Finish

Näin mittaat pulssisuhteen

 1. Aseta digitaalinen yleismittari (DMM) mittaamaan taajuutta. Toiminnot vaihtelevat mittarin mukaan. Yleensä yleismittarin kiertokytkin käännetään kohtaan DC V (dc V) ja Hz-painiketta painetaan. Digitaalinen yleismittari on valmis mittaamaan pulssisuhteen, kun prosenttimerkki (%) näkyy yleismittarin näytön oikeassa reunassa.
 2. Kiinnitä ensin musta mittausjohto mittarin COM-liitäntään.
Näin mittaat pulssisuhteen
 1. Kiinnitä sitten punainen johto V ? -liitäntään. Mittauksen jälkeen, irrota johdot päinvastaisessa järjestyksessä: ensin punainen, sitten musta.
 2. Kytke mittausjohdot testattavaan virtapiiriin.
 3. Lue mittausarvo näytöstä. Plusmerkki (+) kertoo, että prosentuaalisen ajan jännitemittaus oli POSITIIVINEN. Miinusmerkki (–) kertoo, että prosentuaalisen ajan jännitemittaus oli NEGATIIVINEN.

  Huomaa: Positiivinen lukema merkitsee yleensä virtapiirin ON-aikaa ja negatiivinen lukema OFF-aikaa. Joskus negatiivinen osuus signaalista voi luoda ON-signaalin.

 4. Paina äänimerkkipainiketta (äänimerkkipainike) vaihtaaksesi POSITIIVISEN ja NEGATIIVISEN prosentuaalisen ajan jännitemittauksen välillä. Huomaa: Käytettävä painike vaihtelee yleismittareiden välillä. Katso tarkat ohjeet käytössäsi olevan mallin käyttöoppaasta.

Pulssisuhteen perusteet

 • Pulssisuhde tarkoittaa aikaa, jonka kuorma tai piiri on ON-tilassa, suhteessa aikaan, jonka kuorma tai piiri on OFF-tilassa. Kuormalla, joka kytketään ON- ja OFF-tilaan useita kertoja sekunnissa, on pulssisuhde.
 • Miksi niin tehdään? Monet kuormat kytketään hetkessä ON-tilasta OFF-tilaan ja taas takaisin nopealla elektronisella kytkimellä, jotta kuorman lähtötehoa voidaan säädellä täsmällisesti. Pulssisuhteella voivaan säädellä lampun kirkkautta, lämmityselementtien tehoa ja kelan magneettista voimakkuutta.
 • Pulssisuhde mitataan ON-ajan prosentuaalisena osuutena. Esimerkki: Jos pulssisuhde on 60 %, signaali on ON-tilassa 60 % ajasta ja OFF-tilassa 40 % ajasta.
 • Vaihtoehtoinen tapa mitata pulssisuhde on kulmamittaus, jossa suhde mitataan asteina prosenttien sijaan.
 • Pulssisuhdetta mitattaessa digitaalisessa yleismittarissa näkyy aika, jonka tulosignaali on tietyn liipaisutason ylä- tai alapuolella – tämä on kiinteä liipaisutaso jota käytetään taajuuden tallentamiseksi. Reuna (slope) on aaltomuodon reuna (positiivinen tai negatiivinen), jolta liipaisu suoritetaan.
 • Näytössä näkyy liipaisutason yläpuolella olleen ajan prosentuaalinen osuus, jos positiivinen liipaisureuna on valittuna. Vastaavasti näytössä näkyy liipaisutason alapuolella olleen ajan prosentuaalinen osuus, jos negatiivinen liipaisureuna on valittuna. Valitun liipaisureunan mukaan näytössä on plusmerkki (+) tai miinusmerkki (–). Useimpien yleismittarien oletusasetuksena on näyttää positiivinen liipaisureuna, ja haluttaessa liipaista negatiiviseen reunaan, tulee painaa jotakin painiketta. Katso tarkat ohjeet käytössäsi olevan digitaalisen yleismittarin käyttöoppaasta.

Näin mittaat pulssisuhteen

Viite: ”Digital Multimeter Principles”, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.