Dutch

Hoe warmtebeeldcamera's werken

Warmtebeeldtechniek, Basis informatie

Alle objecten zenden infrarode energie uit, wat bekend staat als de warmtesignatuur. Een warmtebeeldcamera (oftewel infraroodcamera) detecteert en meet de infrarode energie van objecten. De camera zet deze infraroodgegevens om in een elektronisch beeld dat de schijnbare oppervlaktetemperatuur van het gemeten object laat zien.

Een warmtebeeldcamera bevat een optisch systeem dat infrarode energie richt op een speciale detectorchip (sensorarray) die duizenden detectorpixels in een raster bevat.

Iedere pixel van de sensorarray reageert op de infrarode energie die erop wordt gericht en produceert een elektronisch signaal. De processor van de camera neemt het signaal van iedere pixel en past een wiskundige berekening toe om een kleurenkaart van de schijnbare temperatuur van het object te maken. Aan iedere temperatuurwaarde wordt een andere kleur toegekend. De kleurenmatrix die hieruit voortkomt, wordt naar het geheugen gestuurd en op het display van de camera weergegeven in de vorm van een temperatuurbeeld (warmtebeeld) van dat object.

Veel warmtebeeldcamera's bevatten ook een zichtbaarlichtcamera, die iedere keer dat de knop wordt ingedrukt automatisch een standaard digitaal beeld vastlegt. Door deze beelden samen te voegen, kunt u eenvoudiger zien waar de probleemgebieden in uw infraroodbeeld zich bevinden in het daadwerkelijke apparaat of het gebied dat u inspecteert.

De IR-Fusion®-technologie, die uitsluitend wordt toegepast door Fluke, combineert een zichtbaarlichtbeeld met een infrarood warmtebeeld door middel van pixeluitlijning. De intensiteit van het zichtbaarlichtbeeld en het infraroodbeeld kan worden aangepast om het probleem duidelijker zichtbaar te maken op het infraroodbeeld of het beter te kunnen lokaliseren op het zichtbaarlichtbeeld.

Er zijn warmtebeeldcamera's die naast de basismogelijkheden voor het maken van warmtebeelden beschikken over allerlei aanvullende kenmerken die functies automatisch uitvoeren, ingesproken tekst mogelijk maken, de resolutie verbeteren, videobeelden registreren en streamen en ondersteuning bieden voor analyse en rapportage.

Chat met onzeFluke-assistent
Chat wissen