Finish

Mikä on pihtimittari?

Peruskäsitteet
Mikä on pihtimittari?

Pihtimittari on sähköinen mittauslaite, jossa yhdistyvät perusmallinen digitaalinen yleismittari ja virta-anturi.

Pihti mittaa virran. Mittajohdot mittaavat jännitteen. Mittarissa on saranoitu leuka, joka voidaan kiinnittää johdon, kaapelin tai muun johtimen ympärille missä tahansa sähköjärjestelmän kohdassa. Tämän jälkeen kyseisen piirin virran voi mitata ilman, että se on ensin tehtävä jännitteettömäksi.

Muovikuoren sisällä olevat kovat leuat on valmistettu ferriitistä, ja ne on suunniteltu havaitsemaan, keskittämään ja mittaamaan johtimen läpi kulkevan virran tuottaman magneettikentän.

 1. Virran tunnistava leuka
 2. Kosketussuoja (suojaa sormia sähköiskuilta)
 3. HOLD (PYSÄYTYS) -painike: Pysäyttää näytön nykyiseen lukemaan. Lukema poistuu, kun painiketta painetaan toisen kerran.
 4. Valitsin (eli kiertokytkin)
 5. Näyttö
 6. Taustavalopainike
 7. MIN MAX -painike: Ensimmäisen painalluksen jälkeen näytössä näytetään käynyt maksimiarvo. Seuraavilla painalluksilla näytetään käynyt minimiarvo ja koko ajan mittausten keskiarvo. Toimii virta-, jännite- ja taajuustiloissa.
 8. Käynnistysvirtapainike
 9. Zero (Nollaus) -painike (keltainen): Poistaa DC-pohjakohinan DC-virtamittauksista. Painike toimii myös vaihtopainikkeena, jota painamalla voidaan valita kiertokytkimen ympärille keltaisella merkittyjä toimintoja.
 10. Leukojen vapautusvipu
 11. Kohdistusmerkit: tarkkuusvaatimukset edellyttävät, että johdin on kohdistettava näihin merkkeihin.
 12. COM-tuloliitin
 13. Voltti- ja ohmituloliitin
 14. Joustavan lenkkivirtapihdin tuloliitäntä

Nykyaikaiset pihtimittarit kehitettiin alkujaan yksitoimisiksi mittauslaitteiksi. Nykyään ne tarjoavat entistä enemmän mittaustoimintoja, parempaa tarkkuutta ja toisinaan jopa erikoistoimintoja. Nykyaikaisissa pihtimittareissa on digitaalisen yleismittarin perustoiminnot, kuten toiminnot jännitteen, jatkuvuuden ja vastuksen mittaukseen.

Pihtimittareista on tullut suosittuja apuvälineitä lähinnä kahdesta syystä:

 • Turvallisuus. Pihtimittareita käyttäessään sähköasentajat voivat unohtaa vanhanaikaisen tavan, jossa mittausjohtojen liittäminen piiriin virtamittausta varten edellytti viillon tekemistä itse johtoon. Pihtimittarin leukojen ei tarvitse koskettaa johtimeen mittauksen aikana.
 • Käytännöllisyys. Mittauskytkennän tekeminen ei edellytä piirin virran katkaisemista, jolloin työ sujuu huomattavasti tehokkaammin.

Pihtimittarit ovat ensisijainen valinta, kun mitataan suuria virtoja. Digitaalisilla yleismittareilla voidaan mitata 10 A:n virtaa enintään 30 sekunnin ajan, sillä muuten mittari saattaa vahingoittua.

Pihtimittareiden virta-alue on vähintään 0–100 A. Monissa malleissa maksimivirta on 600 A. Toisissa taas jopa 999 A tai 1 400 A. Joidenkin iFlex®-kaltaisten lisävarusteiden avulla pystytään mittaamaan jopa 2 500 AAC:n suuruisia virtoja.

Pihtimittareita käytetään teollisuuslaitteissa, teollisuuden ohjausjärjestelmissä, asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten sähköjärjestelmissä sekä liike- ja teollisuusrakennusten LVI-järjestelmissä. Niitä käytetään ensisijaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Huolto: olemassa olevien järjestelmien korjaaminen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
 • Asennus: asennusongelmien vianhaku, lopulliset virtapiiritestaukset ja sähköasentajaksi harjoittelevien valvonta sähköasennustöissä.
 • Kunnossapito: määräaikaishuollot ja ennakoiva kunnossapito sekä järjestelmän vianhaku.

Pihtimittareita on kolmea eri tyyppiä:

 • Virtamuuntajan sisältävät pihtimittarit: mittaavat ainoastaan AC-virran.
 • Hall-tekniikkaa käyttävät pihtimittarit: mittaavat sekä AC- että DC-virran.
 • Joustavat lenkkipihtimittarit: sisältävät Rogowski-kelan; mittaavat vain AC-virran; erinomainen ahtaissa tiloissa tehtäviin mittauksiin.
Löydä oikea pihtimittari