Fluke 437 Serie II 400 Hz effektkvalitets- og energianalysator

 • Fluke 437 Serie II 400 Hz Effektkvalitets- Og Energianalysator | Fluke
 • Fluke 437 Serie II 400 Hz Effektkvalitets- Og Energianalysator | Fluke
 • Fluke 437 Serie II 400 Hz Effektkvalitets- Og Energianalysator | Fluke

Nøglefunktioner

 • 400 Hz-måling: Ved at øge netfrekvensen til 400 Hz kan transformatorer og motorer være meget mindre og lettere end ved 50 eller 60 Hz, hvilket er en fordel i fly, u-både, rumfartøjer og andet militært udstyr og håndholdte værktøjer. 437 II modellen opfanger effektkvalitetsmålinger for disse typer af flyelektroniske og militære systemer.
 • Power Inverter effektivitet Mål samtidig AC udgangseffekt og DC indgangseffekt i kraftelektroniksystemer ved hjælp af en DC tang (ekstraudstyr).
 • PowerWave datafangst Registrer hurtige RMS data, vis halvperiode og kurveformer for at karakterisere dynamik i elektriske systemer (opstart af generatorer, UPS indkobling osv.).
 • Energitabsberegner: Klassiske aktive og reaktive effektmålinger, ubalance og harmonisk effekt kvantificeres for at klarlægge de økonomiske omkostninger ved energitab.
 • Foretag fejlfinding i realtid: Analyser tendenser ved hjælp af markørerne og zoomværktøj.
 • Den højeste sikkerhedsklassificering i branchen: 600 V KAT IV/1000 V KAT III til brug ved serviceindgang.
 • Mål alle tre faser og nul: Fire inkluderede fleksible strømprober med et forbedret tyndt flexdesign, der kan bruges under snævre pladsforhold.
 • Automatisk tendensvisning: Alle målinger registreres altid automatisk. Uden opsætning.
 • Systemovervågning: Ti effektkvalitetsparametre på én skærm i henhold til EN50160-standarden for effektkvalitet.
 • Logningsfunktion: Kan konfigureres til alle testbetingelser med hukommelse til op til 600 parametre i brugerdefinerede intervaller.
 • Få vist grafer, og generer rapporter: Med medfølgende analysesoftware.
 • Batterilevetid: Syv timers driftstid pr. opladning af Li-ion batteripakke.

PowerWave datafangst
For nogle brugere er skift af belastning årsag til problemer med effektkvaliteten. Når belastninger kobles ind, er strømforbruget nogle gange årsag til, at spændingen falder til et niveau, der gør, at andet udstyr svigter. PowerWave funktionen i 435 II og 437 II modellerne gør det muligt for brugere at opfange spændings-, strøm- og frekvenssignaler samtidigt ved høj hastighed og dermed at se, hvilken interaktion, der potentielt forårsager problemerne. PowerWave går skridtet videre end traditionelle effektkvalitetsmålinger. Ved hjælp af PowerWaves hurtige datafangstfunktion karakteriseres dynamikken i systemet.

Spændings- og strømkurveformen registreres løbende i det angivne tidsrum og vises på skærmen i høj detalje. Effektkurveformen udledes af dataene. Halvperiode RMS-værdier for spænding, strøm, effekt og frekvens kan også gemmes og hentes frem til analyse. Denne funktion er især nyttig ved test af standby genereringssystemer og UPS systemer, hvor pålidelig aktivering kan være afgørende.
Disse UPM beregninger bruges til bestemme omfanget af de finansmæssige omkostninger ved energitab, der skyldes effektkvalitetsproblemer. Disse beregninger og andre anlægsspecifikke oplysninger udregnes af en funktion til beregning af energitab, der i sidste ende fastslår, hvor mange penge et anlæg mister som følge af energispild.

Power Inverter effektivitet
Effektinvertere tager jævnstrøm og transformerer det til vekselstrøm, eller modsat. Solenergisystemer indeholder som regel en inverter, der tager jævnstrømmen fra solceller og konverterer den til nyttig vekselstrøm. Inverteres ydelse kan forringes over tid og skal checkes. Ved at sammenligne indgangseffekten med udgangseffekten kan du fastslå systemets effektivitet. Modellerne 435 II og 437 II kan måle effektiviteten af sådanne invertere ved at måle jævnstrømmen og vekselstrømmen af et system samtidigt for at fastslå, hvor megen effekt der mistes i konverteringsprocessen.

