Finish

Aurinkosähköjärjestelmien vianmääritys: kolme tyypillistä ongelmaa

Uusiutuva energia, Energianhallinta, Vianhaku

Aurinkovoimaloiden määrä lisääntyy vuosittain, mikä tarkoittaa jatkuvasti kasvavaa kysyntää asentajille, jotka kykenevät aurinkosähköjärjestelmien tehokkaaseen ja nopeaan vianhakuun.

Asentaja seisoo aurinkopaneelirivien välissä ja ottaa lukemia paneelin takaa Fluke 393 FC -mittarilla.

Vianhaku on olennainen osa aurinkoenergia-alalla toimivan asentajan osaamista. Tässä asentaja mittaa lukemat aurinkopaneelin takaa Fluke 393 FC -mittarilla.

Aurinkosähköjärjestelmän vianmäärityksessä keskitytään yleensä järjestelmän neljään osaan: aurinkopaneeleihin, kuormitukseen, taajuusmuuttajaan ja liitäntärasioihin.

Fluke 393 FC CAT III 1500 V -pihtimittari soveltuu erinomaisesti useimpiin aurinkosähkötöihin. Se on maailman ainoa CAT III 1500V -luokiteltu, IP 54 -luokan AC/DC-pihtimittari, jossa on erityisesti aurinkopaneelisovellusten testaus- ja mittauskäyttöön suunniteltuja ominaisuuksia, kuten DC-teho, napaisuuden ääni-ilmaisin ja visuaaliset jatkuvuustiedot.

Fluke 393 FC, jossa varusteena mittausjohdot, iFlex-lenkkivirtapihti, magneettipidike ja kantolaukku

Fluke 393 FC CAT III 1500 V True-RMS -pihtimittari iFlex™-lenkkivirtapihdillä

1. Aurinkopaneelien vianmääritys

Tarkista ensin koko järjestelmän teho mittausjärjestelmästä tai taajuusmuuttajasta. Ennen kuin aloitat vianmäärityksen, tarkista ja kirjaa muistiin taajuusmuuttajan tulojännite ja aurinkopaneeliston virta. Todennäköisesti vastassasi on jompikumpi seuraavista tilanteista:

  • Koko aurinkosähköjärjestelmä tai jokin sen osa on poissa pelistä tai ei tuota virtaa; tämä voi liittyä taajuusmuuttajan ongelmaan.
  • Aurinkosähköjärjestelmän teho on odotettua pienempi; tämä voi liittyä aurinkopaneeleissa tai moduuleissa olevaan ongelmaan.

Jäljitä yksittäinen haarajohto keskittimestä. Tarkista koko järjestelmän sulakkeet silmämääräisesti sekä nollaa katkaisimet ja kytkimet. Tarkista johdot vaurioiden, löystymisen ja lian varalta. Vaihda ja puhdista tarvittaessa. Tutki, onko moduulien välissä löysiä liitäntöjä. Ne ovat saattaneet aiheuttaa kontaktin puuttumisen.

Liitäntärasia voi olla erinomainen paikka järjestelmän vianmääritykseen, sillä moduulien yksittäiset johdot johtavat takaisin siihen. Jokaisessa moduulissa voi olla sulake, jonka voit tarkistaa Fluke 393 FC -mittarilla.

Myös johdotusongelmat ja löysät liitännät voivat aiheuttaa moduulin liian matalan jännitteen. Tarkista kaikki johtoliitännät. Jos moduulin ulostulo on alhainen, kennojen yksittäinen osa voi olla viallinen. Nämä voidaan jäljittää käyttämällä 393 FC -mittaria haaroitusrasiassa, kunnes vian aiheuttaja löytyy.

Fluke 393 FC tuottaa napaisuudesta varoittavan äänimerkin, kun mitattavana on avoimen piirin jännite (Voc). Jos napaisuus on käänteinen, liitäntärasian muut piirit voivat olla tahattomasti kytkettyinä sarjaan, mikä voi johtaa taajuusmuuttajan enimmäissyöttöjännitettä suurempiin jännitteisiin.  

Tehoa voivat heikentää myös moduulien likaisuus tai niiden jääminen varjoon. Vaikka moduulit on yleensä suunniteltu huoltovapaiksi vuosikausien ajaksi, niiden puhdistaminen voi olla tarpeen. Joillakin alueilla siitepöly ja pöly voivat olla merkittävä ongelma.

2. Aurinkosähkökuormien vianmääritys

Aurinkosähköjärjestelmää käytetään kiinteistöjen sähkökuormien ohjaamiseen. Kaikki kuormiin liittyvät ongelmat vaikuttavat myös järjestelmään. Tarkista ensin Fluke 393 FC -mittarilla kuormakytkimet, sulakkeet ja katkaisimet nähdäksesi, onko kuormaliitännässä oikea jännite. Tarkista seuraavaksi sulakkeet ja suojakytkimet 393 FC -mittarilla. Jos havaitset palaneita sulakkeita tai lauenneita suojakytkimiä, paikanna syy ja korjaa tai vaihda viallinen osa. Jos kuorma on moottori, sisäinen lämpökatkaisin voi olla lauennut tai moottorissa voi olla avoin käämi. Kytke testausta varten toinen kuorma ja tarkista, toimiiko se oikein.

