Fluke 438-II Effektkvalitets- og Motoranalysator

 • Fluke 438-II Effektkvalitets- Og Motoranalysator | Fluke
 • Fluke 438-II Effektkvalitets- Og Motoranalysator | Fluke
 • Fluke 438-II Effektkvalitets- Og Motoranalysator | Fluke
 • Fluke 438-II Effektkvalitets- Og Motoranalysator | Fluke

Nøglefunktioner

438-II er det ideelle bærbare testværktøj til motoranalyse, som kan hjælpe med at lokalisere, forudse, forebygge og fejlfinde effektkvalitetsproblemer i 3-fasede og 1-fasede effektfordelingssystemer og samtidig give teknikere de mekaniske og elektriske oplysninger, de behøver for at for at vurdere motor performance.

 • Mål nøgleparametre på direkte online motorer og motorer drevet af specifikke frekvensomformersystemer inklusive drejningsmoment, omdrejningstal, mekanisk kraft og motoreffektivitet
 • Udfør dynamisk motoranalyse ved at plotte motorens derating faktor i forhold til motorens belastningsniveau i henhold til NEMA's/IEC's retningslinjer
 • Beregn mekanisk kraft og effektivitet uden brug af mekaniske sensorer. Tilslut blot værktøjet til indgangsstikkene, og du er klar til at måle
 • Mål elektriske effektparametre som f.eks. spænding, strøm, effekt, tilsyneladende effekt, effektfaktor, harmonisk forvrængning og ubalance for at identificere karakteristika, der påvirker motoreffektiviteten
 • Identificer effektkvalitetsproblemer som f.eks. dyk, pukler, transienter, harmoniske svingninger og ubalance
 • PowerWave datateknologi registrerer hurtige RMS data og viser halvperiodegennemsnit og kurveformer for at karakterisere dynamik i elektriske systemer (opstart af generatorer, UPS indkobling osv.)
 • Waveform capture funktionen registrerer 100/120 perioder (50/60 Hz) af hver detekteret hændelse, i alle tilstande, uden opsætning
 • Automatisk transient mode registrerer kurveformdata ved 200 kS/s på alle faser samtidigt op til 6 kV.
 • Fluke Connect® kompatibel* – se data lokalt på instrumentet via Fluke Connect mobilapp og PowerLog 430-II computersoftware.
 • Sikkerhedsklassificeret til industrielle anvendelser 600 V KAT IV/1000 V KAT III normeret til brug ved forsyningsindgang og længere ind i fordelingssystemet
 

Fluke 438-II mekaniske målefunktioner

Motor drejningsmoment
Beregner den rotationskraft (vises i lb.ft eller Nm), der udvikles af en motor og transmitteres til en drevet mekanisk belastning. Motorens drejningsmoment er den vigtigste variabel, som karakteriserer den umiddelbare mekaniske ydeevne for roterende udstyr drevet af elektromotorer.

Motor omdrejningshastighed
Angiver motorakslens umiddelbare rotationshastighed. Kombineret med motorens drejningsmoment giver omdrejningshastigheden et øjebliksbillede af den mekaniske ydeevne for roterende udstyr drevet af elektromotorer.

Motor mekanisk belastning
Måler den aktuelle mekaniske kraft (vises i hk eller kW), som motorer producerer, og giver et direkte link til overbelastningstilstande uden at basere det på motorstrøm alene.

Motoreffektivitet
Viser effektiviteten af hver motor i en maskine, et samlebånd, et anlæg og/eller en facilitet ved at omregne elektrisk effekt til anvendeligt mekanisk arbejde. Ved at akkumulere effektiviteten af flere motorer kan den samlede (aggregerede) effektivitet estimeres. Sammenligninger af forventet motoreffektivitet ved observerede driftsbetingelser kan hjælpe med at kvantificere udgifterne forbundet med motorens energieffektivitet.

Sådan fungerer det
Ved hjælp af navnebeskyttede algoritmer anvender Fluke 438-II Effektkvalitets- og Motoranalysator trefasede strøm- og spændingskurveformer til at beregne motorens drejningsmoment, hastighed, belastning og effektivitet med en opdateringshastighed på 1 sekund. Motorens luftgab, som observeret via spændings/strømkurveformer, danner grundlag for målingerne. Der kræves ikke mekaniske sensorer og intrusive test i ubelastede motorer, hvilket gør det hurtigere end nogensinde før at analysere den samlede performance for elektromotorer.

Motortyper
Fluke 438-II kan analysere både direkte online motorer og motorer drevet af frekvensomformer (VFD) systemer. VFD'en skal være et spændingsstyret system (VSI) med et spændings- / frekvensområde på 40 til 70 Hz og et bærebølgeområde på 2,5 kHz til 20 kHz.

