Finish

Fluke Connect™ -ohjelmiston käyttäminen Fluke 377 FC-- ja Fluke 378 FC FieldSense™ -pihtimittarien kanssa

Uusi FieldSense™-tekniikka 377FC- ja 378FC-pihtimittareissa mahdollistaa jännitteen ja virran mittaamisen pihtileualla.

Fluke Connect -ohjelmisto integroituu moniin Fluke-mittauslaitteisiin, kuten 377 FC- ja 378 FC -pihtimittareihin, ja sen avulla voit säästää ongelmien vianhaussa aikaa ja rahaa. Mittaukset voidaan tallentaa pilveen, jonka kautta tiimit voivat tarkastella niitä missä vain älylaitteillaan tai tietokoneillaan. Kerättiinpä tietoja sitten valvonta-antureista tai kannettavista mittauslaitteista, huoltohenkilöstöllä on aina käytössään kaikki tiedot, joita he tarvitsevat kriittisten päätösten tekemiseen ja tarvittavien töiden suorittamiseen.

Fluke Connect™ -ohjelmiston käyttäminen Fluke 377 FC-- ja Fluke 378 FC FieldSense™ -pihtimittarien kanssa | Fluke

Fluke Connect ja 377 FC- ja 378 FC -pihtimittarit

Sekä 377 FC- että 378 FC -pihtimittari tukevat Fluke Connectia, jonka avulla käyttäjät voivat tallentaa, analysoida ja jakaa tuloksia tiimin jäsenten kanssa. Fluke Connect -sovelluksella käyttäjät voivat

 • tallentaa ja valvoa mittauslukemia ja muodostaa trendikäyriä etänä
 • paikantaa satunnaiset viat
 • kerätä tietoja ennakoivan kunnossapidon perustaksi
 • työskennellä turvallisella etäisyydellä valokaarialueen ulkopuolella
 • tallentaa ja jakaa mittaukset ja lukemat tiimin kanssa.

Satunnaisten vikojen ratkaiseminen

Huoltotiimejä vaivaavat usein epämääräiset ongelmat, joiden ratkaisemisessa paras tapa havaita ajoittainen vika on kirjata tietoja pitkältä ajanjaksolta. Sen sijaan, että odotettaisiin ajoittaisten laiteongelmien ilmenemistä, pihtimittari voidaan määrittää Fluke Connect -sovelluksella tekemään itsenäisiä mittauksia . Tallentamalla virta ja jännite voidaan selvittää järjestelmän alijännitteen syy.

Järjestelmien vianhaku

Fluke Connect -sovelluksen avulla kolmivaihejärjestelmien ja muiden vastaavien järjestelmien vianhakuun liittyvät mittaustulokset on helppo jakaa asiakkaan tai esimiehen kanssa, jolloin ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen sujuu tehokkaasti. Kun kolmivaihemittaus- ja vaihejärjestystiedot tallennetaan pilveen, kuka tahansa tiimin jäsen voi niiden avulla pyrkiä selvittämään, mikä on ongelman perimmäinen syy. Yhteistyö onnistuu nopeasti ja nopeuttaa myös varsinaisten korjaustoimien aloittamista.

Ennakoiva kunnossapito

Fluke Connect -sovelluksen käyttö pihtimittarin kanssa auttaa luomaan pitkän aikavälin trendi- ja vertailutiedot, joita tarvitaan ennakoivassa huollossa. Ohjelmiston avulla tiimit voivat tarkastella trendejä kaavioissa, jotka on muodostettu ajan mittaan kerätyistä tiedoista. Henkilöstö voi analysoida tietoja, joten tiimit saavat tarkkoja taustatietoja laitteiden tilan ennakoimiseen ja käyttökatkosten minimointiin.

Turvallisuus

Turvallisuus on sähkömittauksissa ensisijaisen tärkeää. Yksi Fluke Connect -sovelluksen lisäeduista on, että sen avulla voidaan rajoittaa ihmisten määrää ja heidän viettämää aikaansa valokaarivyöhykkeellä. Kun pihtimittari on asetettu paikalleen, mittaustulosten näkeminen, tallentaminen ja tutkiminen onnistuu turvallisen matkan päästä.

Fluke Connect -sovelluksen käyttöönotto

Fluke Connect -sovellus toimii Apple- ja Android-mobiililaitteissa, ja se on ladattavissa Apple App Storesta ja Google Playsta.

 1. Valitse älypuhelimessasi Settings > Bluetooth (Asetukset > Bluetooth). Varmista, että Bluetooth on käytössä.
 2. Avaa Fluke Connect -sovellus puhelimessasi.
 3. Käynnistä Fluke-työkalu.
 4. Ota Bluetooth Low Energy (BLE) -radio käyttöön painamalla BLE-kuvake-painiketta
 5. Valitse yhdistettyjen Fluke-työkalujen luettelosta käyttämäsi työkalu.

Voit ottaa, tallentaa ja jakaa mittauksia sovelluksella. Tietoja voi tarkastella Fluke Connect -mobiilisovelluksessa tai Fluke Connect -verkkosovelluksessa.

Kolmivaiheisten V&I-mittausten tekeminen ja vaihejärjestys

 1. Yhdistä 377FC-/378FC-pihtimittari Fluke Connect -sovellukseen
 2. Tee kolmivaihemittaukset pihtimittarilla aktivoimalla vaihe–vaihe-tila (L1-L2-L3)
 3. Kun L1-L2-L3-mittaukset ovat valmiit, vaihe–vaihe- ja vaihe–maa-mittaukset lasketaan automaattisesti ja näytetään FC-sovelluksessa
 4. Myös vaihejärjestysilmaisin näkyy sovelluksessa*

  *Tämä tieto näkyy vain sovelluksessa, eikä se ole käytettävissä pihtimittarissa
Fluke Connect -vaihejärjestys

Tiedonkeruu

 1. Käynnistä 377FC/378FC ja paina Fluke Connect -painiketta
 2. Avaa Fluke Connect -sovellus puhelimessa tai tabletissa
 3. Valitse Capture Measurement (Tallenna mittaus) ja valitse sitten pihtimittari, jota haluat käyttää tietojen kirjaamiseen
 4. Kun olet tehnyt valinnan, näet reaaliaikaiset mittaukset Saat lisätietoja napsauttamalla Fluke Connect -tietokuvake-painiketta
 5. Valitse tiedonkeruun kirjausväli ja kesto ja aloita tiedonkeruu
 6. Kun tiedonkeruu on valmis, valitse Stop Log (Lopeta tiedonkeruu) ja lataa tiedot Fluke Connectiin

Voit tarkastella kerättyä dataa valitsemalla Main Menu (Päävalikko) > Measurements (Mittaukset). Kerätty data voidaan jakaa myös sähköpostitse .csv-, .xls- tai .pdf-muodossa lisäanalyyseja varten.

Aiheeseen liittyvää