Finish

Sähkönlaadun ilmaisimen käyttäminen 378 FC -pihtimittarissa

Nykyisissä sähköverkoissa poikkeamat ihanteellisesta sähkönlaadusta johtuvat usein epälineaaristen ja muiden verkkoa häiritsevien kuormien lisääntymisestä. Myös sähköntuotanto monimutkaistuu, kun alalle tulee uusia toimijoita ja teknologioita. Huonon sähkönlaadun seuraukset voivat aiheuttaa yrityksille vakavia menetyksiä. Pahimmassa tapauksessa ne voivat johtaa hengenvaarallisiin ongelmiin kriittisissä käyttökohteissa ja herkissä ympäristöissä, kuten sairaaloissa.

Fluke 378 FC -pihtimittari mittaa AC-virran ja AC-jännitteen. Fluke 378 FC -pihtimittari mittaa AC-virran ja AC-jännitteen.

Miten Fluke 378 FC auttaa tarkistamaan sähkönlaatuun liittyviä ongelmia?

Fluke 378 FC -pihtimittari on ensimmäinen FieldSense-tekniikalla varustettu pihtimittari. Se tuo sähkönlaadun testauksen laajemmin saataville ja mullistaa mittaamisen parantamalla nykyisiä työtapoja ja luomalla uusia. Mittarin avulla teollisuuden sähköasentajat ja huoltohenkilöstö pystyvät tekemään perustason vianhaku- ja huoltotoimia yksi- tai kolmivaiheisille järjestelmille sekä havaitsemaan sähkönlaatuun liittyviä ongelmia, joita ei muuten huomattaisi. Fluke 378 FC:n avulla huoltohenkilöstö voi tehdä sähkönlaadun perusmittauksia ja sulkea pois sähkönlaadun ongelmat seuraavissa kolmessa luokassa:

 • PQ-Volts
 • PQ-Amps
 • PQ-PF (tehokerroin)

PQ-Volts ja PQ-Amps perustuvat harmoniseen kokonaissäröön (THD), joka määritellään kaikkien harmonisten yliaaltokomponenttien summan ja perustaajuuden suhteeksi.

Tehokerroin (PF) kertoo energiatehokkuudesta. Se ilmaistaan yleensä desimaaliarvona, jolloin paras mahdollinen arvo on 1,0, ja mitä pienempi arvo on, sitä tehottomampaa virrankulutus on. Tehokerroin on mitatun pätötehon (kW) suhde näennäistehoon (kVA).

PQ-ilmaisin on taustatoiminto, joka tulee näkyviin automaattisesti, kun sähköön liittyvä ongelma havaitaan. Mittari seuraa jatkuvasti jännitteen ja virran harmonista kokonaissäröä ja tehokerrointa. Jos tietty raja-arvo ylittyy, mittari ilmoittaa sähkönlaadun ongelmasta.

Fluke 378 FC PQ-PF-tilassa. Fluke 378 FC PQ-PF-tilassa.

Alkuasetukset:

 1. Käännä kiertokytkin asentoon FieldSense-logo (FieldSense)
 2. Kytke pihti maadoitukseen maadoitusjohdolla.

Jos harmoninen kokonaissärö tai tehokerroin on optimaalisen alueen ulkopuolella valitulla herkkyystasolla, tätä vastaava ilmaisin näkyy näytössä:

Sähkönlaadun näyttölogot

Tämä ilmaisin näkyy myös Fluke Connect -sovelluksessa.

Herkkyystasot

Pihtimittarin herkkyystasoja voidaan säätää High/Medium/Low-tasoille, joilla on kullakin erilaiset kynnysarvot PQ-Amps-, PQ-Volts- ja PQ-PF-mittauksille. High on herkin asetus, jota käytettäessä pienetkin muutokset harmonisessa kokonaissärössä laukaisevat ilmaisimet. Oletusasetus on High. Asetettuja kynnysarvoja voi muuttaa.

ToimintoHerkkyys
HighMediumLow
PQ-Amps10 % THD25 % THD50 % THD
PQ-Volts8 % THD10 % THD15 % THD
PQ-PF0,90,750,6

Herkkyystason muuttaminen

 1. Sammuta pihti.
 2. Pidä Hold-painike Hold-painiketta painettuna ja käännä säätönuppi asentoon Ṽ. Pihti siirtyy valintatilaan.
 3. Selaa vaihtoehtoja painamalla tyhjä painike-painiketta ja valitse PQ Sensitivity (PQ-herkkyys).
 4. Voit muuttaa asetusta painamalla Min Max -painike-painiketta
  Low-, Medium- ja High- asetus
 5. Poistu valintatilasta vapauttamalla Hold-painike-painike.

Huomaa: Kun vapautat Hold-painikkeen, pihti poistuu valintatilasta, mutta säilyttää asetuksiin tehdyt muutokset.

Sähkönlaadun ilmaisimen käyttäminen

Harmoniset yliaallot ovat modernin elektroniikan sivutuote. Harmoniset yliaallot ovat moottorin käämeihin kohdistuvien korkeataajuisten AC-jännitteiden tai -virtojen ei-toivottu lähde. Kokoonpanokoneen satunnaiset viat, jotka voivat johtua tehon harmonisista vaihteluista. Harmoniset säröt voivat johtaa kriittisten laitteiden vikaantumiseen ja aiheuttaa käyttökatkoksia. FieldSense-toiminnolla ja PQ-ilmaisimella varustettu 378 FC -pihtimittari etsii sähkönlaadun ongelmia ja auttaa selvittämään, tarvitaanko lisätutkimuksiin sähkönlaadun analysaattoria tai asiantuntijaa.

378 FC -pihtimittari auttaa tunnistamaan moottorien ja käyttöjen energiatehokkuuden ja selvittämään näin moottorin tai käytön kapasiteetin. Moottori ylikuormittuu, kun moottoria kuormitetaan liikaa joko liian suurella virrankulutuksella, riittämättömällä väännöllä ja niistä seuraavalla ylikuumenemisella. Ylikuormitus aiheuttaa 30 % moottorivioista ja johtaa tehottomaan käyttöön ja kapasiteetin vähentymiseen. 378 FC voi olla ensimmäinen suojautumiskeino sähkönlaatuun liittyvien ongelmien havaitsemisessa, ennen kuin saadaan selvitettyä, tarvitaanko lisävianhakua ja -analysointia.