysaattori sisältää tämän ominaisuuden (minkä lisäksi se mittaa myös 50 Hz:ssä ja 60 Hz:ssä), ja se on suunniteltu käyttäjille, joiden pitää selvittää sähkönlaatuongelman lähde nopeasti voidakseen minimoida kalliin seisokki-ajan. Integroidut laivasähkön mittausjärjestelmät analysoivat ja arvioivat jännitteen, virran ja tehon automaattisesti MIL-STD 1399 -standardin mukaisesti. Tämä arvio helpottaa mittaamista ja analysointia. Mittausjärjestelmä ja 437-II-mallin tietojen näyttö on optimoitu näyttämään tiedot mahdollisimman nopeasti. Laite mittaa useita parametreja samanaikaisesti ja näyttää ne muodoissa, joista sähkönlaadun kokonaiskuvan näkee nopeasti yhdessä yksityiskohtaisten tietojen kanssa, joiden avulla voit tehdä parempia kunnossapitoa koskevia päätöksiä. Tietoja voi tarkastella nopeasti yksinkertaisina digitaalisina arvoina, trendikäyrinä, joista näkee nopeasti ajan mittaan tapahtuvat muutokset, aaltomuotoina tai vektorinäyttöinä, tai ne voidaan analysoida. Tiedot voi myös järjestää taulukkomuotoon, jolloin tapahtumien laajuus-, kesto- ja aikaleimatiedot mahdollistavat niiden nopean yhdistämisen ongelmiin.

Sähkönlaatuongelmien paikantaminen, ennustaminen, ehkäiseminen ja vianhaku –enintään 400 Hz

Suuremmat taajuudet tarkoittavat pienempiä ja kevyempiä muuntajia ja moottoreita, jotka ovat kriittisen tärkeitä tekijöitä ilmailu- ja sotilaskuljetussovelluksissa, kun painolla on suuri merkitys. Fluke 437 II -sarjan sähkönlaatu- ja energia-analysaattori voi näyttää energiahäviön kustannukset, jotka ovat seurausta heikosta sähkönlaadusta, ja se on ihanteellinen työkalu sähkönlaadun selvittämiseen, kuormatutkimusten suorittamiseen ja vaikeasti havaittavien jännitetapahtumien tallentamiseen käyttäjän määrittämältä aikaväliltä. Ilmailu- ja sotilasjärjestelmien sähkönlaatumittausten tekemiseen kehitetty Fluke 437 II -sarja on laadukas 400 Hz:n analysaattori.

 • 400 Hz:n käyttö ilmailu- ja sotilasjärjestelmissä MIL-STD 1399 -standardin mukaisesti
 • Laivasähkön mittausjärjestelmät analysoivat ja arvioivat jännitteen, virran ja tehon automaattisesti MIL-STD 1399 -standardin mukaisesti.
 • Tarkista sähkönlaatuun liittyvät tiedot yhdellä silmäyksellä reaaliajassa, jotta voit tehdä parempia kunnossapitoa koskevia päätöksiä.
 • Mukana lenkkivirtapihdit mittausten suorittamiseen kolmesta vaihejohtimesta ja nollajohtimesta.
 • Näet nopeasti, miten paljon rahaa menetät energiahäviön vuoksi.
 • Tarkista nopeasti, miten moottorin käynnistykset vaikuttavat moottorikäytön suorituskykyyn.
 • Alan paras turvallisuusluokitus: sähkön syöttöpuolen mittausten turvaluokitus 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
 • Fluke Connect® -yhteensopiva* – Tarkastele tietoja mittauspaikalla laitteen näytöllä, Fluke Connect -mobiilisovelluksella tai PowerLog 430-II -ohjelmistolla.

Edistyneet sähkönlaatutiedot –sähkönlaatutiedot yhdellä silmäyksellä reaaliajassa, jotta sinulla olisi tarvitsemasi tiedot silloin, kun niitä tarvitset.

