Dutch

Frequentie meten

27 Okt 2020 | Digitale multimeters

Als uw digitale multimeter een frequentie-instelling op de draaiknop heeft (het symbool hiervoor is Hz):

 1. Draai de draaiknop naar Hz. Gewoonlijk staat er op dezelfde plek van de draaiknop ten minste één andere functie. Bij sommige meters is de frequentiemeting een secundaire functie die kan worden ingeschakeld door een toets in te drukken en de draaischakelaar naar AC of DC te draaien.
 2. Sluit eerst het zwarte meetsnoer aan op de COM-aansluiting.
 3. Sluit vervolgens het rode meetsnoer aan op de V Ω-aansluiting. Maak na de meting de meetsnoeren los in de omgekeerde volgorde: eerst rood, dan zwart.
 4. Sluit eerst het zwarte meetsnoer aan en daarna het rode. Maak na de meting de meetsnoeren los in de omgekeerde volgorde: eerst rood, dan zwart.
 5. Bekijk de meetwaarde op het display. Rechts van de meetwaarde moet de afkorting Hz verschijnen.

Als uw digitale multimeter een frequentietoets (Hz) heeft:

Frequentie meten
 1. Draai de draaiknop naar AC-spanning ( AC-spanningsindicator ). Als de spanning in de stroomkring onbekend is, zet u het bereik op de hoogste spanningsinstelling.

  Opmerking: de meeste digitale multimeters staan na inschakeling in de modus Automatische bereikinstelling, waardoor ze het meetbereik automatisch selecteren op basis van de aanwezige spanning.

 2. Sluit eerst het zwarte meetsnoer aan op de COM-aansluiting.
 3. Sluit vervolgens het rode meetsnoer aan op de V Ω-aansluiting.
 4. Sluit de meetsnoeren aan op de stroomkring. De positie van de meetsnoeren is willekeurig. Maak na de meting de meetsnoeren los in de omgekeerde volgorde: eerst rood, dan zwart.
 5. Lees de spanningsmeting af op het display.
 6. Druk op de toets Hz terwijl de multimeter nog is aangesloten op de stroomkring.
 7. Lees de frequentiemeting af op het display. Rechts van de meetwaarde moet het Hz-symbool verschijnen op het display.

Overzicht frequentiemeting

Stroomkringen en apparatuur kunnen ontworpen zijn om bij een vaste of variabele frequentie te werken. Deze functioneren mogelijk niet goed als ze worden gebruikt bij een andere frequentie dan de gespecificeerde.

Voorbeeld: een AC-motor die ontworpen is om te werken bij 60 Hz, werkt langzamer als de frequentie lager is dan 60 Hz of sneller als de frequentie hoger is dan 60 Hz. Bij AC-motoren veroorzaakt een verandering in de frequentie gewoonlijk een proportionele verandering in het motortoerental. Een afname van de frequentie van vijf procent leidt tot een afname van het motortoerental van vijf procent.

Sommige digitale multimeters hebben optionele modi voor frequentiemeting:

 • Frequentietellermodus: deze meet de frequentie van AC-signalen. Deze modus kan worden gebruikt om de frequentie te meten bij het storingzoeken aan elektrische en elektronische apparatuur.
 • MIN MAX-registratiemodus: deze maakt het mogelijk om frequentiemetingen te registreren over een specifieke tijdsperiode. Deze modus biedt dezelfde functie voor spanning, stroom en weerstand.
 • Modus Automatische bereikinstelling: deze selecteert automatisch het frequentiemeetbereik. Als de frequentie van de gemeten spanning buiten het frequentiemeetbereik valt, kan een DMM geen nauwkeurige meetwaarde weergeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor specifieke frequentiemeetbereiken.

In sommige stroomkringen kan er zo veel storing in de lijn zijn, dat een nauwkeurige frequentiemeting niet mogelijk is. Voorbeeld: AC-frequentiegeregelde aandrijvingen (VFD's) kunnen frequentieverstoringen veroorzaken.

Bij het testen van VFD's kunt u de instelling laagdoorlaatfilter ( Frequentie meten ) ac V ( AC-spanningsindicator ) gebruiken voor nauwkeurige metingen. Bij meters zonder de Frequentie meten AC-spanningsindicator-instelling draait u de draaiknop naar DC-spanning en vervolgens drukt u nogmaals op de toets Hz om de frequentie te meten op de DC-spanningsinstelling. Als het mogelijk is om met de meter een losse frequentiemeting uit te voeren, kunt u ook proberen het spanningsbereik aan te passen om de ruis te compenseren.

Referentie: Digital Multimeter Principles door Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Vind de juiste multimeter