Dutch

Vijf tips voor warmtebeelden van hoge kwaliteit

Warmtebeeldtechniek

De kwaliteit van een warmtebeeld is meer dan de esthetiek alleen. Het vastleggen van specifieke delen voor inspectie is essentieel. U kunt het als volgt bekijken:

BEELDKWALITEIT = scherpstellen + optiek + ruimtelijke resolutie (pixels + doorsnede van het aftastoppervlak)
 

Focus

De focus van een warmtebeeldcamera heeft een rechtstreekse invloed op de nauwkeurigheid van de temperatuurmeetgegevens die u vastlegt. Een wazig beeld kan zelfs erger zijn dan geen beeld. Als het beeld niet goed is scherpgesteld, kunnen temperatuurmetingen wel 20 graden of meer afwijken. Kies het juiste type focus dat overeenstemt met de gebruikelijke afstand tot de geïnspecteerde installatie: vast, handmatig of automatisch. 

Optiek

De gebruikte materialen voor warmtebeeldlenzen bepalen hoe efficiënt infrarode energie wordt verzonden naar de detector en bepalen daarmee ook de kwaliteit van het uiteindelijke beeld. Wanneer u te veel infrarode energie verliest door de lens, kan dit leiden tot een beeld met minder details. Germanium is het meest efficiënte materiaal voor doorgifte van energie naar de detector en wordt gebruikt met speciale coatings in hoogwaardige infraroodlenzen.

Detectorresolutie (pixels)

Het aantal detectorpixels (detectorresolutie) op uw infraroodcamera is een belangrijke factor in de kwaliteit van uw beelden. Ieder pixel detecteert de schijnbare temperatuur van een deel van het object. Voor meer gedetailleerde beelden en nauwkeurige beelden moeten meer pixels van de detector zijn scherpgesteld op het object.

Doorsnede van het aftastoppervlak

De doorsnede van het aftastoppervlak (field of view, FOV) is net zo belangrijk voor de beeldkwaliteit als de detectorresolutie. Het FOV bepaalt het beeld dat de camera op een bepaald moment ziet. De FOV-vereisten hangen af van de toepassing. Een breder FOV is bijvoorbeeld beter om een gebouw te inspecteren of om een schakelkast van dichtbij te inspecteren. Op grotere afstanden kunt u kleinere voorwerpen beter vastleggen met een camera met een smal FOV.

Ruimtelijke resolutie

Doordat zowel detectorresolutie als FOV een belangrijke invloed hebben op de hoeveelheid details in een infraroodbeeld, houdt ruimtelijke resolutie (gemeten in mRad) rekening met beide factoren. Ruimtelijke resolutie kan worden beschouwd als een manier om de kleinst detecteerbare voorwerpgrootte te definiëren. Hoe lager de waarde van de ruimtelijke resolutie, hoe meer details en hoe hoger de beeldkwaliteit.

Chat met onzeFluke-assistent
Chat wissen