Finish

Suodattimet

Sovellukset

Mittausvaiheet

Energiamittaukset

Harmonisten yliaaltojen mittaukset

Muut ominaisuudet

Tiedonsiirtotyyppi

Turvaluokitus

IP-luokitus

Sähkönlaadun analysaattorit ja vianhakulaitteet

Kolmivaiheiset sähkönlaadun analysaattorit ovat ihanteellisia välineitä vianhakuun, tiedonkeruuseen ja yksityiskohtaisten raporttien luomiseen yhdessä helppokäyttöisen Energy Analyze Plus- tai PowerLog-430-II-ohjelmiston kanssa.

Mittaa ja ratkaise sähkönlaatuun liittyviä ongelmia

Kuten missä tahansa vianhakutehtävässä, tarvitset työn hoitamiseen oikeat työkalut. Sähkönlaatuun liittyvässä vianhaussa ali- ja ylijännitteisiin, harmonisiin yliaaltoihin, epäsymmetriaan ja muihin sähkönlaatuongelmiin liittyvien ongelmien löytäminen ja eliminoiminen voi olla vaikeaa. Vianhakuun tarvittavien tietojen tallentaminen on ensimmäinen vaihe näiden sähkönlaatuun liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Fluken sähkönlaadun analysaattorit ja mittarit auttavat sinua jäljittämään ja tunnistamaan jännitepoikkeamia ja harmoniseen säröön liittyviä ongelmia – myös niitä vaikeimmin löydettäviä.

Vastauksia vianhaun avulla

Kun AC-sähköjärjestelmässäsi on ongelma, se on löydettävä välittömästi. Fluken kolmivaihetehomittareilla saat nopeasti vastaukset, joita tarvitset töiden jouhevaan sujumiseen. Näillä kolmivaiheisilla mittareilla löydät vastaukset vianhaussa heti tai voit käyttää niitä arviointityökaluina, joilla selvität sähkönlaadun trendit ajan mittaan. Kytke mittalaite ja tarkastele sähköjärjestelmän kuntoa joko numeerisessa tai graafisessa muodossa; kirjaa sitten tiedot ja jaa työtovereille tai konsulteille näyttökuvina, käyrinä tai raportteina. Fluken sähkönlaatumittarit tuottavat kaikki vastaukset, joita tarvitset sähkönlaatuongelmien nopeassa vianhaussa.