Tarkista tavallisen sähköjärjestelmän tapaan kaikki johdot ja mahdolliset löysät liitännät. Puhdista kaikki likaiset liitännät ja vaihda kaikki vialliset johdot. Kun virta on katkaistu, tarkista ja korjaa mahdolliset maasulut. Jos sulakkeet palavat tai suojakytkimet laukeavat uudelleen, järjestelmässä on oikosulku, joka on paikannettava ja korjattava.

Jos kuorma ei vieläkään toimi oikein, tarkista järjestelmän jännite kuorman liitännässä Fluke 393 FC -mittarilla. Johdon koko voi olla liian pieni, ja sitä on suurennettava. On myös mahdollista, että kuormiin kulkevat johdot ovat liian pitkiä. Tämä näkyy alhaisena jännitteenä kuormassa. Tässä tapauksessa voit vähentää piirin kuormitusta tai käyttää suurempaa johtoa.

3. Aurinkosähköjärjestelmien taajuusmuuttajien vianmääritys

Käytät todennäköisesti päivittäin taajuusmuuttajia ja olet tottunut tarkistamaan AC- ja DC-virran. Aurinkosähköjärjestelmän taajuusmuuttaja voi myös vioittua ja aiheuttaa ongelmia. Taajuusmuuttaja muuntaa aurinkosähköjärjestelmän DC-virran AC-virraksi kiinteistökäyttöä varten.

Jos taajuusmuuttaja ei tuota oikeaa tehoa, tarkista ensin taajuusmuuttajan DC-tulojännite ja -virtataso ja kirjaa ne muistiin. Tarkista Fluke 393 FC -mittarilla invertterin lähtöjännite ja virtatasot AC-puolella. Monissa järjestelmissä on näyttö, joka osoittaa taajuusmuuttajan ja järjestelmän suorituskyvyn. Koska 393 FC tuottaa True-RMS-lukeman, voit käyttää jännitettä ja virtaa kilowattitehon (kW) mittaamiseen ja tallentamiseen. Jos mahdollista, käytä taajuusmuuttajan näyttöä kilowattituntien (kWh) näyttämiseen. Tämän jälkeen voit kirjoittaa arvon muistiin ja verrata sitä edellisen tarkastuksen aikana tallennettuun arvoon. Voit käyttää 393 FC -mittaria DC-puolella DC-virran tarkistamiseen ja lukemien tallentamiseen puhelimesi Fluke Connect™ -sovellukseen.

Jos taajuusmuuttaja ei tuota oikeaa määrää tehoa, syynä voi olla useita eri ongelmia, jotka kaikki on helppo tarkistaa Fluke 393 FC -mittarilla:

  • Palanut sulake
  • Lauennut suojakytkin
  • Vaurioituneet johdot

Käytä 393 FC -mittaria taajuusmuuttajan AC-puolen tehon mittaamiseen: taajuusmuuttajan kuorman virtavaatimus voi olla liian suuri. Kun kaksoisnäytössä näkyy AC-jännite ja taajuus, voit määrittää, toimiiko taajuusmuuttajan AC-lähtö oikein.

Taajuusmuuttaja voidaan kytkeä paikalliseen verkkoon. Taajuusmuuttajan AC-virta vaihtelee järjestelmään tulevan aurinkoenergian määrän mukaan. Taajuusmuuttaja ylläpitää oikeaa lähtöjännitettä ja vaihetta verkkoon. Verkon jänniteongelmat voivat aiheuttaa taajuusmuuttajan sammumisen. Ota siinä tapauksessa yhteys sähköyhtiöön korjausta varten.

Fluke 393 FC -pihtimittari on ripustettu taajuusmuuttajan avoimen paneelin viereen, ja suojavarusteisiin eli käsineisiin ja kasvosuojaan pukeutunut asentaja käyttää sen mittausjohtoja mittaukseen.

Fluke 393 FC CAT III 1500 V -pihtimittari soveltuu erinomaisesti DC-tehon, AC/DC-jännitteen ja -virran mittaukseen sekä taajuusmuuttajien vianhakuun.

4. Liitäntärasioiden vianmääritys

Kun teet liitäntärasioiden vianmääritystä, ampeerimittaukset ja -laskelmat ovat erittäin tärkeitä aurinkosähköjärjestelmien toimivuutta selvitettäessä. Yksittäisten aurinkopaneelistojen virran mittaaminen tai virtamittausten yhdistäminen auttaa määrittämään, onko kennossa toimintahäiriö.

Fluke 393 FC -pihtimittarin tavallista kapeammalla haarukkapäällä voidaan tehdä yhdistelmävirtamittauksia useammista johtimista myös ahtaissa paikoissa, kuten taajuusmuuttajassa tai liitäntärasioissa.