Dutch

Fluke Norma Power Analyzers met hoge nauwkeurigheid

NormaView-software (.zip)
Dit bestand is gecomprimeerd; pak de inhoud van dit bestand uit op een bekende locatie. Open vervolgens het bestand om de software te installeren.

Voordat u de upgradeprocedure voor de Norma-firmware start, dient u de firmwareversie van uw analyzer te controleren onder 'Info' in het scherm 'General Setup' (Algemene instellingen). (Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie).

Firmware-updateprogramma (.exe)

Instructies voor firmwaredownloader (.txt)
Firmware-uploadprogramma voor NORMA Power Analyzers.

Firmware-upgradebestand v1.6.1 (.zip) downloaden
Klik met de rechtermuisknop en selecteer 'Save Target As' (Doel opslaan als) om het bestand op te slaan voordat u de upgradetool gaat gebruiken.

Release-info FW1.6.1 (.pdf)

Opdrachten voor afstandsbediening van FW1.5-firmware (.pdf)

LabView 7-stuurprogramma's (.zip)
LabView 8-stuurprogramma's (.zip)
LabView 9-stuurprogramma's (.zip)
LabView-stuurprogramma's voor de Norma 4000 en Norma 5000.