Dansk

What is a digital multimeter?

Eltestere

Et digitalt multimeter er et testværktøj, der bruges til at måle to eller flere elektriske værdier - hovedsagelig spænding (volt), strøm (ampere) og modstand (ohm). Det er et standard diagnosticeringsværktøj til teknikere i den elektriske/elektroniske industri.

Digitale multimetre erstattede for længe siden viser-baserede analoge metre på grund af deres evne til at måle med større nøjagtighed, pålidelighed og øget impedans. Fluke introducerede sit første digitale multimeter i 1977.

Digitale multimetre kombinerer testfunktionerne for enkeltopgave metre — voltmeter (til måling af volt), amperemeter (ampere) og ohmmeter (ohm). Ofte inkluderer de flere yderligere specialiserede funktioner eller avancerede muligheder. Teknikere med specifikke behov kan derfor søge en model, der er målrettet til at imødekomme deres behov.

Et digital multimeters front inkluderer typisk fire komponenter:

  • Display: Hvor målinger kan ses.
  • Knapper: Til valg af forskellige funktioner; mulighederne varierer efter model.
  • Drejeomskifter: Til valg af primære måleværdier (volt, ampere, ohm).
  • Indgangsstik: Hvor testledninger indsættes.
Hvad er et digitalt multimeter?

Testledninger er fleksible, isolerede ledninger (rød for positiv, sort for negativ), der tilsluttes DMM'et. De fungerer som leder fra det emne, der testes til multimetret. Probetipperne på hver ledning bruges til test af kredsløb.

Antallet af trin og cifre bruges til at beskrive en digital multimeters opløsning - hvor fin måling en meter kan foretage. Ved at kende et multimeters opløsning kan en tekniker bestemme, om det er muligt at se en lille ændring i et målt signal.

Eksempel: Hvis et multimeter tilbyder en opløsning på 1 mV på 4 V området, er det muligt at se en ændring på 1 mV (1/1000. af en volt), mens 1V læses.

Digitale multimetre grupperes typisk efter det antal trin (op til 20.000), de viser.

Stort set falder multimetre i en af en håndfuld kategorier:

  • Generelt formål
  • Standard
  • Avanceret
  • Kompakt
  • Trådløs

Brug for hjælp til at vælge, hvilket multimeter der passer dig? Brug digitalt multimeter værktøjsvælger.

Sikkerhed

Alle opgaver med et digitalt multimeter udviser potentielle sikkerhedsrisici, som skal overvejes, når man foretager elektriske målinger. Før brug af elektrisk testudstyr, skal man altid først referere til brugermanualen for korrekte betjeningsprocedurer, sikkerhedsforholdsregler og begrænsninger.