 

Motor Analyzer Electrical Analyse af elektromotor
Fluke 438-II giver et komplet breakdown af elektriske parametre. Før du begynder på motoranalysen, anbefaler vi, at du foretager en grundlæggende effektkvalitetsmåling for at vurdere tilstanden af harmoniske svingninger og ubalance på den elektriske serviceudgang, da disse to egenskaber kan have en stor negativ indflydelse på motorydelsen.

I motoranalysetilstand opsummeres resultaterne for elektrisk performance, mekanisk performance og derating(i henhold til NEMA anbefalinger).

Den letforståelige alvorlighedsskala med fire farver angiver motorens performance i forhold til de anbefalede elektriske parameterniveauer, herunder nominel effekt, effektfaktor, ubalance og harmoniske svingninger.

 

Motor Analyzer Mechanical For mekanisk kraft kan du øjeblikkeligt se den mekaniske udgangseffekt sammen med motorens drejningsmoment og hastighed. Den mekaniske udgangseffekt sammenlignes øjeblikkeligt med den elektriske effekt for at give dig effektivitetsmålinger i realtid. Med denne funktion kan du nemt måle maskinens performance under hver driftscyklus.

 

Motor NEMA Derating Skærmbilledet for NEMA derating opdateres, efterhånden som belastningen og de elektriske forhold ændres, og hver ny måling angives på tolerancegrafen som et "+". I dette eksempel kan vi se, at motoren ligger inden for tolerancen, men er tæt på servicefaktoren. Dette indikerer, at der kan være behov for at afhjælpe effektkvalitetsproblemer, for motorvedligeholdelse eller for andre justeringer til forbedring af performance. Ved hyppigt at udføre disse tests over tid kan du oprette benchmarks og performancetendenser, så du kan træffe kvalificerede beslutninger vedr. investering i vedligeholdelse. informované rozhodování o investicích do údržby.

 

*Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Check hos din lokale Fluke repræsentant

Produktoversigt: Fluke 438-II Effektkvalitets- og Motoranalysator

Mål hurtigt og nemt elektromotorers elektriske og mekaniske performance, og evaluer effektkvaliteten med et enkelt testværktøj

Fluke 438-II Effektkvalitets- og Motoranalysator føjer vigtige mekaniske målefunktioner til de avancerede effektkvalitetsanalysefunktioner i Fluke 430 serie II Effektkvalitetsanalysatorerne. Mål og analyser hurtigt og nemt vigtige parametre for elektrisk og mekanisk performance, f.eks. effekt, harmoniske svingninger, ubalance, omdrejningstal, moment og mekanisk kraft uden brug af mekaniske sensorer. Brugere af Fluke 434-II, 435-II og 437-II Effektkvalitetsanalysatorer kan føje motoranalysefunktioner til deres eksisterende enheder med Fluke-438-II/MA Motoranalysator opgraderingssættet.

Specifikationer: Fluke 438-II Effektkvalitets- og Motoranalysator

Måledetaljer frekvensomformer
Motortype3 faset asynkron (induktion)
KraftforsyningFrekvensomformer
Motorens Frekvensområde40 til 70Hz
Over-/Underspænding fra nominel V/F Kurve (%)-15% – +15%
Bærefrekvensområde2,5 kHz – 20 Hz
Frekvensomformer teknologi, der er dækket af 438-II
Type InverterKun VSI (spændingsstyret)*
ReguleringsmetodeV/f kontrol, åben sløjfe vektor, lukket sløjfe vektor, drev med enkodere.
Frekvens40 til 70 Hz
* VSI drev er de mest almindelige drev. De alternative CSI drev bruges i applikationer med større effekt.
Variabel hastighedsdrevsteknik, som IKKE dækket af 438-II
Type InverterCSI (strømkilde inverter)
MotortyperIkke-synkront (DC, stepper, permanent magnet osv.)
Motorfrekvens<40 og > 70 Hz
Mekaniske specifikationer
Mekaniske målinger kan udføres direkte på online motorer med en 3 leder forbindelse.
MåleområdeOpløsningNøjagtighedStandardgrænse
Motormåling
Mekanisk

motoreffekt
0,7 kW til 746 kW

1 hk til 1000 hk
0,1 kW

0,1 hk
±3% ="1"

±3% ="1"
100% = nominel effekt

100% = nominel effekt
Moment0 Nm til 10.000 Nm

0 lb ft til 10.000 lb ft
0,1 Nm

0,1 lb ft
±5% ="1"

