Finish

Kuinka mitata DC-jännite digitaalisella yleismittarilla

1. Käännä kiertokytkin asentoon Kuinka mitata DC-jännite digitaalisella yleismittarilla . Joissakin digitaalisissa yleismittareissa on myös vaihtoehto Kuinka mitata DC-jännite digitaalisella yleismittarilla. Jos olet epävarma valinnasta, aloita vaihtoehdolla Kuinka mitata DC-jännite digitaalisella yleismittarilla, joka käsittelee korkeampaa jännitettä.

2. Kiinnitä ensin musta mittajohto COM-liitäntään.

DC-jännitteen mittaus digitaalisella yleismittarilla

DC-jännitteen mittaus digitaalisella yleismittarilla

3. Kiinnitä sitten punainen mittajohto V ? -liitäntään. Kun olet valmis, irrota mittajohdot päinvastaisessa järjestyksessä: ensin punaiset, sitten musta.

4. Kytke mittapäät virtapiiriin: musta negatiivisen napaisuuden mittauspisteeseen (virtapiirin maa) ja punainen positiiviseen mittauspisteeseen.

Huomaa: Useimmat nykyaikaiset digitaaliset yleismittarit tunnistavat napaisuuden automaattisesti. DC-jännitettä mitattaessa ei ole vaarallista, jos punainen johto koskettaa negatiivista napaa tai musta positiivista napaa. Huomioi vain että mikäli mittapäät koskevat vastakkaisiin napoihin, näytössä näkyy negatiivinen symboli. Analogisen yleismittarin kanssa punaisten johtojen tulee aina koskea positiiviseen napaan ja mustien negatiiviseen napaan. Muussa tapauksessa mittari vaurioituu.

5. Lue mittausarvo näytöstä.

Muita hyödyllisiä toimintoja DC-jännitettä mitattaessa

6. Nykyaikaiset digitaaliset yleismittarit käyttävät oletuksena automaattista aluevalintaa kiertokytkimellä valitun toiminnon perusteella. Voit valita tietyn kiinteän mittausalueen painamalla RANGE (Alue) -painiketta monta kertaa, kunnes haluttu alue on valittuna. Jos jännitemittaus on matalamman Kuinka mitata DC-jännite digitaalisella yleismittarilla-asetuksen alueella, noudata näitä vaiheita:

 1. Kytke mittapäät irti.
 2. Vaihda kiertokytkimen asetukseksi [mV DC -symboli].
 3. Kytke mittapäät uudelleen ja lue mittaustulos.

7. Pysäytä vakaa mittaustulos painamalla HOLD (PYSÄYTÄ) -painiketta. Sitä voidaan tarkastella mittauksen valmistumisen jälkeen.

8. Tallenna mittauksen aikana käynyt alin ja ylin mittausarvo painamalla MIN/MAX-painiketta. Digitaalinen yleismittari antaa äänimerkin aina kun uusi Min- tai Max-arvo tallennettaan.

9. Määritä digitaalinen yleismittari tietylle vertailuarvolle painamalla suhteellisen mittauksen (REL) tai delta (?) -painiketta. Mittausarvot näytetään suhteessa vertailuarvoon.

Huomaa: Vältä yleistä ja vakavaa virhettä eli mittausjohtojen kytkemistä mittarin vääriin tuloliittimiin. Jos mittaat DC-jännitettä, kiinnitä punainen mittapää V-tuloliittimeen, älä A-tuloliittimeen. Näytössä näkyy dcV-symboli. Jos mittapäät kiinnitetään A- tai mA-tuloihin ja sen jälkeen mitataan jännitettä, mittauspiiriin tulee oikosulku.

Jännitemittausanalyysi

 • Jännitemittauksilla tavallisesti a) määritetään, että jännitettä on tietyssä mittauspisteessä, ja b) varmistetaan, että jännite on oikealla tasolla.
 • AC-jännitteet voivat vaihdella paljon (-10 %...+10 % nimellisarvosta), mutta tämä ei yleensä aiheuta ongelmia virtapiirissä. DC-jännitteiden kanssa pienetkin vaihtelut voivat olla merkki ongelmasta.
 • Hyväksyttävän DC-jännitteen vaihtelun tarkka määrä riippuu käyttökohteesta. Katso esimerkki alla olevasta taulukosta.
 • Joissakin DC-sovelluksissa suuret DC-vaihtelut eivät ole ainoastaan hyväksyttäviä vaan tarkoituksenmukaisia.
  • Esimerkki: DC-moottorien nopeutta voi säätää muuttamalla DC-jännitettä. Tässä käyttötarkoituksessa DC-moottorin jännitteen mittaus riippuu jänniteregulaattorin asetuksesta.
 • Kun teet ja vertailet DC-jännitemittauksia, katso valmistajan ohjeista virtapiirin määrätyt arvot.

Kuinka mitata DC-jännite digitaalisella yleismittarilla

Kuten yllä olevassa kaaviossa on esitetty, täyteen ladatussa 12 V akussa voi olla 11,9–12,6 V:n avoimen virtapiirin jännite (tavallisesti 2,2 V kennoa kohti).

 • 11,9 V:n mittaustulos tarkoittaa tyhjää akkua.
 • 12,6 V:n mittaustulos tarkoittaa täyteen ladattua akkua. Näiden välissä olevat arvot tarkoittavat alle sataprosenttista varaustasoa.
 • Akku, jossa on hieman korkeampi jännitemittaus (3–5 %), on paljon parempi kuin akku, jonka mitattu jännite on matalampi. Normaalin nimellisjännitteen alle jäävä DC-jännitteen vaihtelu on merkki ongelmasta.

AC- ja DC-jännitemittaukset

 • Joissakin käyttökohteissa DC-jännite voidaan mitata virtapiireistä, joissa on AC-jännitettä.
 • Jotta DC-jännitemittaus on mahdollisimman tarkka, mittaa ja tallenna ensin AC-jännite. Mittaa tämän jälkeen DC-jännite valitsemalla RANGE (Alue) -painikkeella DC-jännitealue, joka on sama tai korkeampi kuin AC-jännitealue.
 • Jotkin digitaaliset yleismittarit voivat mitata ja näyttää signaalin AC- ja DC-komponentit samanaikaisesti. Digitaalisen yleismittarin näyttö voi näyttää tulokset kolmella tavalla (katso alla oleva kuva):
  1. Signaalin AC-osa näkyy ensisijaisessa näytössä ja DC-osa pienemmässä näytössä.
  2. DC-lukeman voi vaihtaa ensisijaiseen näyttöön, jolloin AC-lukema siirtyy kakkosnäyttöön (useimmissa digitaalisissa yleismittareissa).
  3. Yhdistetty AC+DC-arvo – signaalin vastaava rms-signaaliarvo.
   Kuinka mitata DC-jännite digitaalisella yleismittarilla

Viite: ”Digital Multimeter Principles”, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.