Dansk

Sådan får du hurtigere 3-fase effektmålinger med tangmetre

Udfør 3-fase spændings- og strømmålinger 50% hurtigere*

Fluke 377 FC og 378 FC tangmetre er de første håndholdte tangmetre med FieldSense™ teknologi, hvor spænding og strøm kan måles samtidig med tangmetrets kæbe Det betyder, at disse tangmetre kan bruges til at foretage sekventielle fase-til-jord målinger og strømmålinger, der resulterer i beregnede fase-til-fase spændingsmålinger og oplysninger om fasefølge. Disse målinger er en indikation på, at trefasesystemet fungerer som forventet.

Forenklet forklaring på fase-til-fase-målinger

L1, L2 og L3 (eller linje 1, linje 2 og linje 3) er almindeligt anvendte navngivningskonventioner for ledninger i 3-fasede vekselstrømssystemer (AC). Ved trefasede belastninger skal spænding og strøm måles sekventielt vha. ledninger.

Den nuværende arbejdsgang "Vælg-mål-skriv, vælg-mål-skriv" er tidskrævende. Den kræver, at du gentager disse trin for alle tre faser. Den skaber også behov for en tredje hånd eller en ekstra person til at hjælpe med at forbinde de to ledninger og sætte tangmetret på lederen, mens værdierne skrives.

Fluke 377 FC og 378 FC revolutionerer processen for måling af spænding og strøm i trefasede kraftsystemer. I stedet for at skulle foretage hver måling individuelt med testledninger og beregne manuelt, skal du blot foretage tre målinger med tangmetret. Derefter beregner metret automatisk det fulde sæt fase-til-fase spændinger baseret på fase-til-jord målinger. Disse tænger har en dobbeltdisplay skærm, der muliggør samtidig måling og visning af spænding og strømstyrke.

Fase-til-fase målinger

Sådan foretages en trefase måling

Opsætning

 1. Drej betjeningsknappen til Fieldsense logo (Fieldsense™)
 2. Slut tangmetret til jord med jordledningen
 3. Tryk på MIN MAX i 2 sekunder. Nu er tangmetret i fase-til-fase tilstand, og L1-L2-L3 vises på displayet.

Sådan udføres en test

 1. Placer tangmeterets kæbe omkring den første leder. Vent på, at målingen på skærmen falder til ro. Skærmen lyser grønt, der lyder et bip, og L1 vises.
 2. Flyt tangmeterets kæbe til den anden leder inden for 10 sekunder. Vent på, at målingen på skærmen falder til ro. Du hører et bip, og L2 vises.
 3. Flyt tangmeterets kæbe til den sidste leder inden for 10 sekunder. Vent på, at målingen på skærmen falder til ro. Du hører et bip, og L3 vises.

Beregning

Når L1-L2-L3 målingerne er udført, skal du bruge tangmetret til at beregne den samlede spænding mellem hvert par ledere:

 1. Tryk på MIN MAX én gang: Skærmen viser den samlede spænding mellem L1 og L2.
 2. Tryk på MIN MAX igen: Skærmen viser den samlede spænding mellem L2 og L3.
 3. Tryk på MIN MAX en tredje gang: Skærmen viser den samlede spænding mellem L3 og L1.

I linje-til-linje tilstand kan du gennemse hver linje-til-jord måling:

 1. Tryk på MIN MAX igen for at vise L1-målingen.
 2. Tryk på MIN MAX igen for at vise L2-målingen.
 3. Tryk på MIN MAX igen for at vise L3-målingen.

Fortsæt med at trykke på knappen ”MIN MAX”, og rul gennem målingerne for at gennemse L1-L2-L3 målingerne.

Hold knappen ”MIN MAX” nede i ca. 2 sekunder for at afslutte linje-til-linje tilstanden.

Fasefølgevisning

Et af de største behov ved håndtering af trefaset udstyr er at kende den korrekte faserækkefølge og derefter sikre, at arbejdet udføres i den rigtige rækkefølge under installation, vedligeholdelse og fejlfinding. Ud over at forenkle måleprocessen beregner Fluke 377 FC og 378 FC også automatisk fasefølgen. Alt, hvad du skal gøre, er at foretage alle tre trefase målinger, mens du har forbindelse til Fluke Connect (FC) app'en, hvorefter fasefølgen automatisk beregnes og vises på FC app'en.

Anvendelser

Installation af HVAC motor og kompressor

Kontroller, om belastningen pr. fase er balanceret, og om fasefølgen er korrekt under installationen. Et ubalanceret trefaset system vil medføre dårlig performance eller for tidligt motorsvigt, hvilket medfører dyr nedetid. Ubalance kan forekomme overalt i fordelingssystemet. Belastningerne skal fordeles ligeligt over hver fase af de indgående forsyningskredse. Motorer eller kompressorer, der forsynes af et ubalanceret system, bliver varmere og udsættes til sidst for tidligt svigt.

Fejlfinding på trefasede motorer

Find ud af, hvornår en sikring er sprunget på en fase og medfører fasebrud. Ved fasebrud trækker de to andre faser mere strøm, hvorved pumpens, motorens eller kompressorens viklinger overophedes. Ved at måle fasen af den indgående netspænding kan brugerne bestemme, hvilken fase der er nede, og hjælpe med at forhindre beskadigelse af udstyret. Hvis der opstår fasebrud, mens udstyret kører, begynder overophedningen, når belastningen trækkes fra de andre faser. Hvis udstyret er stoppet, genstarter det ikke, før sikringen er udskiftet, og alle tre faser er til stede igen.

*Betatest udført hos kunder viser, at den tid, der er bruges på trefase målinger, reduceres med 50%.