Dutch

Waarom nauwkeurigheid en precisie van digitale multimeters belangrijk zijn

Basis informatie

Het gebruik van een multimeter die de juiste metingen levert, is belangrijk. Het is nog belangrijker te weten wat deze metingen betekenen. Nauwkeurigheid en precisie zorgen ervoor dat de metingen die u verricht zinvol zijn; een hogere precisie maakt een eenvoudigere herhaalbaarheid en een hogere nauwkeurigheid mogelijk, waardoor uw metingen dichter bij perfect zullen zijn.

Fluke 117 digitale multimeter, multimeter met contactloze spanningzoeker voor elektriciens

Nauwkeurigheid verwijst naar de grootste toelaatbare meetfout die onder bepaalde bedrijfsomstandigheden kan optreden. Het wordt uitgedrukt als een percentage en geeft aan hoe dicht de weergegeven meting bij de werkelijke (standaard)waarde van het gemeten signaal ligt. Nauwkeurigheid vereist een vergelijking met een geaccepteerde industriestandaard.

De nauwkeurigheid van een specifieke digitale multimeter is belangrijk, afhankelijk van de toepassing. De meeste AC-netspanningen kunnen bijvoorbeeld ±5% of meer variëren. Een voorbeeld van deze variatie is een spanningsmeting die wordt uitgevoerd aan een standaard 115V AC-contactdoos. Als een digitale multimeter alleen wordt gebruikt om te controleren of een contactdoos wordt bekrachtigd, is een digitale multimeter met een meetnauwkeurigheid van ±3% geschikt.

Sommige toepassingen, zoals het kalibreren van auto's, het transport van medische apparatuur, organen en medicamenten of van gespecialiseerde industriële apparatuur, vereisen mogelijk een hogere nauwkeurigheid. Een meetwaarde van 100,0 V op een digitale multimeter met een nauwkeurigheid van ±2% kan variëren van 98,0 V tot 102,0 V. Dit kan prima zijn voor sommige toepassingen, maar is niet geschikt voor gevoeligere elektronische apparatuur.

De nauwkeurigheid kan ook een opgegeven hoeveelheid digits (counts) bevatten die aan de basisnauwkeurigheid wordt toegevoegd. Een nauwkeurigheid van ±(2%+2) betekent bijvoorbeeld dat een meetwaarde van 100,0 V op de multimeter kan liggen tussen 97,8 V en 102,2 V. Het gebruik van een digitale multimeter met een hogere nauwkeurigheid maakt een groot aantal toepassingen mogelijk..

De DC-basisnauwkeurigheid van handheld digitale multimeters van Fluke varieert van 0,5% tot 0,025%.

Nauwkeurigheids- en precisieschema

Precisie verwijst naar het vermogen van een digitale multimeter om herhaaldelijk dezelfde meting uit te voeren.

Een algemeen voorbeeld dat wordt gebruikt om precisie uit te leggen, is de rangschikking van gaten op een opnamebereik. Dit voorbeeld veronderstelt dat er een geweer gericht is op de roos van het doelwit en dat er telkens vanuit dezelfde positie wordt geschoten.

Als de gaten dicht bij elkaar liggen, maar buiten de roos, kan het geweer (of de schutter) als precies maar niet nauwkeurig worden beschouwd.

Als de gaten zich dicht bij elkaar in de roos bevinden, is het geweer zowel nauwkeurig als precies. Als de gaten willekeurig over het doel zijn verspreid, is het niet nauwkeurig en niet precies (en niet herhaalbaar).

In sommige omstandigheden is precisie of herhaalbaarheid belangrijker dan nauwkeurigheid. Als metingen herhaalbaar zijn, is het mogelijk om een storingspatroon te bepalen en dit te compenseren.

Resolutie is de kleinste stap die een instrument kan detecteren en weergeven.

Neem voor een niet-elektrisch voorbeeld twee linialen. Een markering met 1/16-inch arceringsmarkeringen biedt een hogere resolutie dan een markering met arceringsmarkeringen van een kwart inch.

Stelt u zich eens een eenvoudige test voor van een batterij of accu van 1.5 V accu voor huishoudelijk gebruik. Als een digitale multimeter een resolutie van 1 mV heeft in het bereik van 3 V, is het mogelijk een verandering van 1 mV te zien tijdens het aflezen van de spanning. De gebruiker kan veranderingen zien die slechts één duizendste van een volt zijn, oftewel 0,001 in het bereik van 3 V.

De resolutie kan in de specificaties van een meter worden vermeld als maximale resolutie, wat de kleinste waarde is die kan worden vastgesteld op de laagste bereikinstelling van de meter.

Een maximale resolutie van 100 mV (0,1 V) betekent bijvoorbeeld dat wanneer het bereik van de multimeter is ingesteld om de hoogst mogelijke spanning te meten, de spanning wordt weergegeven tot de dichtstbijzijnde tiende van een volt.

De resolutie wordt verbeterd door de bereikinstelling van de digitale multimeter te verlagen zolang de meting binnen het ingestelde bereik valt.

Detectie en weergave van de resolutie van een digitale multimeter

Het bereik en de resolutie van een digitale multimeter zijn gerelateerd en worden soms vermeld in de specificaties van een digitale multimeter.

Veel multimeters hebben een automatische bereikfunctie die automatisch het juiste bereik selecteert voor de omvang van de meting die wordt uitgevoerd. Dit zorgt voor een betekenisvolle uitlezing en de beste resolutie van een meting.

Als de meting hoger is dan het ingestelde bereik, geeft de multimeter OL (overbelasting) weer. De meest nauwkeurige meting wordt verkregen bij de laagst mogelijke bereikinstelling zonder de multimeter te overbelasten.

Bereik en resolutie
BereikResolutie
300,0 mV0,1 mV (0,0001 V)
3,000 V1 mV (0,001 V)
30,00 V10 mV (0,01 V)
300,0 V100 mV (0,1 V)
1000 V1000 mV (1 V)
Counts en digits die door de digitale multimeter worden weergegeven

Counts en digits (tellingen en cijfers) zijn termen die worden gebruikt om de resolutie van een digitale multimeter te beschrijven. Tegenwoordig wordt het steeds vaker gebruikt om digitale multimeters te classificeren op basis van het totale aantal counts dan op digits.

Counts: Een digitale multimeterresolutie wordt ook gespecificeerd in counts. Hogere tellingen, counts, bieden een betere resolutie voor bepaalde metingen. Een 1999-counts multimeter kan een waarde niet tot op één tiende volt nauwkeurig weergeven als u 200 volt of meer meet. Fluke biedt 3½-digit digitale multimeters met counts tot 6000 (dus een maximum van 5999 op het display van de meter) en meters met 4½ digits en counts van 20.000 of 50.000.

Digits: De productlijn van Fluke omvat digitale multimeters met 3½ en 4½ digits. Een digitale multimeter met 3½ digits kan bijvoorbeeld drie volledige digits en een halve digit weergeven. De drie volledige digits geven een getal van 0 tot 9 weer. De halve digit, die als de meest significante digit wordt beschouwd, geeft een 1 of blijft leeg. Een digitale multimeter met 4½ digits kan vier volledige digits en een halve digit weergeven, wat betekent dat deze multimeter een hogere resolutie heeft dan een meter met 3½ digits.

Gerelateerde bronnen:

Vind de juiste multimeter