Finish

Fluke 754 - dokumentoiva prosessikalibraattori

 • Fluke 754 Documenting Process Calibrator-HART
 • Fluke 754 Documenting Process Calibrator-HART
 • Fluke 754 Documenting Process Calibrator-HART
 • SS: 753 Documenting Process Calibrator

Tärkeimmät ominaisuudet

Tehokkaampi. Nopeampi.

754 on tehokas, monikäyttöinen dokumentoiva kalibraattori, johon voit ladata ohjelmistopohjaisia proseduureja, luetteloita ja ohjeita. Voit myös lähettää kalibraattorin tietoja tulostettavaksi, arkistoitavaksi tai analysoitavaksi. 754 sisältää myös tehokkaan HART® -käyttöliittymän, jolla voidaan tehdä lähes kaikki ne jokapäiväiset tehtävät, jotka nyt hoidetaan erillisen kommunikaattorin avulla.

 • Testaa anturit, lähettimet ja muut laitteet mittaamalla jännitteet, virrat, vastusanturit (RTD), termoelementit, taajuudet ja resistanssit.
 • Kalibroi lähettimet hakemalla/simuloimalla voltit, milliampeerit, termoparit, vastusanturit (RTD), taajuudet, ohmit ja paineen.
 • Syöttää käyttöjännitteen lähettimelle testauksen aikana käyttämällä silmukkajännitettä ja mittaa samanaikaisesti milliampeerit.
 • Mittaa/hakee paineen kaikilla 29:llä Fluken 700Pxx -painemoduulilla.
 • Luo ja tekee automaattisesti as-found/as-left-proseduureja laatustandardien ja säännösten toteuttamiseksi. Tallentaa ja dokumentoi tulokset.
 • Säilyttää viikon ladattuja toimenpiteitä ja kalibrointituloksia.
 • Käytössäsi on lukuisia ominaisuuksia, kuten Autostep-toiminto, mukautetut yksiköt, yksi- ja kaksinapaisten kytkinten testaus sekä DP-virtaustestausneliöjuuri. Lisäksi voit antaa arvoja testauksen aikana ja ohjelmoida mittausviiveen.
 • Helppokäyttöinen
 • Kolmen vuoden takuu
 • Kirkas valkoinen kaksoisnäyttö Lukee haetut ja mitatut parametrit samanaikaisesti.
 • Monikielinen käyttöliittymä
 • Ladattavalla Li-Ion-akulla kymmenen tuntia keskeytyksetöntä toiminta-aikaa. Sisältää bensiinimittarin.
 • Pystyy käsittelemään pulssitetut RTD-lähettimet ja ohjelmoitavat logiikat, jopa 1 millisekunnein pulssit.
 • Mukana toimitetaan DPC/Track Sample -ohjelmisto.
 • Yhteensopiva useiden Asset Management -ohjelmistopakettien kanssa.

HART-toiminnot
754 on suunniteltu hoitamaan lähes kaikki ne jokapäiväiset tehtävät, jotka nyt hoidetaan erillisen kommunikaattorin avulla. 744 nimittäin sisältää 375 HART -kommunikaattorin tietoliikenneominaisuudet.

 • Enää HART-kalibrointiin ja -huoltoon ei tarvita erillistä laatikkoa tai lisävälineitä.
 • Nopea HART-tiedonsiirto
 • Tukee yleisimpiä HART-lähettimiä, mutta sisältää huomattavasti enemmän tuettuja laitekohtaisia komentoja kuin muut HART-kenttäkalibraattorit.
 • Tukee useita päälaitteita, pursketilaa ja monipurkumäärityksiä.
 • Helppo päivittää lisälaitteilla ja uusilla HART-versioilla.
 • Määrittää laitteen tyypin, valmistajan, mallin ja määritteen kyselemällä.
 • Määrittää kaksianturisten lämpötilamittapäiden anturien alueen uudelleen.
 • Lukee HART PV -toimintoja ja älylähetinten digitaalitulot samalla, kun mittaa analogisen mA-tulon.
 • HART-määritystoimintojen luku- ja kirjoitustoiminnot, joiden avulla PV-alueen pisteitä, vaimennusta ja muita huipputason määritysasetuksia voidaan säätää tilannekohtaisesti.
 • Nimeää älylähettimet uudelleen HART-määritekentän tekstiä lukemalla ja kirjoittamalla.


