Dutch

Storingzoeken bij defecte motoren met isolatieweerstandstesten

30 Okt 2020 | Isolatietesters

Faciliteiten die met onderhoud wachten tot er een defect optreedt, zorgen voor extra druk om motoren en andere machines zo snel mogelijk weer aan de praat te krijgen. Elke minuut dat een motor stilstaat kost het bedrijf veel geld. Plotseling is storingzoeken bij een defecte motor een noodgeval.

Niet alle faciliteiten hebben personeel beschikbaar om preventief onderhoud aan hun motoren uit te voeren. Velen vertrouwen op externe experts om hen uit de brand te helpen als motoren uitvallen. En hoewel preventief en voorspellend onderhoud de voerkeur hebben, omdat zij zorgen voor de minste uitvaltijd van motoren, is wachten tot er een defect optreedt nog steeds de meest gangbare benadering.

Fabrieken wenden zich vaak tot externe servicebedrijven voor het repareren van defecte motoren in drukpersen, brandpompen, koelmachines, liften, ventilatoren en andere toepassingen. Een isolatieweerstandstest van defecte motoren, in combinatie met een korte lijst van andere eenvoudige tests, helpt een onderhoudsmonteur de 'go/no go'-status van de motor te bepalen. De grote vraag is: is het veilig om deze motor weer te starten?

VEILIGHEIDSOPMERKING: Isolatietesters van Fluke waarschuwen u als u bent verbonden met een spanningvoerende stroomkring. Als een spanningvoerende stroomkring is gedetecteerd, zal de tester er geen stroom op zetten. De isolatietesters van Fluke hebben ook een functie voor veilig ontladen nadat de test is afgerond.

Hier is een speciale to-do-lijst voor een onderhoudsmonteur die storingzoeken bij een defecte motor moet uitvoeren:

 1. Probeer niet de motor opnieuw te starten. Bij de eerste inspectie kan het lijken alsof er geen probleem is, maar proberen om de motor opnieuw te starten zonder eerst het probleem te vinden kan ernstige schade veroorzaken.
 2. Voer een algemene inspectie van de motor uit Let op rook. Ruik of u vreemde geuren ruikt.
 3. Verzamel de basisgegevens van de motor. Noteer de gegevens van het typeplaatje. Voer metingen uit met een digitale multimeter: spanning, controle van zekeringen en aardingen.
 4. Voer een isolatieweerstandstest uit van de leidings- en belastingscircuits naar aarding. Voordat u ENIGE isolatieweerstandstest uitvoert, MOET u alle elektronische regelingen en andere apparaten van de te testen stroomkring scheiden. Isolatietestspanningen kunnen ernstige schade toebrengen aan deze regelingen.
  1. Schakel de scheidingsschakelaar van de starter uit en label hem.
  2. Stel de tester in op de juiste testspanning.
  3. Bepaal de weerstand tussen deze punten:
   1. Netspanningszijde van de starter naar de aarde
   2. Belastingzijde van de starter naar de aarde

  Voor een goed resultaat van deze tests moeten de net- en belastingcircuits een hoge weerstand vertonen. Over het algemeen moeten AC-apparaten minimaal 2 meg-ohm naar de aarde en DC-apparaten 1 meg-ohm naar de aarde hebben om een veilige werking te garanderen.

  Dit voorbeeld toont een testresultaat voor een defecte pompaandrijving. De belasting-naar-aarde-weerstand is hoger dan 2 miljard Ohm en minder dan 1 nA stroom, wat betekent dat het probleem elders ligt. De resultaten worden weergegeven op een smartphone met behulp van Fluke Connect®-software.

  Als de weerstandswaarden aan belastingszijde acceptabel zijn, ga dan verder met de volgende test. Als dat niet zo is, begin dan met het opsporen van het probleem: bevindt de beschadigde isolatie zich in de belastingszijde van de startmotor, de kabels of de motor?

 5. Voer een isolatietest uit van de wikkelweerstand naar fase en fase naar aarde. In plaats van opslag en trendregistratie van meetgegevens, biedt deze test uitsluitend een momentmeting.

  Goede resultaten:

  • Symmetrische relatieve weerstandswaarden op alle drie statorfasen
  • Hoge weerstandswaarden van fase naar aarde bij de isolatietest

  Problemen:

  • Ernstige fouten in de weerstand, zoals een kortsluiting van fase naar fase
  • Elke onbalans van de weerstand van wikkeling naar wikkeling Als de meetwaarden meer dan enkele procenten afwijken, is het waarschijnlijk niet veilig om de motor te bekrachtigen.

  Storingzoeken van defecte motoren vereist een zorgvuldige stapsgewijze evaluatie van vele verschillende elementen van de motor. Isolatieweerstandstesten biedt belangrijke informatie en gegevens die gebruikt kunnen worden om de staat van de motor te bepalen. Uiteindelijk is elke test incompleet tot alles is afgerond. Eén positieve waarde betekent niet dat er niets mis is. Eén slechte waarde betekent echter dat er iets mis is.

  Zodra een onderhoudsmonteur het testen van de defecte motor heeft afgerond en een go-no go-status heeft bepaald, kan hij aanbevelingen doen voor de volgende stappen om het systeem weer aan de praat te krijgen. Zonder deze kritieke tests blijft de vraag: is het veilig om deze motor weer te starten? Dat is een vraag die geen enkele installatiemanager verkeerd wil beantwoorden.