Finish

Miten virta mitataan

Measuring ac current with a clamp meter’s jaws

AC- tai DC-virran mittaaminen pihtimittaria käyttämällä:

Mittausta edeltävät vaiheet (sähköiskun ja henkilövahingon välttämiseksi):

 • Irrota mittausjohtimet mittarista.
 • Pidä sormet mittarin etuosan kosketusesteen takana.
 1. Käännä kiertokytkin oikeaan toimintoon, joko AAC tai ADC. Näytössä voi näkyä leukakuvake (Leukakuvake), joka osoittaa, että mittaus suoritetaan hauenleualla.
 2. Huomaa: Kun mitattu virta on < 0,5 A, näyttökuvakkeen (Leukakuvake) keskipiste vilkkuu. Kun virta on > 0,5 A, keskipiste palaa tasaisesti.
 3. Ennen DC-virtamittausten tekemistä (jos mittarisi on tarkoitettu niihin): Odota, että näyttö vakaantuu ja paina sitten Zero (Nollaus) -painiketta varmistaaksesi oikeat lukemat. Mittarin nollaaminen poistaa DC-kohinan lukemasta . Nollaustoiminto toimii vain, kun valitsin on asetettu DC-virtamittausasentoon.
 4. Huomaa: Varmista ennen mittarin nollaamista, että pihti on kiinni eikä johdinta ole vielä laitettu pihtiin.
 5. Paina leukojenvapautusvipua, avaa leuat ja aseta mitattava johdin leukojen sisälle.
 6. Sulje leuat. Keskitä johdin leukojen kohdistusmerkkien avulla.
 7. Lue lukema näytöstä.

AC-virran mittaaminen taipuisalla virtapihdillä:

Mittausta edeltävät vaiheet (sähköiskun ja henkilövahingon välttämiseksi):

 • Älä käytä tai irroita taipuisaa mittapäätä vaarallisten jännitteellisten johtimien lähellä. Ole erityisen varovainen taipuisaa mittapäätä kiinnitettäessä ja poistettaessa.
 • Katkaise testattavan laitteen virransyöttö tai käytä sopivia suojavaatteita.
Miten virta mitataan
 1. Kytke taipuisa virtapihti mittariin. Katso yllä olevat kuvat.
 2. Liitä mittapään taipuisa lenkki johtimen ympärille. Jos avaat taipuisan mittapään kytkennän suorittamista varten, muista sulkea ja lukita se salvalla. Sinun pitäisi kuulla ja tuntea, miten mittapää napsahtaa paikalleen.
  • Huomaa: Kun mittaat virtaa, keskitä johdin taipuisaan virtapihtiin. Vältä mahdollisuuksien mukaan mittauksia muiden virran alaisten johtimien lähellä.
 3. Pidä anturin liitintä vähintään 2,5 cm:n (1 tuuman) etäisyydellä johtimesta.
 4. Käännä kiertokytkin Pihtikuvake-kuvakkeeseen. Kun kiertokytkin on oikeassa asennossa, näytössä näkyy Pihtikuvake. Tämä tarkoittaa, että lukemat tulevat taipuisasta mittapäästä.
  • Huomaa: Kun mitattu virta on < 0,5 A, näyttökuvakkeen (Pihtikuvake) keskipiste vilkkuu. Kun virta on > 0,5 A, keskipiste palaa tasaisesti.
 5. Tarkista näytössä oleva virtalukema.

Toimi seuraavasti, jos taipuisa mittapää ei toimi odotetulla tavalla:

 1. Tarkista kytkentäjärjestelmä ja varmista, että se on liitetty ja suljettu oikein tai että se ei ole vahingoittunut. Jos kytkentäjärjestelmässä on vieraita esineitä, se ei sulkeudu kunnolla.
 2. Tarkista mittapään ja mittarin välissä oleva kaapeli vahinkojen varalta.
 3. Tarkista, että kiertokytkin on oikeassa asennossa ( Pihtikuvake ).
Löydä oikea pihtimittari