 

Monipuolinen HART-protokollatuki

ValmistajaPaineinstrumentitLämpötilainstrumentitCoriolis-instrumentit
ABB/Kent-Taylor600T658T1 
ABB/Hartmann & BraunContrans P 1,
AS 800 -sarja
  
Endress+HauserCERABAR S,
CERABAR M,
DELTABAR S
TMT 122 1,TMT 182 1,
TMT 1621
 
Foxboro Eckardt TI/RTT201 
Foxboro/InvensysI/A Pressure  
FujiFCX
FCXAZ
FRC 
HoneywellST3000STT25T 1,
STT25H1
 
Micro Motion  2000
2000 IS
9701
9712
9739
Moore Products 3441 
Rosemount1151
2088
3001C
3051, 3051S
3044C
644
3144
3244, 3144P
 
SiemensSITRANS P DS
SITRANS P ES
  
SMARLD301TT3011 
ViatranI/A Pressure  
WikaUNITRANST32H1 
YokogawaEJAYTA 110, 310
ja 320
 
1Anturiviritystä ei tueta
 

754 tukee HART-protokollan version 5.7 sisältämiä komentoja. 2 megatavun muistin ansiosta 754 tukee laajaa joukkoa HART-ohjeita:

 • Yleiset komennot sisältävät toimintoja, jotka koskevat kaikkia kenttätyökaluja. Lukee esimerkiksi valmistajan ja laitetyypin, primäärivasteen (PV) tai lähtövirran ja säätöalueen prosenttiosuuden.
 • Tavanomaiset toimintakomennot koskevat useimpien kenttätyökalujen toimintoja, mutta eivät kaikkien. Niillä komennoilla esimerkiksi luetaan monimuuttujat, määritetään vaimennusaika ja suoritetaan silmukkatesti.
 • Laitekohtaiset komennot koskevat vain tiettyä kenttätyökalua, esimerkiksi anturisäädintä.

Tuetut HART-toimintatilat

 • Yleisimmin käytetty tila on pisteestä pisteeseen -toiminto, joka yhdistää 754:n yhteen HART-laitteeseen 4–0 milliampeerin silmukalla.
 • Monipurkutilassa useita HART-laitteita voidaan liittää (BUS) toisiinsa. 754 etsii jokaisen laitteen, tunnistaa käytössä olevat osoitteet ja antaa sinulle mahdollisuuden valita yhden laitteista kalibrointia ja muita toimintoja varten.
 • Pursketilassa HART-laite lähettää tietopurskeita odottamatta päälaitteen kyselyä. 754 pystyy poistamaan lähettimet pursketilasta testauksen ja kalibroinnin aikana ja palauttamaan ne myöhemmin takaisin pursketilaan.


 

Painemoduulit

Kattaa lähes kaikki painemoduulit (esimerkiksi mittaus-, paine-ero-, kaksois [yhdistelmä]- ja tyhjömoduulit sekä absoluuttiset moduulit).

 • Painelukemien näyttö millä tahansa kalibraattoriin määritetyistä kymmenestä eri paineyksiköstä.
 • Vankat, uretaanista valetut kotelot suojaavat moduuleita kovilta otteilta, vaativissa olosuhteissa.
 • Mukana sisäinen lämpötilantasoitus 0 - 50 ºC takaa täydellisen tarkat mittaustulokset.
 • Sisältää NIST-jäljitettävän kalibrointitodistuksen.
 • Kulujen hallitsemiseksi moduulit voi kalibroida myös paikallisesti.

Paineen kalibroinnista ja mittauksesta vastaa 29-osainen valinnaisten painemoduulien sarja. Moduuleita on 28. Kaikkien perustarkkuus on 0,05 %. Alueiden alku on 0 - 1/H20 (0 - 0,25 kPa) ja laajuus jatkuu aina 0 - 10 000 psi:een (0 — 70 000 kPa) asti. Lisätietoja painemoduuleista saa painemoduuleiden kotisivuilta.

Automaattiset proseduurit

Automaattisten proseduurien avulla pystytät nopeasti tehokkaat, automaattiset proseduurit lineaarilähettimille, DP-virtauslähettimille ja yksi- tai kaksinapaisille rajakytkimille. Sinun tarvitsee vain valita oikeat mittaus- ja/tai hakutoiminnot ja täyttää proseduurimalli. 750-sarja tekee loput: se suorittaa testauksen, laskee virheet, näyttää lopulliset tulokset ja korostaa toleranssipisteet.

