Finish

Pihtimittarien tyypit

Tips for choosing a clamp meter

Pihtimittarit jaetaan kolmeen eri ryhmään:

Vaikka niissä on eroja, niillä tehtävät mittaukset perustuvat samaan perusmenetelmään: Johdin viedään mittapään (joko pihtimittarin kovien leukojen tai mittauslisävarusteen joustavan käämin) läpi, ja mittari laskee johtimen läpi kulkevien virtojen vektorisumman.

Pihtimittarien luokkaan kuuluu muitakin erikoistyökaluja. Fluken tuotevalikoimasta löytyy useita pihtityökaluja vianhakuongelmien ratkaisemiseen. Muutamia esimerkkejä:

Löydä tarpeitasi vastaava pihtimittari