Unified Power Measurement Det har hidtil kun været eksperter, som kunne beregne omfanget af energispild, der skyldes effektkvalitetsproblemer. Det var muligt at beregne omkostningen på anlæg, men processen, som skulle bruges, var ikke tilgængelig for almindelige elektrikere. Med 430 Serie II´s nye patenterede Unified Power funktion kan du bruge et håndholdt værktøj til at fastslå, hvor meget effekt, der går til spilde, og beregne præcis, hvad det ekstra forbrug koster. Flukes patenterede Unified Power Measurement system (UPM system, samlet effektmålingssystem) giver dig den mest omfattende effektoversigt, der findes, idet det måler:

- Parametre for klassisk effekt (Steinmetz 1897) og IEEE 1459-2000
- Detaljeret tabsanalyse
- Analyse af ubalance

Disse UPM beregninger bruges til bestemme omfanget af de finansmæssige omkostninger ved energitab, der skyldes effektkvalitetsproblemer. Disse beregninger og andre anlægsspecifikke oplysninger udregnes af en funktion til beregning af energitab, der i sidste ende fastslår, hvor mange penge et anlæg mister som følge af energispild.

 

AutoTrend - Se straks tendensen
Den unikke AutoTrend giver dig hurtigt indblik i løbende ændringer. Enhver vist udlæsning gemmes automatisk og kontinuerligt uden opsætning af grænseniveauer eller intervaltider og uden at skulle starte processen manuelt. Du kan hurtigt og let se tendenser for spænding, strøm, effekt, harmoniske eller flicker på alle tre faser og nul. Du kan endvidere analysere tendenserne ved hjælp af markørerne og zoom-funktionen – selv mens registreringen fortsætter i baggrunden

 

SystemMonitor - Kontroller med lethed ydeevne i forhold til EN50160
Med et enkelt tryk på en knap giver den unikke System-Monitor dig et overblik over effektsystemets ydeevne og kontrollerer for overensstemmelse mellem indkommende effektforsyning og grænserne i EN50160 eller dine egne brugerdefinerede grænser. Oversigten vises på et enkelt skærmbillede med farvekodede søjler, der tydeligt viser, hvilke parametre der falder uden for grænserne.

 

SystemMonitor-oversigtsskærmen viser øjeblikkeligt om spænding, harmoniske, flicker, frekvens og om antallet af dyk og pukler falder uden for de fastsatte grænser. En detaljeret oversigt vises af alle hændelser, der falder uden for de fastsatte grænser.

Loggerfunktion, som gør det muligt at tilpasse, hvilke målinger, der foretages, og med det samme leverer analyser af brugerindstillede parametre.
Mål og registrér effekt (W), VA og VAR. Med model 434 kan du desuden registrere energiforbrug.
Spor harmoniske op til den 50., og mål og registrér THD i overensstemmelse med kravene i IEC61000-4-7

Produktoversigt: Fluke 437 Serie II 400 Hz effektkvalitets- og energianalysator

Specielt designet til transportmidler

Fluke 437 Serie II 400 Hz effektkvalitets- og energianalysator er designet specifikt til forsvars- og flyelektronik-brancherne. 437 II, som kan måle op til 400 Hz, er uundværlig for personer, der arbejder i ubåde, fly og andre transportmidler.

Anvendelser

 • 400 Hz-måling – registrer effektkvalitetsmålinger i effektsystemer til brug i fly og til militær brug.
 • PowerWave datafangst - registrer hurtige RMS-værdier, og få vist alle kurveformer, så du kan fastslå, hvordan spændings-, strøm- og frekvensværdierne interagerer.
 • Power Inverter effektivitet - mål både vekselstrøm og jævnstrøm, ind og ud, for at overvåge effektiviteten af dine invertere.
 • Opgørelse af energi i penge - beregn de økonomiske omkostninger ved energi spildt på grund af dårlig effektkvalitet.
 • Energivurdering - kvantificer energiforbruget før og efter installationsforbedringer for at retfærdiggøre energibesparende enheder.
 • Fejlfinding i frontlinien - diagnosticer øjeblikkeligt problemerne på skærmen, så du kan genoptage driften.
 • Forebyggende vedligeholdelse - detekter og forebyg effektkvalitetsproblemer, inden de medfører nedetid.
 • Langtidsanalyse - afslør skjulte eller periodiske problemer.
 • Belastningsundersøgelser - kontroller elektriske systemers kapacitet, før der tilføjes belastninger.