Power wave -tiedonkeruu
Power wave -tiedonkeruu

Fluke 437-II -sähkönlaatu- ja energia-analysaattori käyttää integroitua sähkönlaatutietojen yhteenvetoa, jonka avulla saat yhdellä silmäyksellä yleiskuvan erilaisista sähkönlaatuongelmista reaaliajassa. Yksinkertaisesta graafisesta esityksestä, joka sisältää toleranssirajat, näkee nopeasti, mitä sähkönlaatuongelmia sähköjärjestelmässä saattaa olla. Jos et tiedä mistä aloittaa tai mitkä ongelmat ovat mahdollisia, edistynyt sähkönlaatutietojen yhteenveto helpottaa tehtävää ja antaa kattavat alkutiedot vianhaun jatkamiseen.

PowerWave-tiedontallennus –tunnista nopeasti, miten moottorin ja generaattorin käynnistykset vaikuttavat sähköjärjestelmän suorituskykyyn.

PowerWave-tiedontallennuksen avulla voit tallentaa kolmivaiheiset tarkan erottelukyvyn jännite- ja virta-aaltomuodot enintään viideltä minuutilta yhdessä yksityiskohtaisten RMS-jännite- ja virta-arvojen kanssa. Analysoimalla näiden arvojen vuorovaikutusta ajan mittaan voit yhdistää jännitteen, virran ja taajuuden vaikutukset moottoreiden ja generaattoreiden kriittisen käynnistyksen aikana. PowerWave-toiminnon avulla voit tavallisten sähkönlaatumittausten lisäksi tallentaa puolikkaan jakson rms-arvot kahdeksalta kanavalta, taajuuden ja hetkellisen tehon (Vrms 1/2, Arms 1/2, W, Hz ja scope-aaltomuodot jännitteelle, virralle ja teholle)

Power Inverter Efficiency

Invertterit muuttavat DC-virran AC-virraksi tai toisin päin. Miten suuri prosentuaalinen osuus kyseisestä virrasta sitten tulee ulos käytettävissä olevana virtana? Fluke 437-II -tehonvalvontalaitteessa ja -energia-analysaattorissa on integroitu tehoinvertterin tehotila, jonka avulla käyttäjät voivat ymmärtää tehoinvertterin toimintaa paremmin. Täydellinen tehokkuus on mahdotonta, ja tehoinvertterin teho vaihtelee sen mukaan, miten paljon tehoa käytetään kerrallaan (tehokkuus on yleensä sitä suurempi mitä enemmän tehoa käytetään). Invertterit on myös tarkistettava, sillä niiden teho saattaa ajan kuluessa heiketä. Järjestelmän tehokkuuden voi määrittää vertaamalla tulotehoa lähtötehoon. Tehoinvertteri-ominaisuuden avulla voit selvittää, miten hyvä invertterisi on DC:n muuntamisessa AC:ksi (tai päinvastoin). Heikko teho on mahdollinen, jos invertteri on väärän kokoinen kuormitukseen nähden.

AutoTrend –automaattinen piirtotoiminto

AutoTrend-ominaisuus näyttää muutokset ajan mittaan.
AutoTrend-ominaisuus näyttää muutokset ajan mittaan.

Ainutlaatuisen AutoTrend-ominaisuuden avulla näet nopeasti muutokset ajan mittaan. Kaikki näkyvissä olevat lukemat tallentuvat automaattisesti ja jatkuvasti ilman kynnysarvojen määrittämistä tai prosessien aloittamista manuaalisesti, joten näet nopeasti jännitteen, virran, taajuuden, tehon, harmonisten yliaaltojen tai välkynnän trendit kaikissa kolmessa vaiheessa sekä nollajohtimessa.

Tekniset tiedot: Fluke 437 II -sarjan 400 Hz:n sähkönlaatu- ja energia-analysaattori

