Dansk

Hvad er en diode?

Eltestere, Det grundliggende

En diode er en halvlederenhed, der i det væsentlige fungerer som en envejskontakt til strøm. Den gør det muligt for strømmen at løbelet i en retning, men begrænser kraftigt strømmen fra at løbe i den modsatte retning.

Dioder er også kendt som ensrettere, fordi de ændrer vekselstrøm (AC) til pulserende jævnstrøm (DC). Dioder klassificeres efter type, spænding og strømkapacitet.

Dioder har polaritet, bestemt af en anode (positiv ledning) og katode (negativ ledning). De fleste dioder tillader kun strøm at strømme, når der spændes positiv spænding til anoden. En række diodekonfigurationer vises på denne grafik:

dioder
Dioder er tilgængelige i forskellige konfigurationer. Fra venstre: Metalhus, skruebeslag, plasthus med bånd, plasthus med affasning, glashus.

Når en diode tillader at strømmen løber, er den forspændt fremad. Når en diode er omvendt forspændt, fungerer den som en isolator og tillader ikke at strøm løber.

Mærkeligt men sandt: Diodesymbolets pil peger mod retning af elektronstrøm. Årsag: Ingeniører modtog symbolet, og deres skematik viser strøm, der flyder fra den positive (+) side af spændingskilden til den negative (-). Det er den samme konvention, der bruges til halvleder-symboler, der inkluderer pile - pilen peger i den tilladte retning af "konventionel" strøm og mod den tilladte retning for elektronstrøm.

diode forspænding

Et digital multimeters diodetestdiode producerer en lille spænding mellem testledningerne, nok til at forspænde et diode overgang. Normalt spændingsfald er 0,5 V til 0,8 V. Modstanden af den fremad forspændte gode diode skal ligge i intervallet fra 1000 ohm til 10 ohm. Når omvendt forspændt, vil et digitalt multimeters display vise OL (hvilket indikerer meget høj modstand).

god diode 1
god diode 2

Dioder tildeles strøm-klassificeringer. Hvis klassificeringen overskrides, og dioden fejler, kan den kortslutte, og enten a) tillade strøm at løbe i begge retninger eller b) stoppe strømmen fra at løbei begge retninger.

dårlig diode 1
dårlig diode 2

Reference: Digital Multimeter Principles af Glen A. Mazur, American Technical Publishers.