±5% ="1"
100% = nominelt moment

100% = nominelt moment
Omdrejninger pr. minut (rpm)0 rpm til 3600 rpm1 rpm±3% ="1"100% = nominelle rpm
Effektivitet0% – 100%0,10%±3 % ="1"ikke relevant
Ubalance (NEMA)0% – 100%0,10%±0,15%5%
Harmoniske
spændingsfaktor* (NEMA)
0 til 0,20±1,5%0,15
Derating* faktor
ubalance
0,7 til 1,0vejledendeikke relevant
Derating* faktor
harmoniske
0,7 til 1,0vejledendeikke relevant
Total NEMA derating*
faktor
0,5 til 1,0vejledendeikke relevant
* Derating faktorer gælder ikke for motorer, der drives af frekvensomformere.
Bemærkninger:Understøtter motordesigntyperne NEMA A, B, C, D & E samt IEC type H og N.
Nominelt moment beregnes ud fra nominel effekt og nominel hastighed.
Opdateringshastigheden for motormålinger er 1 x i sekundet.
Standardvarighed for tendenser er 1 uge.
="1"Tillæg 5% fejl ved valg af motordesigntypen Andet
Specifikationen er gyldig for Motoreffekt > 30% af nominel effekt
Specifikationen er gyldig ved stabil driftstemperatur. Kør motoren i mindst 1 time ved fuld belastning
(2-3 timer, hvis motoren er 50 HK eller højere) for at opnå en stabil temperatur
Elektriske specifikationer
ModelMåleområdeOpløsningNøjagtighed
Volt
Vrms (AC+DC)435-II1 V til 1000 V fase til nul0,01 V±0,1% af nominal spænding****
Vpk1 Vpk til 1400 Vpk1 V5% af nominel spænding
V topfaktor (CF)1,0 > 2,80,01±5%
Vrms½435-II0,1 V±0,2% of nominal spænding
Vfund435-II0,1 V±0,1% of nominal spænding
Ampere (nøjagtighed eksklusive nøjagtighed for tang)
Ampere (AC + DC)i430-Flex 1x 5 A til 6000 A1 A± 0,5% ± 5 trin
i430-Flex 10x0,5 A til 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 trin
1mV/A 1x5 A til 2000 A1A± 0,5% ± 5 trin
1mV/A 10x0,5 A til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5% ± 5 trin
Apki430-Flex8400 Apk1 Arms±5%
1mV/A5500 Apk1 Arms±5%
A topfaktor (CF)1 til 100,01±5%
Ampere½i430-Flex 1x 5 A til 6000 A1 A± 1% ± 10 trin
i430-Flex 10x0,5 A til 600 A0,1 A± 1% ± 10 trin
1 mV/A 1x5 A til 2000 A1A± 1% ± 10 trin
1mV/A 10x0,5 A til 200 A (kun AC)0,1 A± 1% ± 10 trin
Afundi430-Flex 1x 5 A til 6000 A1 A± 0,5% ± 5 trin
i430-Flex 10x0,5 A til 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 trin
1 mV/A 1x5 A til 2000 A1A± 0,5% ± 5 trin
1mV/A 10x0,5 A til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5% ± 5 trin
Hertz
HzFluke 435 ved 50 Hz nominelt42,500 Hz til 57,500 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 435 ved 60 Hz nominelt51,000 Hz til 69,000 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Effekt
Watt (VA, var)i430-Flexmaks. 6000 MW0,1 W til 1 MW± 1% ± 10 trin
1 mV/Amaks. 2000 MW0,1 W til 1 MW± 1% ± 10 trin
Effektfaktor (Cos j/DPF)0 til 10,001±0,1% ved nominel belastning
Energi
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10xAfhænger af skalering af tang og nominel spænding± 1% ± 10 trin
Energitabi430-Flex 10xAfhænger af skalering af tang og nominel spænding±1% ±10 trin ekskl. nøjagtig ledningsmodstand
Harmoniske
Harmonisk rækkefølge (n)DC, 1 til 50 gruppering: Harmoniske grupper i overensstemmelse med IEC 61000-4-7
Interharmonisk rækkefølge (n)FRA , 1 til 50 gruppering: Harmoniske og interharmoniske undergrupper i overensstemmelse med IEC 61000-4-7
Volt%f0,0% – 100%0,1%±0,1% ± n x 0,1%
%r0,0% – 100%0,1%±0,1% ± n x 0,4%
Absolut0,0 til 1000 V0,1 V±5%
THD0,0% – 100%0,1%±2,5%
Ampere%f0,0% – 100%0,1%±0,1% ± n x 0,1%
%r0,0% – 100%0,1%±0,1% ± n x 0,4%
Absolut0,0 til 600 A0,1 A± 5% ± 5 trin
THD0,0% – 100%0,1%±2,5%
Watt%f eller %r0,0% – 100%0,1%±n x 2%
AbsolutAfhænger af skalering af tang og nominel spænding±5% ±n x 2% ±10 trin
THD0,0% – 100%0,1%±5%
Fasevinkel-360° til +0°±n x 1°
Flicker
Plt, Pst, Pst (1 min.) Pinst0,00 til 20,000,01±5%
Ubalance
Volt%0,0% – 20,0%0,1%±0,1%
Ampere%0,0% – 20,0%0,1%±1%
Netsignalering
TærskelniveauerTærskel, grænseværdier og varighed af signalering kan programmeres for to signaleringsfrekvenser
Signaleringsfrekvens60 Hz til 3000 Hz0,1 Hz
Relativ V%0% – 100%0,10%±0,4%
Absolut V3s (3 sekunders gennemsnit)0,0 V til 1000 V0,1 V±5% of nominal spænding
Generelle specifikationer
TaskeDesignet er robust og stødsikkert og med integreret beskyttelseshylster Stænk- og støvtæt IP51 i henhold til IEC60529 ved brug i skråstøtteposition Stød og vibrationer Stød 30 g, vibration: 3 g sinusoid, tilfældig 0,03 g 2 /Hz i henhold til MIL-PRF-28800F klasse 2
SkærmLysstyrke: 200 cd/m 2 typ. med strømforsyning, 90 cd/m 2 typisk med batteriforsyning Størrelse: 127 mm x 88 mm (153 mm/6,0 in diagonalt) LCD opløsning: 320 x 240 pixel Kontrast og lysstyrke: kan justeres af brugeren, kompenseret for temperatur
Hukommelse8 GB SD kort (SDHC kompatibelt, FAT32 formateret) som standard, fås med op til 32 GB. Skærmlagring og flere hukommelser til lagring af data, herunder registreringer (afhængigt af størrelsen af hukommelsen)
SandtidsurTids- og datostempel for Trend funktion, transientvisning, systemovervågning og hændelsesregistrering
Miljø
Driftstemperatur0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C ekskl. batteri
Opbevaringstemperatur-20 °C ~ +60 °C
Fugtighed+10 °C ~ +30 °C: 95% RH ikke-kondenserende
+30 °C ~ +40 °C: 75% RH ikke kondenserende
+40 °C ~ +50 °C: 45% RH ikke-kondenserende
Maks. driftshøjdeOp til 2.000 m (6666 fod) for KAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Op til 3.000 m (10,000 fod) for KAT III 600 V, KAT II 1000 V
Maksimal opbevaringshøjde: 12 km (40.000 fod)
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 61326 (2005-12) for emission og immunitet
Interfacesmini-USB-B, isoleret USB port til pc tilslutning. Indgang til SD kort bag instrumentets batteri
GarantiTre år (materialer og udførelse) på måleinstrumentet, ét år på tilbehør