Tuotteen tekniset tiedot
JänniteMalliMittausalueErottelukykyTarkkuus
Vrms (AC+DC)1...1000 V (vaihe-nolla)0,01 V±0,1 % nimellisjännitteestä**** 
Vpk1...1400 Vpk1 V5 % nimellisjännitteestä
Jännitteen muotokerroin (CF)1,0 > 2,80,01±5 %
Vfund 0,1 V±0,1 % nimellisjännitteestä
Virta (tarkkuudessa ei oteta huomioon pihtien tarkkuutta)
Virta (AC+DC)i430-Flex 1x 5 A...6000 A1 A±0,5 % ±5 lukemaa
i430-Flex 10x0,5 A...600 A0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 1x5 A...2000 A1A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 10x0,5...200 A (vain AC)0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
Apki430-Flex 8400 Apk 1 Arms±5 %
1mV/A5500 Apk1 Arms±5 %
Virran muotokerroin (CF)1...100,01±5 %
Amps½i430-Flex 1x 5 A...6000 A 1 A ±1 % ±10 lukemaa 
i430-Flex 10x0,5 A...600 A0,1 A ±1 % ±10 lukemaa
1 mV/A 1x  5 A...2000 A 1A ±1 % ± 10 lukemaa
1 mV/A 10x0,5...200 A (vain AC)0,1 A±1 % ± 10 lukemaa
Afundi430-Flex 1x 5 A...6000 A1 A±0,5 % ±5 lukemaa 
i430-Flex 10x 0,5 A...600 A0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 1x 5 A...2000 A1A±0,5 % ±5 lukemaa
1 mV/A 10x 0,5...200 A (vain AC)0,1 A±0,5 % ±5 lukemaa
Hz
Fluke 437 @ 50 Hz:n nimellistaajuus42,500 Hz...57,500 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 437 @ 60 Hz:n nimellistaajuus 51,000 Hz...69,000 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 437 @ 400 Hz:n nimellistaajuus340,0 Hz...460,0 Hz0,1 Hz±0,1 Hz
Paristot
W (VA, VAR)i430-Flex enint. 6000 MW0,1 W...1 MW±1 % ±10 lukemaa
1 mV/Aenint. 2000 MW0,1 W...1 MW±1 % ±10 lukemaa
Tehokerroin (Cos Q/DPF)0...10,001±0,1 % nimelliskuormitusolosuhteissa
Energia
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±1 % ±10 lukemaa
Energiahäviöi430-Flex 10xRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±1 % ±10 lukemaa (pois lukien vaihevastuksen tarkkuus)
Harmoniset yliaallot
Harmonisten yliaaltojen järjestys (n)DC, ryhmittely 1...50: Harmoniset ryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti
Epäharmonisten yliaaltojen järjestys (n)OFF, ryhmittely 1...50: Harmoniset ja epäharmoniset alaryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti
Voltteja (%)f0,0 %...100 %0,1 %± 0,1% ± n x 0,1%
r0,0 %...100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,4 %
Absoluutti0,0 ... 1000 V0,1 V± 5 %
Harmoninen kokonaissärö (THD)0,0 %...100 %0,1 %±2,5 %
Ampeerit %f0,0 %...100 %0,1 %±0,1% ±n x 0,1%
r0,0 %...100 %0,1 %±0,1 % ±n x 0,4 %
Absoluutti0,0 – 600 A0,1 A±5 % ±5
Harmoninen kokonaissärö (THD)0,0 %...100 %0,1 %±2,5 %
Watit %f tai r 0,0 %...100 %0,1 %±n x 2%
AbsoluuttiRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä ±5 % ±n x 2 %, ±10 lukemaa
Harmoninen kokonaissärö (THD)0,0 %...100 %  0,1 %±5 %
Vaihekulma -360°...+0°±n x 1°
Välkyntä.
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst0,00...20,000,01±5 %
Epäsymmetria
Voltit %0,0 %...20,0 %0,1 %±0,1 %
Ampeerit %0,0 %...20,0 %0,1 %±1 %
Verkon signaalijännitteet
KynnystasotKynnys, rajat ja signaalin kesto on mahdollista ohjelmoida kahdelle signaalitaajuudelle
Signaalitaajuus60 Hz...3000 Hz0,1 Hz 
Suhteellinen V %0 %...100 %0,10 %±0,4 %
Absoluuttinen V3s (3 sekunnin keskiarvo)0,0 V...1000 V0,1 V±5 % nimellisjännitteestä
Yleiset tekniset tiedot
KotelointiRakenne luja, iskunkestävä, kiinteä suojakotelo Roiskevesi- ja pölytiivis (IP51 standardin IEC60529 mukaan käytettäessä kallistettavassa telineessä) Iskun- ja tärinänkestävyys: isku 30 g, tärinä: sinimuotoinen 3 g, satunnainen 0,03 g2/Hz MIL-PRF-28800F-standardin luokan 2 vaatimusten mukaisesti
NäyttöKirkkaus: verkkolaitetta käytettäessä tyypillisesti 200 cd/m2, akkukäytöllä tyypillisesti 90 cd/m2 Koko: 127 mm x 88 mm (153 mm kulmasta kulmaan), LCD:n tarkkuus: 320 x 240 pikseliä Kontrasti ja kirkkaus: käyttäjän säädettävissä, lämpötilakompensoitu
Muisti16 Gt:n Wi-Fi SD -kortti vakiomalleille tai 8 Gt:n SD-kortti /INTL-malleille (SDHC-yhteensopiva, FAT32-formatoitu), valinnaisesti enintään 32 Gt. Näytönkopion tallennus ja useita muistipaikkoja datalle, mukaan lukien tiedonkeruu (riippuu muistin koosta).
ReaaliaikakelloAika- ja päivämäärämerkintä trenditilassa, transienttinäytössä, Monitor-tilassa ja tapahtumien tallennustilassa.
Ympäristö
Käyttölämpötila0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C akku irrotettuna
Varastointilämpötila–20 °C ~ +60 °C
Kosteus+10 °C ~ +30 °C: 95% RH ei kondensoiva
+30 °C ~ +40 °C: 75% RH ei kondensoiva
+40 °C ~ +50 °C: 45% RH, ei kondensoiva
EnimmäiskäyttökorkeusEnintään 2 000 m (CAT IV 600 V, CAT III 1000 V)
Enintään 3 000 m (CAT III 600 V, CAT II 1000 V)
Enimmäisvarastointikorkeus 12 km
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)Täyttää EN 61326 (2005-12) -standardin vaatimukset päästöjen ja häiriönsiedon osalta
LiitännätMini-USB-B, erillinen USB-portti tietokoneeseen liittämistä varten SD-korttipaikka laitteen akun takana
TakuuLaitteella kolme vuotta (osat ja työ), lisävarusteilla yksi vuosi
Katso valikoiman täydelliset tiedot »
* ±5 %, jos ≥ 1 % nimellisjännitteestä; ±0,05 % nimellisjännitteestä, jos < 1 % nimellisjännitteestä
** 50 Hz:n / 60 Hz:n nimellistaajuus, IEC 61000-4-30:n mukaisesti
*** 400 Hz:n mittauksia ei tueta välkynnän, verkon signaalijännitteiden ja valvonnan mittaustiloissa
**** Nimellisjännitteelle 50–500 V

