Finish

Kuinka taajuus mitataan

Peruskäsitteet

Piirit ja laitteet on voitu suunnitella toimimaan joko kiinteällä tai muuttuvalla taajuudella Ne voivat siis toimia epätavallisesti, jos niitä käytetään määritetystä taajuudesta poikkeavalla taajuudella.

Esimerkiksi, 50 Hz taajuuteen tarkoitettu AC-moottori käy hitaammin mikäli taajuus on alle 50 Hz, ja nopeammin jos taajuus on yli 50 Hz. AC-moottoreissa taajuuden muutos vaikuttaa samassa suhteessa moottorin pyörimisnopeuteen. Jos taajuus laskee viisi prosenttia, myös moottorin nopeus laskee viisi prosenttia.

Joissakin digitaalisissa yleismittareissa on lisätoimintoja taajuusmittauksiin, kuten:

 • Taajuuslaskintila: Laskin mittaa AC-signaalin taajuutta. Sen avulla voidaan mitata taajuutta sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden vianhaun yhteydessä.
 • MIN MAX -taltiointitila: Tallentaa muistiin mittaustapahtuman aikana käyneen suurimman ja pienimmän arvon. Sama toiminto on käytettävissä myös jännitteen, virran ja vastuksen mittauksissa.
 • Automaattinen alueenvalinta: Tässä tilassa taajuuden mittausalue valitaan automaattisesti. Mikäli mitattu taajuusarvo ylittää mittarin taajuusalueen, digitaalinen yleismittari ei voi näyttää tarkkaa mittaustulosta. Tarkista käyttöoppaasta mahdolliset taajuuden mittausalueet.

Digitaaliset yleismittarit joiden kiertokytkimessä on taajuussymboli

 1. Käännä kiertokytkin Hz-asentoon.
  • Kiertokytkimessä on yleensä vähintään yksi toinenkin toiminto samassa paikassa taajuuden kanssa.
  • Joissakin mittareissa taajuusasetuksiin voi siirtyä toisen toiminnon kautta painamalla painiketta ja kääntämäll& auml; kiertokytkin AC- tai DC-asentoon.
 2. Kiinnitä ensin musta mittausjohto mittarin COM-liitäntään.
 3. Kiinnitä sitten punainen mittausjohto mittarin V Ω liitäntään.
  • Kun lopetat mittauksen, irroita johdot päinvastaisessa järjestyksessä: ensin punainen, sitten musta.
 4. Kytke ensin musta mittausjohto ja vasta sen jälkeen punainen mittausjohto.
  • Kun lopetat mittauksen, irroita johdot päinvastaisessa järjestyksessä: ensin punainen, sitten musta.
 5. Lue mittausarvo näytöstä.
  • Lyhenteen ”Hz” tulisi näkyä lukeman oikealla puolella.

Digitaaliset yleismittarit joissa on Hz-painike

Kuinka taajuus mitataan
 1. Käännä kiertokytkin AC-jännitemittausalueelleAC-jännitteen osoitin Jos piirin jännitettä ei tiedetä, aseta suurin mahdollinen jännitealue.
  • Useimmat digitaaliset yleismittarit käynnistyvät suoraan automaattisen aluevalinnan tilaan, jolloin mittausalue valitaan automaattisesti havaitun jännitteen perusteella.
 2. Kiinnitä ensin musta mittausjohto mittarin COM-liitäntään.
 3. Kiinnitä sitten punainen mittausjohto mittarin V Ω liitäntään.
 4. Kytke mittausjohdot piiriin.
  • Mittausjohtojen napaisuudella ei ole väliä.
  • Kun lopetat mittauksen, irroita johdot päinvastaisessa järjestyksessä: ensin punainen, sitten musta.
 5. Lue jännitteen mittausarvo näytöstä.
 6. Kun yleismittari on edelleen kytkettynä piiriin, paina Hz-painiketta.
 7. Lue taajuusarvo näytöstä.
  • Hz-symbolin tulisi näkyä näytössä mittausarvon oikealla puolella.

Taajuusmittausissa huomioitavaa

Joissakin piireissä jännite voi olla niin säröytynyttä, että taajuutta ei pystytä mittaamaan tarkasti. Esimerkki: AC-taajuusmuuttajat voivat aiheuttaa taajuuden säröytymiä.

Taajuusmuuttajia mitatessa, käytä mittarin alipäästösuodatinta (Kuinka taajuus mitataan) ACV (AC-jännitteen osoitin) saadaksesi mahdollisimman tarkat lukemat. Mikäli mittarissa ei ole Kuinka taajuus mitataanAC-jännitteen osoitin toimintoa, käännä kiertokytkin DC-jännitealueelle, paina Hz-painiketta ja mittaa DC-jännitteen taajuus. Jos mittarilla voidaan tehdä erotettuja taajuusmittauksia, voit yrittää kompensoida kohinaa myös muuttamalla jännitealuetta.

Viite: ”Digital Multimeter Principles”, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Löydä oikea yleismittari