Mukautetut yksiköt

Voit määrittää eri yksiköitä toisiinsa liittyviksi, esimerkiksi mV ja ºC tai ºF. Tämän ansiosta voit käyttää Fluke 750 -sarjaa millivolttilähtösignaalia tuottavien lisävarusteiden, esimerkiksi Fluke 80T-IR -lämpötilanmittausmoduulin kanssa tai kirjata testituloksia käyttäen tukemattomia yksiköitä (esimerkiksi ppm tai kierroksia minuutissa).

Käyttäjän antamat arvot

Teknikot voivat kirjata myös muiden laitteiden (esimerkiksi paneelimittareiden tai vain lukeman näyttävien laitteiden) hakemia ja/tai mittaamia kalibrointituloksia.

Rajakytkimen kalibrointi

Proseduurit suorittavat yksi- ja kaksinapaisten rajakytkinten jännite-, virta-, lämpötila- ja painekalibroinnin nopeasti ja automaattisesti.

Differentiaalipainevirtausinstrumentin kalibrointi

Kalibrointirutiinit käyttävät neliöjuurta DP-virtausinstrumenttien suoraan kalibroimiseen.

Lisäominaisuudet
Monta toimintoa

Kalibroi lämpötilan, paineen, jännitteen, virran, resistanssin ja taajuuden. Koska laite paitsi mittaa myös hakee, voit suorittaa vianhaun ja kalibroinnin samalla, kestävällä työkalulla.

Tehokas ja silti helppokäyttöinen

Näytön selkeät valikot opastavat tehtävien suorittamisessa. Osaat toimia tehokkaasti muutamassa minuutissa eikä vasta päivien kuluttua. Automaattiset as-found/as-left-proseduurit takaavat nopeat, yhdenmukaiset kalibroinnit. Proseduurit voit luoda ja suorittaa ohjelmoitavien kalibrointirutiinien avulla.

Tulosten tallennus ja dokumentointi

Kentällä ei enää tarvitse pelleillä kynien ja lehtiöiden kanssa, sillä Fluke 754 tallentaa kalibrointitulokset. Tämä tukee myös ISO-9000-standardin ja muiden säädösten noudattamista. USB-käyttöliittymästä voit siirtää tulokset PC-tietokoneeseen. Tämä säästää aikaa, kun tuloksia ei tarvitse syöttää käsin koneeseen.

Mahtuu käteen - ihan totta!

Laite mahtuu hyvin työkalulaukkuun ja ahtaisiin paikkoihin. Käy koko työvuoron ajan yhden ladattavan Li-ion-akun voimin.

Kestävä ja luotettava

Voit luottaa Fluken vankkaan rakenteeseen ja luotettavuuteen kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa. Uretaanivalettu kotelo kestää kovan käsittelyn teollisuusympäristössä.

Kirkas valkoinen näyttö

Kirkkaalta näytöltä on helppo lukea tulokset valaistuksesta riippumatta. Kolme (3) taustavalaistusasetusta.

Ohjelmistopainikkeet

Ohjelmistopainikkeesta pääset suoraan toimintoon, kuten tehtäväluetteloon, automaattisiin proseduureihin, skaalaukseen, min/max-toimintoon, askellus- ja ramppitoimintoon sekä muistin lukemiseen.

Kolme toimintatilaa

Mittaus, haku sekä yhtäaikainen mittaus ja haku. Näiden kolmen toimintotilan avulla ammattilaiset voivat etsiä vikoja sekä kalibroida ja huoltaa laitteen yhdellä työkalulla.

Käyttöliittymän monipuolinen kielivalikoima

Käyttöliittymän voi valita näyttämään ohjeet englanniksi, espanjaksi, italiaksi, ranskaksi tai saksaksi.

Sisäänrakennettu algebralaskin

Laskimessa on neljän toiminnon lisäksi neliöjuuri. Laskin tallentaa, hakee ja suorittaa instrumenttien määrittämisessä tai kentällä tapahtuvassa tietojen arvioinnissa tarvittavat laskut. Laskimen avulla voit määrittää hakutoiminnon laskennallisen arvon. Kynää, paperia tai erillistä laskinta ei tarvita.

Mittausviiveen ohjelmoiminen

Automaattiset toiminnot sallivat myös hitaasti reagoivien instrumenttien kalibroimisen.

