Finish

Kuormittamattomaan katkaisuun luokiteltujen katkaisimien turvallinen avaaminen aurinkosähköjärjestelmissä

Uusiutuva energia

Jos työskentelet aurinkosähköjärjestelmien parissa, olet ehkä tutustunut katkaisintyyppiin, jota ei ole tarkoitettu avattavaksi (poiskytkettäväksi) järjestelmän ollessa käytössä. Tämä kuormittamattomaan katkaisuun luokiteltu katkaisin on suunniteltu eristämään laitteet huoltoa varten, ei katkaisemaan virrankulkua. Jos se avataan väärin, seurauksena voi olla loukkaantuminen.

Aurinkopaneelijärjestelmä Jos työskentelet aurinkopaneelien parissa, sinun on tiedettävä, miten työskentelet kuormittamattomaan katkaisuun luokitellun katkaisimen kanssa.

Mikä on kuormittamattomaan katkaisuun luokiteltu katkaisin?

Tunnet varmastikin vahinkokäynnistyksen estomenetelmät, jotka koskevat katkaisimen eli OFF-kytkimen lukitsemista auki-asentoon (OFF). Joissakin tapauksissa kuormittamattoman katkaisimen avaamiseen on kuitenkin käytettävä työkalua, kuten Yhdysvaltojen vuoden 2020 kansallisen sähköturvallisuusstandardin (NEC) osassa 690.15 edellytetään. Tällaista katkaisinta ei ole suunniteltu katkaisemaan syöttöä ”kuormitetussa” järjestelmässä, eli järjestelmässä, jossa virta kulkee virtapiirin läpi. Työkalun tarkoituksena on estää katkaisimen poiskytkeminen ja valokaaren muodostuminen, mikä puolestaan voisi aiheuttaa tulipalon, vaurioittaa omaisuutta tai johtaa loukkaantumiseen.

Esimerkiksi seuraavia komponentteja voidaan käyttää kuormittamattomaan katkaisuun:

 • Liitin, kuten MC-liitin, joka toimitetaan aurinkomoduulin mukana
 • Sormisuojattu sulakkeenpidin, kuten liitäntärasioissa käytettävät pitimet
 • Erotuslaite, joka edellyttää työkalun käyttöä katkaisuun
 • Muut menetelmät, joita ei ole erikseen määritelty NEC-standardissa

Kuormittamattomaan katkaisuun soveltuva katkaisin ei ole OFF-kytkin, vaan piirin virta on katkaistava ensin jollakin muulla tavalla. Katkaisin on tarkoitettu avattavaksi (käännettäväksi OFF-asentoon) vain laitteiston eristämiseksi virtapiiristä, jotta laite voidaan vaihtaa tai huoltaa. Kuormittamattomaan katkaisuun luokiteltujen katkaisimien turvallisella avaamisella varmistetaan, ettei minkäänlaista virtaa kulje eristettävässä piirissä.

Mikä on kuormitettuun katkaisuun luokiteltu katkaisin?

Kuormitettuun katkaisuun luokiteltu katkaisin on katkaisin, jolla voidaan avata piiri virran kulkiessa sen läpi (päällä ollessa). Kuormitettuun katkaisuun luokiteltuja katkaisimia käytetään kokonaisten järjestelmien sammuttamiseen ja ne voivat tulla kalliiksi – tämä on yksi syy siihen, miksi kannattaa mieluummin käyttää kuormittamattomaan katkaisuun luokiteltua katkaisinta, joka ei katkaise virrankulkua. Lisäksi tasavirran kanssa työskenneltäessä virran katkaiseminen on paljon vaikeampaa ja kalliimpaa kuin vaihtovirran kohdalla.