Specifikationer: Fluke 437 Serie II 400 Hz effektkvalitets- og energianalysator

Produktspecifikationer

  Model Måleområde Opløsning Nøjagtighed
Volt
Vrms (ac+dc) 434-II 1 V til 1000 V fase til nul0,1 V ± 0,5% af nominel spænding****  
435-II and 437-II  1 V til 1000 V fase til nul 0,01 V ± 0,1% af nominel spænding****
Vpk   1 Vpk og 1400 Vpk 1 V 5% af nominel spænding
V topfaktor (CF)   1,0 > 2,8 0,01 ± 5 %
Vrms½ 434-II 1 V til 1000 V fase til nul 0,1 V± 1% af nominel spænding
434-II og 435-II0,1 V± 0,2% af nominel spænding
Vfund 434-II 1 V til 1000 V fase til nul0,1 V± 0,5% af nominel spænding
435-II og 437-II  0,1 V± 0,1% af nominel spænding
Ampere (nøjagtighed eksklusive nøjagtighed for tang)
Ampere (AC + DC) i430-Flex 1x 5 A til 6000 A1 A± 0,5% ± 5 trin
i430-Flex 10x0,5 A til 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 trin
1mV/A 1x5 A til 2000 A1A ± 0,5% ± 5 trin
1mV/A 10x 0,5 A til 200 A (kun AC)0,1 A ± 0,5% ± 5 trin
Apk i430-Flex 8400 Apk  1 Arms ± 5 %
1mV/A 5500 Apk1 Arms ± 5 %
A topfaktor (CF)   1 til 100,01 ± 5 %
Ampere½ i430-Flex 1x 5 A til 6000 A  1 A ± 1% ± 10 trin
i430-Flex 10x0,5 A til 600 A0,1 A ± 1% ± 10 trin
1mV/A 1x  5 A til 2000 A 1A ± 1% ± 10 trin
1mV/A 10x0,5 A til 200 A (kun AC)0,1 A± 1% ± 10 trin
Afund i430-Flex 1x 5 A til 6000 A 1 A ± 0,5% ± 5 trin
i430-Flex 10x 0,5 A til 600 A0,1 A ± 0,5% ± 5 trin
1mV/A 1x 5 A til 2000 A 1A ± 0,5% ± 5 trin
1mV/A 10x 0,5 A til 200 A (kun AC)0,1 A ± 0,5% ± 5 trin
Hz
Hz Fluke 434 ved 50 Hz nominelt 

51,00 Hz til 69,00 Hz

0,01 Hz ± 0,01 Hz
Fluke 434 ved 60 Hz nominelt

51,00 Hz til 69,00 Hz

0,01 Hz ± 0,01 Hz
Fluke 435/7 ved 50 Hz nominelt 42,500 Hz til 57,500 Hz 
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 435/7 ved 60 Hz nominelt 51,000 Hz til 69,000 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 437 ved 400 Hz nominelt 340,0 Hz til 460,0 Hz 0,1 Hz ± 0,1 Hz
Effekt
Watt (VA, var) i430-Flex maks. 6000 MW0,1 W til 1 MW± 1% ± 10 trin
1 mV/Amaks. 2000 MW 0,1 W til 1 MW± 1% ± 10 trin
Effektfaktor (Cos j/DPF)   0 til 1 0,001 ± 0,1% ved nominel belastning
Energi
kWh (kVAh, kvarh) i430-Flex 10x Afhænger af skalering af tang og nominel spænding± 1% ± 10 trin
Energitab i430-Flex 10x Afhænger af skalering af tang og nominel spænding± 1 % ± 10 trin ekskl. nøjagtig linjemodstand
Harmoniske
Harmonisk rækkefølge (n)   DC, 1 til 50 gruppering: Harmoniske grupper i overensstemmelse med IEC 61000-4-7
Interharmonisk rækkefølge (n)   FRA , 1 til 50 gruppering: Harmoniske og interharmoniske undergrupper i overensstemmelse med IEC 61000-4-7
Volt %f 0,0 % – 100 %0,1 %± 0,1% ± n x 0,1 %
%r 0,0 % – 100 % 0,1 % ± 0,1% ± n x 0,4 %
Absolut 0,0 – 1000 V 0,1 V± 5% *
THD0,0 % – 100 % 0,1 %± 2.5 %
Ampere %f 0,0 % – 100 %0,1 %± 0,1% ± n x 0,1%
%r 0,0 % – 100 % 0,1 %± 0,1% ± n x 0,4 %
Absolut0,0 – 600 A 0,1 A± 5% ± 5 trin
THD0,0 % – 100 % 0,1 % ± 2.5 %
Watt %f eller %r 0,0 % – 100 %0,1 %± n x 2%
AbsolutAfhænger af skalering af tang og nominel spænding ± 5% ± n x 2 % ± 10 trin
THD 0,0 % til 100 %  0,1 %± 5 %
Fasevinkel  -360° til +0° ± n x 1°
Flicker
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst   0,00 to 20,00 0,01 ± 5 %
Ubalance
Volt % 0,0 % til 20,0 % 0,1 % ± 0,1 %
Ampere % 0,0 % til 20,0 % 0,1% ± 1 %
Netsignalering
Tærskelniveauer   Tærskel, grænseværdier og varighed af signalering kan programmeres for to signaleringsfrekvenser
Signaleringsfrekvens   60 Hz til 3000 Hz 0,1 Hz  
Relativ V%   0 % – 100 % 0,10 % ± 0,4 %
Absolut V3s (3 sekunders gennemsnit)   0,0 V til 1000 V 0,1 V ± 5 % af nominel spænding
 

