Finish

Miten virta mitataan pihtilisävarusteella

 1. Määritä, onko mitattavasi virta AC- vai DC-virtaa.
 2. Valitse yleismittarillesi pihtilisävaruste, joka on suunniteltu mittaamaan kyseistä virtaa, tai sellainen, joka voi mitata sekä AC- että DC-virtaa.

  Huomaa: Katso lisävarustepihdin teknisiä tietoja ja tarkista onko pihdissä virta- vai jänniteulostulo.

 3. Määritä piirin odotettu enimmäisvirta tarkistamalla osan nimikilpi tai katkaisimen luokitus. Pihtilisävarusteita on saatavilla erilaisilla mittausalueilla. Määritä, onko yleismittarisi tai pihtilisävarusteesi alue riittävän korkea mittaamiseen. Jos ei ole, valitse korkeampiin alueisiin tarkoitettu mittari.

  Huomaa: Jos mittarisi virtatuloissa on sulakkeet, varmista että ne ovat ehjät.

 4. Aseta digitaalinen yleismittarisi seuraavalla tavalla:
  • Jos aiot mitata AC-virtaa virtapihdillä jossa on mA-ulostulo, käännä kiertokytkin kohtaan mÃ/Ã.
  • Kiinnitä musta mittausjohto mittarin COM-liitäntään.
  • Jos käytössä on pihtilisävaruste, jossa on virtaulostulo (mA), kytke punainen mittausjohto mÃ/Ã-liitäntään. Nämä pihdit on suunniteltu mittaamaan vain AC-virtaa ja riippuen pihdin skaalauskertoimesta, sen ulostulo voi olla 1 mA jokaista mitattua 1 A:n virtaa kohti (skaalauskerroin 1 mA/A).
  • Noudata alla olevia kohtia 6–8.
  • Jos haluat mitata AC/DC-virtaa pihdillä jossa on jänniteulostulo, käännä kiertokytkin asentoon mVAC (AC-virralle) tai mVDC (DC-virralle).
  • Kiinnitä musta mittausjohto mittarin COM-liitäntään.
  • Jos käytössä on pihtilisävaruste, jossa on jänniteulostulo, kytke punainen mittausjohto V-liitäntään. Näissä pihdeissä on 1 mV:n, 10 mV:n tai 100 mV:n jännitelähtö jokaista mitattua 1 A:n virtaa kohti.
  • Noudata alla olevia kohtia 6–8.
 5. Avaa leuat painamalla työkalun liipaisinta.
 6. Sulje yksi johdin leukojen sisään. Varmista, että leuat on suljettu kokonaan, ennen kuin otat lukemia.
 7. Lue lukema näytöstä.

  Vihje: Pihdit mittaavat virtaa piirissä mittaamalla yhtä johdinta ympäröivän magneettikentän vahvuutta. Jos mahdollista, pidä testijohdin muutaman tuuman päässä ympäröivistä johtimista. Tavoite: Estä pihtiä havaitsemasta satunnaisia magneettikenttiä. Jos johtimien erillään pitäminen ei ole mahdollista, ota useita lukemia saman johtimen eri sijainneista. Älä mittaa suojattuja johtimia, sillä magneettikentät heikkenevät tai jopa katoavat niissä.

Virtamittausanalyysi

Järjestelmän, osan tai piirin virrankulutuksen tuntemisesta on paljon apua vianhaun aikana.

Sähköosissa, kuten moottoreissa, on usein nimikilpi, josta näkee osan piirin luokituksen. Virtamittausta voidaan verrata kyseiseen lukemaan, jolloin voidaan määrittää osan toimintatilan kunto.

Tee virtamittaukset määrittääksesi, miten suuren kuorman (osa, kuten moottori) ottaa järjestelmästä. Voit myös mitata piirin kokonaiskuormituksen.

Esimerkiksi moottori on ylikuormittunut, jos se ottaa ilmoitettua lukemaa enemmän virtaa, ja alikuormittunut, jos se ottaa sitä vähemmän virtaa.

Vianhaun aikana voidaan tehdä lähtötason mittaukset ja etsiä ylikuormitusta, ylivirtausta tai virran epäsymmetriaa vaiheiden väliltä.

Yleisesti ottaen luokitusta suuremmat virrat kertovat yleensä ongelmasta, joka voi aiheuttaa lisäongelmia. Suurempi virta aiheuttaa lämpötilan nousua, joka voi aiheuttaa eristyksen rikkoutumisen ja osan toimintahäiriön.

Useimmat digitaaliset yleismittarit voivat mitata DC- tai AC-virtaa vain 10 A:n lukemaan asti. Suurempi virta on skaalattava alaspäin virtapihtilisävarusteella, joka voi mitata piirin virtaa alueella 0,01–1000 A mittaamalla johdinta ympäröivän sähkökentän voimakkuutta.

Parasta mahdollista tehokkuutta varten virtamittaus on suositeltavaa tehdä, kun laite asennetaan ja normaalin käytön aikana. Näitä mittauksia voidaan käyttää lähtötasona vertailuun myöhemmin ilmenevän ongelman vianhaussa.

Viite: ”Digital Multimeter Principles”, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Löydä oikea yleismittari