Kuormittamattomaan katkaisuun luokitellun katkaisimen turvallinen avaaminen

Fluke 393 FC -pihtimittarin avulla on helppo määrittää, ettei piirissä kulje virtaa ja että DC-piiri on turvallinen avata kuormittamattoman katkaisun katkaisimella:
 1. Käännä Fluke-pihtimittarin kiertokytkin DC-virranmittausasentoon. Se on merkitty symbolilla A, jonka päällä on tasainen viiva ja katkoviiva. A tarkoittaa ampeeria, ja tasaviiva sekä katkoviiva edustavat tasavirtaa.
 2. Avaa pihdin leuat ja aseta ne yhden johtimen ympärille (ei kahden piirijohtimen tai kaapelin ympärille).
 3. Lue virta-arvo näytöstä.
Virranmittaus aurinkopaneelista Fluke 393:lla Virranmittaus aurinkopaneelista Fluke 393 FC -pihtimittarilla.

Käytä mitattavalle piirille luokiteltua aurinkosähkömittaria

Varmista, että käyttämäsi mittari on mitoitettu vähintään mitattavan piirin jännitteelle ja virralle. Koska aurinkosähköjärjestelmä on luokan III ympäristö ja 1500 VDC -luokitus on yhä yleisempi maahan asennettavissa aurinkoenergiajärjestelmissä, sinun on käytettävä mittaria, joka on luokiteltu CAT III 1500 V -luokkaan – saat sellaisen nyt Flukelta.

Fluke 393 FC CAT III 1500 V True-RMS -pihtimittari on maailman ainoa CAT III 1500 V -luokan True-RMS-pihtimittari. Se on AC/DC-pihtimittari, jolla voi testata turvallisesti jopa 1 500 VDC:n virtapiirit. Laitteen IP 54 -luokitus mahdollistaa sen käytön vaativissa ulkoympäristöissä ja napaisuuden ääni-ilmaisin helpottaa aurinkopaneelin asennusta, käyttöönottoa ja vianmääritystä.

Useimmat pihtimittarit mittaavat vain vaihtovirtaa (AC), mikä riittää hyvin tavallisten kiinteistöjen sähköasentajille. Nykyaikaisessa uusiutuvan energian maailmassa joudut kuitenkin mittaamaan myös DC-virtapiirejä. Fluke 393 FC -mittarin avulla teet sen helposti johtoa koskettamatta.

Vinkkejä turvalliseen mittaukseen

Jos avaat (kytket pois päältä) kuormittamattomaan katkaisuun luokitellun katkaisimen kuormituksen aikana, seurauksena voi olla kipinöintiä, savua tai pahempaa. Näin mittaat aurinkosähköjärjestelmän virran turvallisesti pihtimittarilla:

 • Lue ohjeet ennen minkään työkalun käyttämistä.
 • Varmista, että pihti on vain yhden johdon ympärillä. Jos kaapelissa on useampia johtoja, DC-piirin virrat kumoavat toisensa, jolloin lukema on nolla, vaikka piirissä kulkisi virta.
 • Varmista, että mittaat tasavirtaa (DC) ja että mittari on asetettu DC-mittaukselle, muutoin sen näyttämä lukema on nolla.
 • Testaa ensin varmasti virrallinen DC-piiri, ennen kuin testaat piirin, jossa ei oleteta olevan virtaa, jotta voit varmistaa, että käytät mittaria oikein.

Nykypäivän aurinkovoimaloissa tarvitaan CAT III -luokiteltu mittari, joka pystyy mittaamaan 1 500 VDC:n lukemia. Turvallinen käyttö tarkoittaa sitä, että käytössä on virralle ja jännitteelle oikein mitoitetut luotettavat laitteet. Ammattitaitoinen aurinkosähköasentaja tietää, että Fluke-mittaria luotettavampaa laitetta ei markkinoilta löydy. Se voi pelastaa henkesi.

Tietoja asiantuntijasta

Sean White on Pohjois-Amerikan sertifioitujen energiantuottajien lautakunnan (NABCEP) asiantuntija ja kouluttaja. Hän on kirjoittanut kahdeksan teknistä kirjaa aurinkoenergiasta ja energian varastoinnista, ja hänellä on työn alla myös uusia teoksia. Sean järjestää NEC-työpajoja aurinkoenergia-alan toimijoille, kuten SPI:lle ja Intersolarille. Hänet nimitettiin vuonna 2014 IREC-kouluttajaksi, ja vuonna 2020 hänelle myönnettiin vuosikymmenen SNEC Online Trainer -kouluttajan arvonimi.