Dutch

Arbeidsvermogen belasting vaststellen

Netvoedingskwaliteit

De snelste manier om het arbeidsvermogen van een motor in te schatten (na het controleren van het typeplaatje) is door met een stroomtang de stroom en spanning naar de motor te meten en dan de volgende berekening uit te voeren:

Arbeidsvermogen (pk) = spanning x stroomsterkte x % EFF x arbeidsfactor x 1,73/746.

  • Spanning is het gemiddelde van de drie gemeten spanningen: (A-B + A-C + B-C)/3.
  • Stroomsterkte is de gemiddelde stroomsterkte van de drie gemeten fasen: (A+B+C)/3.
  • % EFF is het motorrendement zoals aangegeven op het typeplaatje van de motor.
  • Arbeidsfactor is de verhouding van het daadwerkelijke vermogen (kW) tot het schijnbare vermogen (kVA). Als er geen meetinstrumenten beschikbaar zijn om de arbeidsfactor te meten, is de vuistregel dat deze moet worden ingeschat op 0,85%.
  • 1,73 is een constante die wordt gebruikt voor het berekenen van driefasenvermogen.
  • 746 is de constante voor het omzetten van vermogen naar arbeidsvermogen (746 W = 1 pk).

Voorbeeld: hoeveel arbeidsvermogen produceert een motor van 25 pk bij 472 volt en een verbruik van 20 ampère per fase, als het typeplaatje van de motor een rendement aangeeft van 90%?

Als: spanning x stroomsterkte x % EFF x arbeidsfactor x 1,73/746 = arbeidsvermogen (pk)
Dan: 472 V x 20 A x 0,90 x 0,85 x 1,73/746 = 17 pk.

Het is belangrijk om een True-RMS-stroomtang te gebruiken om nauwkeurige meetwaarden te verkrijgen. De motorstroomsterkte kan gewoonlijk rechtstreeks worden afgelezen van een frequentiegeregelde aandrijving die de motor aandrijft. Bij andere apparatuur moet echter een meter worden gebruikt die nauwkeurige meetwaarden geeft als er rekening moet worden gehouden met harmonischen en sinusgolfvervorming.

Chat met onzeFluke-assistent
Chat wissen