Finish

Suodattimet

Sovellukset

Virtamittaus

Syöttö-/simulointitoiminnot

Mittaustoiminnot

Ominaisuudet

Painemittaukset

Muut mittaukset

Simulointitoiminnot

Syöttötoiminnot

Jännitteen mittaus

Maailman suosituimmat monitoimiprosessityökalut kalibroivat melkein mitä tahansa

Fluken monitoimikalibraattorit on suunniteltu kalibroimaan melkein mitä tahansa. Nämä kalibraattorit syöttävät, mittaavat ja simuloivat melkein mitkä tahansa prosessiparametrit, ja dokumentointiversiot jopa dokumentoivat tulokset. Kädessä pidettävä, kompakti Fluke 754 hoitaa monen työkalun tehtävät: se syöttää, simuloi ja mittaa paineen, lämpötilan ja sähköiset signaalit. Fluke 726 on suunniteltu erityisesti prosessiteollisuuteen, ja se mittaa ja syöttää lähes kaikki prosessiparametrit ja voi kalibroida melkein mitä tahansa laitoksessa.

Fluken monitoimikalibraattorit on suunniteltu kalibroimaan melkein mitä tahansa. Nämä kalibraattorit syöttävät, mittaavat ja simuloivat melkein mitkä tahansa prosessiparametrit, ja dokumentointiversiot jopa dokumentoivat tulokset. Kädessä pidettävä, kompakti Fluke 754 hoitaa monen työkalun tehtävät: se syöttää, simuloi ja mittaa paineen, lämpötilan ja sähköiset signaalit. Fluke 726 on suunniteltu erityisesti prosessiteollisuuteen, ja se mittaa ja syöttää lähes kaikki prosessiparametrit ja voi kalibroida melkein mitä tahansa laitoksessa.

Monitoimikalibraattoriratkaisut

Kalibraattoreista ei ole saatavilla yhtä ainoaa ratkaisua, joka täyttäisi kaikkien käyttäjien vaatimukset.

Prosessikalibraattorimme tuotevalintatyökalu voi auttaa sinua valitsemaan oikean prosessikalibraattorin tehtävääsi.

Frequently asked questions for multifunction calibrator tools

What does calibration do?

Calibration ensures accuracy and reliability in measuring devices by aligning them with standard measurements.

What is a calibration process?

This process involves comparing a device's readings against a known standard and adjusting as necessary.

How do you calibrate?

Calibration involves:

  • Using a standard or reference.
  • Measuring the device's output.
  • Adjusting it to match the connection.

How do you measure calibration?

Calibration is measured by comparing the device's output to a known standard or reference value.

What are the types of calibration?

Types include electrical, mechanical, temperature, and pressure calibration.

How do you control calibration?

Calibration control is maintained through regular checks, employing reliable standards, and documenting results.

What is a calibrator used for?

A calibrator adjusts the precision of measuring instruments to ensure accuracy and reliability.

What is an example of a calibrator?

An example is the Fluke 754, which measures and simulates pressure, temperature, and electrical signals.

What is a calibration tool?

A calibration tool is a device used to adjust the accuracy of measuring instruments.

What is a calibration tool used for?

These tools are used for adjusting and verifying the accuracy of measurement devices across various fields.

What does a calibrator do?

A calibrator adjusts and verifies the accuracy of measurement tools, ensuring correct readings.

What are the types of calibration?

These include electrical, mechanical, temperature, pressure, and frequency calibration.

What is a multifunction calibrator?

A multifunction calibrator is a device capable of calibrating multiple types of measurements, like the Fluke 726, suitable for process industries.

What are multifunction calibrators used for?

Multifunction calibrators are used to calibrate various measurement devices, offering versatility in a single tool.