* ±5% hvis ≥ 1% af nominel spænding ±0,05% af nominel spænding, hvis < 1% af nominel spænding
** 50 Hz/60 Hz nominel frekvens i overensstemmelse med IEC 61000-4-30
*** 400 Hz målinger understøttes ikke i flicker-, netsignalerings- og overvågningstilstand.
**** for nominel spænding 50 V til 500 V

Modeller: Fluke 438-II Effektkvalitets- og Motoranalysator

Fluke-438-II

Tre-faset effektkvalitets- og motoranalysator

Køb

inkluderer:

 • Testledningssæt
 • i430 tynde fleksible strømprober (4)
 • Batteri
 • Netadapter
 • Kombineret WiFi/SD kort
 • Blød bæretaske
 • Cd-rom med PowerLog 430-II software og brugervejledning
Fluke-438-II/Basic

Tre-faset effektkvalitets- og motoranalysator uden flexis strømprober (uden FC WiFi SD-kort)

Køb

inkluderer:

 • Testledningssæt
 • Batteri
 • Netadapter
 • 8GB SD kort
 • Blød bæretaske
 • Cd-rom med PowerLog 430-II software og brugervejledning
Fluke-438-II/INTL

Tre-faset effektkvalitets- og motoranalysator, international version (uden FC WiFi SD kort)

Køb

inkluderer:

 • Testledningssæt
 • i430 tynde fleksible strømprober (4)
 • Batteri
 • Netadapter
 • 8GB SD kort
 • Blød bæretaske
 • Cd-rom med PowerLog 430-II software og brugervejledning
Fluke-438-II/MA

430-II motoranalysator opgraderingssæt

Køb

inkluderer:

 • Firmwareopgraderingspakke til at tilføje motoranalysefunktioner til eksisterende Fluke 434, 435 og 437 serie II effektkvalitetsanalysatorer