Dansk

Top 5 over værktøjer til elektrisk fejlfinding, som alle mindre teams har brug for

Eltestere

Hvis dit lille team ikke består af en udlært elektriker og vedligeholdelsesspecialister, bør du overveje at investere i disse fem værktøjer til elektrisk fejlfinding for hurtigt at identificere grundlæggende elektriske problemer i HVAC, netværk, motorer og eltavler. Efter nogle få test med disse værktøjer ved du, om en specialist skal tilkaldes eller ej, så teamet sparer tid og penge.

Som ved alt elektrisk arbejde kan det være farligt at åbne tavler og måle elektricitet. Sørg for at tage dig tid til at bære passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE), og overhold alle sikkerhedsforskrifter, f.eks. aflåsnings-/afmærkningsstandarder eller retningslinjerne i dit område.

1. Fejlfinding af HVAC ved hjælp af et infrarødt termometer

Et infrarødt termometer, som f.eks. Fluke 64 MAX, kan hjælpe med fejlfinding i mekaniske HVAC-systemer. Hvis du bruger et termometer til at undersøge problemer, kan det betyde, at du opdager dem, før du begynder at høre usædvanlige lyde fra HVAC-systemet, øgede mængder støv fra enheden, ekstra udgifter til energiregningen eller en mærkelig lugt. Brug termometeret til at kontrollere og regelmæssigt efterse:

  • Driften i det elektriske varmelegeme
  • Temperaturer i dampfælde
  • Strømforsyning i HVAC-tavler
  • Varmvandstemperatur i kedler
  • Termostatnøjagtighed
  • Overfladetemperaturer i kølemiddelkredsløb
  • Kondensatortemperaturer
Fluke 64 MAX IR termometer

Da termometeret samtidig giver mulighed for temperaturmålinger længere væk, kan du også bruge værktøjet til sikkert at kontrollere, om der er varme og kolde steder, udledningslufttemperaturen, luftfordelingen i kanaler og temperaturen af loftsmonteret udstyr.

Implementer "peg-og-skyd"-termometeret i driftsvedligeholdelsesplanen, og etabler en basislinje for normale temperaturer i HVAC-udstyr og motorer og tavler i hele anlægget. Når du efterser anlægget, skal du notere eventuelle temperaturmålinger, der er højere eller lavere end basislinjen. Hvis du opdager uoverensstemmelser, ved du, at det er tid til at kontakte en vedligeholdelsesspecialist, og hvor vedkommende skal lede efter dem.

2. Fejlfinding af tavler og motorer med et termisk kamera

Et termisk kamera kan være et effektivt forebyggende vedligeholdelsesværktøj til identifikation af grundlæggende problemer, f.eks. overophedning i tavler og motorer. Hvis der dannes for meget varme i en tavle eller en motor, kan et termisk kamera registrere det uden at åbne dækslerne. Hvis du foretager regelmæssige termiske scanninger og eftersyn af hele anlægget, kan du registrere problemer tidligt, så du kan få dem repareret, før de forårsager store fejl.

Fluke PTi120 termisk lommekamera er så lille, at du kan bære rundt på det hele tiden. På samme måde som IR-termometeret kan du bruge det termiske kamera til at scanne aktiver for at etablere en basislinje og derefter søge efter temperaturændringer. Brug af funktionen til mærkning af aktiver på PTi120 kan hjælpe teamet med at spore aktiver og inspektionsbilleder.

PTi120 er lille nok til at medbringe i lommen eller i bunden af værktøjstasken, men det er også kraftigt nok til at udpege mulige problemer med et bredt temperaturområde på -20 °C til 150 °C. Billederne vises på en 3,5" skærm med IR-Fusion overlejring. Det er både nemt og hurtigt at efterse udstyret.

Kompakt Fluke PTi120 termisk lommekamera

3. Foretag fejlfinding i tavler med en elektrisk tester

En elektrisk tester kan hjælpe dig med at finde frem til mulige problemer i eltavler. Hvis et aktiv ikke modtager strøm, kan du ved at starte ved tavlen med en elektrisk tester finde ud af, hvor langs linjen problemet er, om det drejer sig om en defekt afbryder eller et problem med den indgående strøm.

Med en Fluke T6-1000 elektrisk tester i værktøjstasken kan du hurtigt og nemt foretage målinger af vekselstrøm og vekselspænding samt frekvens. Med FieldSense™ teknologi kan målinger foretages via den åbne gaffel, der er den bredeste i branchen, uden at det er nødvendigt at komme i kontakt med en strømførende ledning. Selvom du stadig skal overholde sikkerhedsreglerne og iføre dig det rigtige personlige beskyttelsesudstyr for at foretage disse målinger, er det meget hurtigere, når du ikke behøver at trække testledninger ud.

Kontroller, at der ikke er spænding, eller se alle målinger af strømforsyningen med et enkelt hurtigt overblik. Hvis du opdager, at målingerne er uden for specifikationerne fra producenten af aktivet, har du sandsynligvis et problem. Det giver dig de oplysninger, du skal bruge for at beslutte, hvilket problem vedligeholdelsesteamet skal lede efter.

Fluke T6-1000 Eltester

4. Foretag fejlfinding og hold øje med roterende maskiner vha. vibrationssensorer

Det er nemt at overvåge aktiverne i anlægget og hurtigt opdage problemer med motorer og drev ved hjælp af en vibrationssensor i dit værktøj og udstyr til forebyggende vedligeholdelse. Alle motorer og drev vibrerer, og med tiden kan disse vibrationer forårsage dyre problemer, f.eks. ubalance i akslen eller løshed, skævhed eller slid i lejerne. Denne type problemer forårsager ofte en kaskadeeffekt, der fører til yderligere skader længere nede ad linjen, hvis de ikke opdages og repareres hurtigt.

Fluke 3561 FC vibrationssensorer kan monteres på ca. en time og skaleres lige så nemt til at dække en hel bygning, især når de parres med Fluke Connect™ tilstandsovervågningssoftware (FCCM). Disse sensorer registrerer triaksial vibrationsafskærmning og temperaturtendenser i udstyret. Sensorerne kan registrere ændringer over tid, så du ved, om der forekommer slid på motorerne. Dataene kan give dig en idé om, hvornår du skal planlægge vedligeholdelse, da temperatur kan være den første indikation af forestående fejl i motorer, pumper og lejer.

3561 FC vibrationssensor

5. Foretag fejlfinding af netværksproblemer med en fejlfinder

Hvis du har et problem med dit netværk, kan du hurtigere finde det, og jo hurtigere kan du få det afhjulpet. Et defekt kabel kan forårsage periodiske udfald af netværksforbindelser, eller anlægget kan være helt uden forbindelse.

Hvis du føjer en Fluke Networks’ VisiFault™ visuel fejlfinder (VFL) til listen over udstyr til vedligeholdelse af anlægget, kan du diagnosticere enkle problemer med fiberforbindelser, så du ikke behøver at kontakte specialisterne hver gang. VisiFault™ er en kabelgennemgangstester, som dine medarbejdere kan implementere uden megen oplæring. Den laserdrevne tester kan hjælpe med at finde brud på kabler, stik og splejsninger. Den kan også finde fibre og kontrollere kabelgennemgang og -polaritet, som du nemt kan se med både kontinuerlige og blinkende tilstande. Da den er konstrueret til at kunne håndtere både 2,5 mm og 1,25 mm stik med nem tilslutning og timers batterilevetid, kan teamet nemt implementere dette vedligeholdelsesværktøj.

VisiFault™ visuel fejlfinder