Dutch

Windeffecten op warmtebeelden

Warmtebeeldtechniek

Om het effect van wind (of geforceerde convectie) op een oppervlak volledig te begrijpen, moet u het basisprincipe van warmteoverdracht begrijpen. Thermische energie gaat altijd van warm naar koud, tenzij een andere kracht die beweging verandert.

Wanneer u een warmtebeeldcamera gebruikt om een object te inspecteren, binnen of buiten, moet u speciale aandacht besteden aan de omgeving. U moet op de hoogte zijn van geforceerde convectie, of het nu gaat om wind, een ventilator of zelfs een pomp, omdat dit de temperatuur van het meetobject beïnvloedt.

Er zijn enkele aannames die u kunt gebruiken om de ernst van een verhoogde temperatuur te bepalen die wordt geregistreerd in de aanwezigheid van geforceerde convectie. De wiskunde achter de wet van Newton op het gebied van koeling, de warmteoverdrachtscoëfficiënt (gebaseerd op de wet van Fourier) en de wet van Plank kan enigszins hoofdbrekend en overweldigend zijn. In de thermische industrie gebruiken we een vereenvoudigde versie van die berekening om te begrijpen welke impact wind op objecten kan hebben. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Wind van 16 kmh verlaagt de temperatuur van het meetobject met de helft
  • Wind van 24 kmh vermindert de temperatuur van het meetobject met twee derde

Normale procedure bij windinvloed

De twee onderstaande afbeeldingen tonen de resultaten van een gecontroleerd experiment, waarbij gebruik wordt gemaakt van een driefasencircuit met een gemeten belasting van 40%. De omgevingstemperatuur was 22,2 °C en de temperatuur van de A-faseconnector was 41,7 °C. Er werd een kleine ventilator gebruikt om de geforceerde convectie te leveren, waardoor een windsnelheid van 6,5 kmh wordt geproduceerd, zoals gemeten met een Kestrel 3000 zakwindmeter. Toen de ventilator werd gebruikt, daalde de temperatuur van dezelfde component met 7% naar 37,5 °C.

Schatten van de windsnelheid op de ouderwetse manier

Als u geen windmeter hebt, kunt u de schaal van Beaufort gebruiken om de windsnelheid als volgt te schatten:

BeaufortnummerWindsnelheid (mph)Effecten
10 – 3Lichte verplaatsing van rook die de windrichting aangeeft
24 – 7Wind voelbaar op het gezicht, bladeren ritselen, windvanen bewegen
38 – 12Bladeren in constante beweging, kleine vlaggen wapperen uit
413 – 18Wind blaast stof en papier omhoog, kleine takken bewegen

Andere aanpassingen en overwegingen betreffende de omgeving

Hoewel u zich mogelijk niet kunt aanpassen aan elk inspectiescenario, kunt u beter voorbereid zijn met deze laatste tips.

  • Controleer bij het inspecteren binnenshuis de geforceerde convectie door het HVAC-systeem uit te schakelen.
  • Ga er in winderige omgevingen van uit dat het probleem ernstiger is dan het lijkt en stel u hier dienovereenkomstig op in.

Gerelateerde bronnen

Chat met onzeFluke-assistent
Chat wissen