Finish

Kuinka AC-jännnite mitataan

Kuinka AC-jännnite mitataan
 1. Käännä kiertokytkin ṽ-asentoon. Joissakin digitaalisissa yleismittareissa on myös vaihtoehto mṽ . Jos piirin jännitettä ei tiedetä, aseta suurin mahdollinen jännitealue.

  Huomaa: Useimmat yleismittarit käynnistyvät suoraan automaattisen aluevalinnan tilaan. Tällöin mittari valitsee mittausalueen automaattisesti havaitun jännitteen perusteella.

 2. Kiinnitä ensin musta johto mittarin COM-liitäntään.
 3. Kiinnitä sitten punainen johto mittarin V Ω -liitäntään. Mittauksen jälkeen, irrota johdot päinvastaisessa järjestyksessä: ensin punainen, sitten musta.
 4. Kytke mittausjohdot piiriin: ensin musta johto, sitten punainen.

   

  Varoitus: Älä koske sormilla mittapäiden kärkiin Älä anna mittapäiden kärkien koskea toisiinsa.

 5. Lue mittausarvo näytöstä. Kun olet valmis, irrota ensin punainen johto ja sitten musta johto.

Muita hyödyllisiä toimintoja AC-jännitettä mitattaessa

 1. Valitse haluamasi kiinteä mittausalue painamalla RANGE (ALUE) -painiketta.
 2. Pysäytä vakaa mittaustulos painamalla HOLD (PYSÄYTÄ) -painiketta. Sitä voidaan tarkastella mittauksen valmistumisen jälkeen.
 3. Tallenna mittauksen aikana käynyt alin ja ylin mittausarvo painamalla MIN/MAX-painiketta. Digitaalinen yleismittari antaa merkkiäänen aina kun uusi lukema on tallennettu.
 4. Aseta yleismittari tiettyyn referenssi-arvoon painamalla suhteellisen mittauksen (REL) painiketta. Mittausarvot näytetään suhteessa vertailuarvoon.

  Huomaa: Vältä yleistä ja vakavaa virhettä eli mittausjohtojen kytkemistä mittarin vääriin tuloliittimiin. Se saattaa aiheuttaa vaarallisen valokaaren. Jos mittaat AC-jännitettä, kiinnitä punainen johto mitatrin V-tuloliittimeen, älä A-tuloliittimeen. Näytössä näkyy ṽ-symboli. Jos mittausjohdot kiinnitetään A- tai mA-tuloon ja sen jälkeen mitataan jännitettä, mittauspiiriin tulee oikosulku.

AC-jännitemittauksen arviointi

 • Yleensä kaikki AC-jännitelähteet vaihtelevat sähkönjakelujärjestelmissä tapahtuvien AC-jännitteen muutosten vuoksi.
 • Jos saatu mittaustulos eroaa odotetusta tuloksesta, jännite on todennäköisesti tavallista pienempi.
 • Periaatteessa siis AC-sähköjärjestelmissä mitatun jännitteen tulisi olla –10 %:n ja +5 %:n välillä.
 • Järjestelmän eri kohdista mitatut jännitteet vaihtelevat. Katso alla oleva kaavio.
Järjestelmän jännitealueet*
SyöttöSyöttöKäyttö
TyydyttäväHyväksyttäväTyydyttäväHyväksyttävä
120, 1Φ114–126110–127110–126106–128
120/240, 1Φ114/228–126/252110/220–127/254110/220–126/252106/212–127/254
120/208, 3Φ114/197–126/110/191–127/220110/191–126/218106/184–127/220
120/240, 3Φ114/228–126/252110/220–127/254110/220–126/252106/212–127/254
277/480, 3Φ263/456–291/504254/440–293/508254/440–291/504264/424–293/508

* voltteina

Viite: ”Digital Multimeter Principles”, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Löydä oikea yleismittari