Finish

Kuinka jatkuvuus testataan

Peruskäsitteet
Kuinka jatkuvuus testataan
 1. Käännä kiertokytkin jatkuvuustestitilaan Jatkuvuustestin kuvake Kiertokytkimen jatkuvuustestaus-kohdassa on usein muitakin toimintoja, tavallisesti vastusmittaus (Ω). Kun mittapäät eivät kosketa toisiaan, yleismittarin näytössä saattaa näkyä merkinnät OL ja Ω.
 2. Paina tarvittaessa jatkuvuuden painiketta.
 3. Kiinnitä ensin musta mittausjohto mittarin COM-liitäntään.
 4. Kiinnitä sitten punainen johto mittarin V Ω -liitäntään. Kun olet valmis, irrota johdot päinvastaisessa järjestyksessä: ensin punainen, sitten musta.
 5. Kun piiri on jännitteetön, kiinnitä mittausjohdot mitattavaan osaan. Mittausjohtojen napaisuudella ei ole väliä. Huomaa, että mitattava komponentti saatetaan joutua eristämään muista piirin osista.
 6. Digitaalinen yleismittari antaa äänimerkin, jos havaitaan katkeamaton virran etenemistie (jatkuvuus). Jos piiri on avoin, digitaalinen yleismittari ei anna äänimerkkiä.
 7. Kun olet valmis, sammuta yleismittari. Näin säästät paristoa.

Jatkuvuustestauksen yleiskuvaus

 • Jatkuvuus tarkoittaa katkeamatonta virran etenemistietä. Piiri on yhtenäinen, kun sen kytkin on suljettuna.
 • Digitaalisen yleismittarin jatkuvuustestitilaa voi käyttää kytkinten, sulakkeiden, sähköliitäntöjen, johtimien ja muiden osien testaamiseen. Esimerkiksi ehjässä sulakkeessa tulisi olla jatkuvuutta.
 • Digitaalinen yleismittari antaa äänimerkin (piippaus) havaitessaan virran katkeamattoman etenemistien.
 • Tämän äänimerkin ansiosta voidaan keskittyä itse testaukseen eikä yleismittarin näyttöä tarvitse nähdä.
 • Jatkuvuustestin yhteydessä yleismittari antaa äänimerkin perustuen testatun osan vastukseen. Tämä vastus määräytyy yleismittarin alueen valinnan mukaan. Esimerkkejä:
  • Jos alueeksi on asetettu 400,0 Ω, yleismittari antaa yleensä äänimerkin, jos osan vastus on enintään 40 Ω.
  • Jos alueeksi on asetettu 4,000 kΩ, yleismittari antaa yleensä äänimerkin, jos osan vastus on enintään 200 Ω.
 • Pienintä alueen asetusta kannattaa käyttää silloin, kun testataan piiriin kuuluvia pienen vastuksen osia, kuten sähköliitäntöjä tai kytkinten liittimiä.