Generelle specifikationer

Taske Robust og stødsikkert design med indbygget beskyttelseshylster. Dryp- og støvtæt (IP51) i henhold til IEC60529 ved anvendelse i tilt-stativet. Stød og vibration: stød 30 g, vibration: 3 g sinus, tilfældig 0,03 g2/Hz i overensstemmelse med MIL-PRF-28800F Class 2
Display Lysstyrke: 200 cd/m2 typisk ved brug af netadapter, 90 cd/m2 typisk ved batteridrift. Mål: 127 mm x 88 mm (153 mm/6.0 in diagonal) LCD-opløsning: 320 x 240 pixel. Kontrast og lysstyrke: brugerjusterbar, temperaturkompenseret
Hukommelse 8 GB SD-kort (SDHC-kompatibelt, FAT32-formatteret) som standard, fås med op til 32 GB. Skærmlagring og flere hukommelser til lagring af data, herunder registreringer (afhængigt af størrelsen af hukommelsen)
Sandtidsur Tids- og datostempel for Trend funktion, transientvisning, systemovervågning og hændelsesregistrering
 

Miljø

Driftstemperatur 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C ekskl. batteri
Opbevaringstemperatur -20 °C ~ +60 °C
Fugtighed +10 °C ~ +30 °C: 95 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
+30 °C ~ +40 °C: 75% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
+40 °C ~ +50 °C: 45% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
Maks. driftshøjde Op til 2.000 m (6666 fod) for KAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Op til 3.000 m (10,000 fod) for KAT III 600 V, KAT II 1000 V
Maksimal opbevaringshøjde: 12 km (40.000 fod)
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN 61326 (2005-12) for emission og immunitet
Interfaces mini-USB-B, isoleret USB-port til pc-tilslutning. Indgang til SD-kort bag instrumentets batteri
Garanti Tre år (materialer og udførelse) på måleinstrumentet, et år på tilbehør
 

Medfølgende tilbehør  

Strømforsyningsmuligheder BC430 netadapter, internationalt adaptersæt BP290 (enkeltkapacitets-li-ion-batteri) 28 Wh (7 timer eller mere)
Testledninger TL430 sæt med testledning og krokodillenæb
Farvekodning WC100 farvekodede clips og områdeklistermærker
Fleksible strømprober i430flex-TF, 24" (61 cm) lange, 4 tænger
Hukommelse, software og tilslutning til pc 8 GB SD card PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format) USB cable A-Bmini
Bæretaske C1740 blød taske til 434-II og 435-II. C437 hård taske med hjul til 437-II

Download full specs »

    * ± 5 % hvis ≥ 1 % af nominel spænding ± 0.05 % af nominel spænding, hvis < 1% af nominel spænding
   ** 50 Hz/60 Hz nominel frekvens i overensstemmelse med IEC 61000-4-30
 *** 400 Hz-målinger understøttes ikke i flicker-, netsignalerings- og overvågningstilstand. 
****for nominel spænding 50 V til 500 V

Modeller: Fluke 437 Serie II 400 Hz effektkvalitets- og energianalysator

Fluke 437 Series II 400Hz
Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
Køb

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430flex-TF, 24 inch (61 cm) Length, 4 Clamps
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke 437 Series II 400Hz Basic
The Fluke 437 Series II 400Hz Power Quality and Energy Analyzer is designed specifically for the defense and avionics industries. Capable of measuring up to 400 Hz, the 437 II is a must-have for those working in submarines, aircrafts, and other transport applications.
Køb

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke-438-II/MA

430-II motoranalysator opgraderingssæt

Køb

inkluderer:

 • Firmwareopgraderingspakke til at tilføje motoranalysefunktioner til eksisterende Fluke 434, 435 og 437 serie II effektkvalitetsanalysatorer