Finish

Kuinka diodit testataan

Peruskäsitteet
 1. Dioditestaustila: usein paras vaihtoehto.
 2. Vastustila: käytetään yleensä vain silloin, jos yleismittarissa ei ole dioditestaustilaa.

Huomaa: Joissakin tapauksissa diodin testaaminen voi edellyttää diodin toisen pään irrottamista virtapiiristä.

Hyvä tietää vastustilasta diodeja testattaessa:

 • Vastustila ei aina ilmaise, onko diodi hyvä vai huono.
 • Vastustilaa ei pidä käyttää silloin, kun diodi on kytkettynä virtapiiriin, sillä se voi tuottaa virheellisen lukeman.
 • Vastustilalla voidaan varmistaa, onko tietyssä sovelluksessa käytettävä diodi huono, jos dioditestauksen tulos on ensin ilmaissut diodin olevan huono.

Diodi kannattaa testata mittaamalla myötäsuuntaan biasoidun diodin jännitehäviö. Myötäsuuntaan biasoitu diodi toimii suljettuna kytkimenä sallien näin virran kulun.

Yleismittarin dioditestaustila tuottaa mittausjohtojen välille pienen jännitteen. Yleismittari näyttää jännitehäviön, kun mittausjohdot on kytketty myötäsuuntaan biasoidun diodin yli. Dioditestaus tehdään seuraavasti:

 1. Varmista, että a) kaikki sähkö on katkaistu piiristä ja että b) diodissa ei ole jännitettä. Piirissä saattaa olla jännitettä varautuneista kondensaattoreista johtuen. Jos näin on, kondensaattoreiden varaus on purettava. Aseta yleismittari mittaamaan tarpeen mukaan AC- tai DC-jännitettä.
 2. Käännä kiertokytkin dioditestaustilaan (Diodien testaaminen ) Se saattaa olla kiertokytkimessä samassa kohtaa jonkin toisen toiminnon kanssa.
 3. Kytke mittausjohdot diodiin. Kirjaa ylös näytön mittausarvot.
 4. Vaihda mittausjohdot toisinpäin. Kirjaa ylös näytön mittausarvot.

Dioditestin analysointi

 • Hyvän myötäsuuntaan biasoidun piidiodin jännitehäviö on yleensä 0,5–0,8 V. Joissakin germaniumdiodeissa jännitehäviö on 0,2–0,3 V.
 • Estosuuntaan mitattuna yleismittarin näytössä lukee OL, kun diodi on kunnossa. OL-lukema ilmaisee, että diodi toimii kuten avoin kytkin.
 • Huono (avoin) diodi ei päästä virtaa kulkemaan kumpaankaan suuntaan. Yleismittarin näytössä lukee OL molempiin suuntiin silloin, kun diodi on avoin.
 • Oikosulussa olevassa diodissa jännitehäviölukema (noin 0,4 V) on sama molempiin suuntiin mitattuna.

Vastustilaan (Ω) asetettua yleismittaria voidaan käyttää diodin lisätestaukseen tai kuten edellä todettiin, silloin, kun yleismittarissa ei ole dioditestaustilaa.

Dioditestin analysointi

Diodi on myötäsuuntaan biasoitu, kun positiivinen (punainen) mittausjohto on anodissa ja negatiivinen (musta) mittausjohto on katodissa.

 • Myötäsuuntaan biasoidun hyvän diodin vastus on välillä 1000 Ω – 10 MΩ.
 • Vastuslukema on korkea myötäsuuntaan biasoidussa diodissa, sillä yleismittarin virta kulkee diodin läpi ja saa aikaan testaamiseen vaadittavan korkean vastuksen.

Diodi on estosuuntaan biasoitu, kun positiivinen (punainen) mittausjohto on katodissa ja negatiivinen (musta) mittausjohto on anodissa.

 • Estosuuntaan biasoidun hyvän diodin vastuksena näkyy yleismittarin näytössä OL. Diodi on huono, jos lukemat ovat samat molempiin suuntiin.
Diodin testaaminen vastustilassa

Testaus vastusmittaustilassa tehdään seuraavasti:

 1. Varmista, että a) kaikki sähkö on katkaistu piiristä ja että b) diodissa ei ole jännitettä. Piirissä saattaa olla jännitettä varautuneista kondensaattoreista johtuen. Jos näin on, kondensaattoreiden varaus on purettava. Aseta yleismittari mittaamaan tarpeen mukaan AC- tai DC-jännitettä.
 2. Käännä kiertokytkin vastusmittaustilaan (Ω). Se saattaa olla kiertokytkimessä samassa kohtaa jonkin toisen toiminnon kanssa.
 3. Kytke mittausjohdot diodiin sen jälkeen, kun se on irrotettu virtapiiristä. Kirjaa ylös mittaustulokset.
 4. Vaihda mittausjohdot toisinpäin. Kirjaa ylös mittaustulokset.
 5. Kun diodien testaamiseen käytetään vastustilaa, on parhaan tuloksen varmistamiseksi suositeltavaa verrata lukemia hyväksi tiedetyn diodin mittauslukemiin.

Viite: ”Digital Multimeter Principles”, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Löydä oikea yleismittari