Finish

Kuinka resistanssi mitataan

Peruskäsitteet

Miksi resistanssi mitataan? Sillä määritetään virtapiirin tai komponentin kunto. Mitä suurempi vastus, sitä pienempi virta ja päinvastoin.

Yleensä virtapiirejä ohjaavien komponenttien (esimerkiksi kytkimet ja releet) vastus alkaa erittäin matalana ja kasvaa ajan kuluessa kulumisen ja lian kaltaisten tekijöiden vuoksi. Kuormien, kuten moottorien ja solenoidien, vastus pienenee ajan kuluessa eristyksen heikkenemisen ja kosteuden vuoksi.

Kuinka resistanssi mitataan:

1. Katkaise sähkö mitattavasta piiristä.

 • Jos piirissä on kondensaattori, pura sen varaus ennen kuin otat vastuslukeman.

2. Käännä digitaalisen yleismittarin kiertokytkin vastusmittausalueelle. Usein tämä on kiertokytkimessä samassa paikassa yhden tai useamman muun mittauksen kanssa (jatkuvuus, kapasitanssi tai diodi, katso alla oleva kuva).

 • Näytössä tulee näkyä OL, koska digitaalinen yleismittari alkaa vastustilassa mitata vastusta automaattisesti jo ennen kuin mittausjohdot on liitetty mitattavaan piiriin.
 • MΩ-symboli voi näkyä näytössä, koska avointen (kytkemättömien) mittausjohtojen välinen vastus on erittäin suuri.
 • Kun johdot on kytketty komponenttiin, digitaalinen yleismittari käyttää automaattista aluevalintaa ja säätyy parhaalle alueelle.
 • Range (Alue) -painikkeella voidaan asettaa haluttu mittausalue manuaalisesti.
 • Parhaat tulokset saadaan, jos testattava komponentti irrotetaan virtapiiristä. Jos komponentti jätetään piiriin, muut rinnakkaiset komponentit voivat vaikuttaa lukemiin.
Digitaalisen yleismittarin näyttö

 

3. Kiinnitä ensin musta mittausjohto mittarin COM-liitäntään.

4. Kiinnitä sitten punainen mittausjohto mittarin V Ω-liitäntään.

 • Kun lopetat mittauksen, irroita johdot päinvastaisessa järjestyksessä: ensin punainen, sitten musta.

5. Kytke mittausjohdot mitattavan komponentin yli.

 • Varmista, että mittausjohtojen ja virtapiirin välinen kontakti on hyvä.

Vihje: Käytä erittäin pienten vastusarvojen mittauksissa suhteellista mittaustapaa (REL, katso kohta 11). Sitä voidaan kutsua myös nollaus- tai Delta (Δ) -tilaksi. Se vähentää automaattisesti mittausjohdon vastuksen — tyypillisesti 0,2 Ω – 0,5 Ω. Ideaalitilanteessa mittausjohtojen koskettaessa toisiaan (ovat oikosulussa), näytössä pitäisi näkyä 0 Ω.

Muita vastuslukemiin vaikuttavia tekijöitä: Vieraat aineet (lika, fluksi, öljy), mittausjohtojen metallipäihin koskeminen tai rinnakkaispiirireitit. Ihmisen kehosta tulee rinnakkaisvastusreitti, joka laskee piirin kokonaisvastusta. Vältä siis koskemasta mittausjohtojen metalliosiin, jotta vältyt virheiltä.

6. Lue mittausarvo näytöstä.

7. Kun olet valmis, sammuta yleismittari. Näin säästät paristoja.

Edistyneempien yleismittareiden toimintoja

8. Valitse haluamasi kiinteä mittausalue painamalla RANGE (Alue) -painiketta.

 • Huomaa kerroin (esimerkiksi k tai M) mittaustuloksen perässä näytöllä.

9. Pysäytä vakaa mittaustulos painamalla HOLD (Pysäytä) -painiketta. Sitä voidaan tarkastella myöhemmin.

10. Tallenna mittaustapahtuman aikana käynyt alin ja ylin mittausarvo painamalla MIN/MAX-painiketta.

 • Yleismittari antaa äänimerkin aina kun uusi Min- tai Max-lukema on tallennettu.

11. Aseta yleismittari tiettyyn referenssi-arvoon painamalla suhteellisen mittauksen (REL) painiketta. Esimerkiksi: pidä mittausjohtojen päitä yhdessä ja paina REL-nappia, näin mittajohtojen oma vastus nollautuu mittauksesta.

 • Mittaustulokset näytetään suhteessa referenssiarvoon.

Vastusmittausanalyysi

Vastuslukeman merkitys riippuu testattavasta komponentista. Yleensä komponentin vastus vaihtelee ajan kuluessa ja komponenttien välillä. Pienet vastuksen muutokset eivät yleensä ole vaarallisia, mutta ne voivat olla merkki kaavamaisuudesta, johon tulee kiinnittää huomiota. Esimerkki: Kun lämmityselementin vastus nousee, elementin läpi kulkeva virta vähenee, ja päinvastoin. Katso alla oleva kaavio.

Digitaalisen yleismittarin vastus

Kun mitataan piirilevyä, joskus on tarpeen nostaa yksi vastuksen jaloista irti piirikortista, jotta oikea vastusarvo saadaan mitattua. Digitaalisen yleismittarin näyttämä vastusarvo on mittapäiden välillä vaikuttavien kaikkien mahdollisten reittien läpi kulkeva kokonaisvastus. Huolellisuutta tarvitaan, kun mitataan vastusta virtapiirin osana olevasta komponentista.

Testattavaan komponenttiin rinnakkain kytkettyjen komponenttien vastus vaikuttaa lukemaan yleensä madaltavasti. Tarkista aina piirikaaviosta rinnakkaisreitit.

Viite:

Löydä oikea yleismittari