Mallit: Fluke 437 II -sarjan 400 Hz:n sähkönlaatu- ja energia-analysaattori

Fluke 437 Series II 400Hz

Sisältö:

 • BC430-verkkolaite/laturi
 • Kansainvälinen pistokesovitinsarja
 • BP290, Li-ion-akku, 28 Wh (käyttöaikaa vähintään 7 tuntia)
 • TLS430-mittajohdot ja hauenleukasarja
 • WC100-värikoodaus pihdeissä ja johdoissa sekä paikalliset värikoodit tarroina
 • i430flex-TF, pituus 61 cm, 4 pihtiä
 • 16 Gt:n SD-kortti
 • PowerLog-ohjelmisto CD-levyllä (sis. käyttöoppaat PDF-muodossa)
 • USB-kaapeli A-B, mini
Fluke 437 Series II 400Hz Basic

Sisältö:

 • BC430-verkkolaite/laturi
 • Kansainvälinen pistokesovitinsarja
 • BP290, Li-ion-akku, 28 Wh (käyttöaikaa vähintään 7 tuntia)
 • TLS430-mittajohdot ja hauenleukasarja
 • WC100-värikoodaus pihdeissä ja johdoissa sekä paikalliset värikoodit tarroina
 • 16 Gt:n SD-kortti
 • PowerLog-ohjelmisto CD-levyllä (sis. käyttöoppaat PDF-muodossa)
 • USB-kaapeli A-B, mini
Fluke-438-II/MA

430-II-moottorianalysaattorin päivityspaketti

Sisältö:

 • Laiteohjelmiston päivityspaketti tuo Fluke 434-, 435- ja 437 II -sarjan sähkönlaadun analysaattoreihin moottorien analysointimahdollisuuden.