Tuotekatsaus: Fluke 754 - dokumentoiva prosessikalibraattori

Sen 754 sisältää kaikki 744-malliin haluamasi parannukset ja lisäksi paljon muuta! HART-tietoliikenneominaisuudet tekevtä laitteesta integroidun kommunikoivan kalibraattorin. Luja ja kestävä työkalu sopii erinomaisesti HART-laitteiden ja muiden laitteiden kalibrointiin, huoltamiseen ja vianhakuun.

Kädessä pidettävä, vankka 754 hoitaa monen työkalun tehtävät: se hakee, simuloi ja mittaa paineen, lämpötilan ja sähköiset signaalit. Koko paketin täydentävät parannettu graafinen näyttö, Li-on-akun tuottama entistä pidempi käyttöaika, USB-portti ja uudet lisävarusteet.

754-kalibraattori palvelee myös dokumentointitarpeita: sen avulla kalibrointitoiminnot voidaan automatisoida ja tiedot tallentaa. Lisäksi 744 on apuna säädöstenmukaisuuden noudattamisessa (ISO 9000, FDA, EPA ja OSHA).

Dokumentoiva Fluke 754 -prosessikalibrattori-HART: Tehokkaampi. Nopeampi.

Tekniset tiedot: Fluke 754 - dokumentoiva prosessikalibraattori

 

Mittaustarkkuus
DC-jännite
  1 vuosi 2 vuotta
100,000 mV 0,02 % + 0,005 mV 0,03 % + 0,005 mV
3,00000 V 0,02 % + 0,00005 V 0,03 % + 0,00005 V
30 0000 V 0,02 % + 0,0005 V 0,03 % + 0,0005 V
300,00 V 0,05 % + 0,05 V 0,07 % + 0,05 V
AC-jännite
Alue
40–500 Hz     
 Erottelukyky 1 vuosi2 vuotta 
3,000 V 0,001 V 0,5 % + 0,002 V 1,0% + 0,004 V
30,00 V 0,01 V 0,5% + 0,02 V 1,0% + 0,04 V
300,0 V 0,1 V 0,5% + 0,2 V 1,0% + 0,2 V
DC-virta
  1 vuosi 2 vuotta
30,000 mA 0,01 % + 5 uA  0,015 % + 7 uA
110,00 mA 0,01 % + 20 uA 0,015 % + 30 uA
Resistanssi
  1 vuosi 2 vuotta
10,000 Ω              0,05 % + 50 mΩ 0,07 % + 70 mΩ
100,00 Ω 0,05 % + 50 mΩ 0,07 % + 70 mΩ
1,0000 kΩ 0,05 % + 500 mΩ 0,07 % + 0,5 Ω
10,000 kΩ 0,1 % + 10 Ω 0,15 % + 15 Ω
Taajuus
  Erottelukyky Tarkkuus (2 vuotta)
1,00–110,00 Hz 0,01 Hz 0,05 Hz
110,1–1100,0 Hz 0,1 Hz 0,5 Hz
1,101–11,000 kHz 0,001 kHz 0,005 kHz
11.01 Hz...50.00 kHz 0,01 kHz 0,05 kHz

 

Syöttötarkkuus
DC-jännite
  1 vuosi 2 vuotta
100,000 mV          0,01 % + 0,005 mV 0,015 % + 0,005 mV
1,00000 V 0,01 % + 0,00005 V 0,01 5% + 0,0005 V
15,0000 V 0,01 % + 0,0005 V 0,01 5% + 0,0005 V
DC-virta
  1 vuosi2 vuotta
22,000 mA (haku) 0,01 % + 0,003 mA 0,02 % + 0,003 mA
Virtanielu (simuloitu) 0,02 % + 0,007 mA 0,04 % + 0,007 mA
Resistanssi
  1 vuosi 2 vuotta
10,000 Ω              0,01 % + 10 mΩ 0,015 % + 15 mΩ
100,00 Ω 0,01 % + 20 mΩ 0,015 % + 30 mΩ
1,0000 kΩ 0,02 % + 0,2 Ω 0,03 % + 0,3 Ω
10,000 kΩ 0,02 % + 3 Ω 0,03 % + 5 Ω
Taajuus
  2 vuotta
0,1–10,99 Hz 0,01 Hz
0,01–10,99 Hz 0,01 Hz
11,00...109,99 Hz 0,1 Hz
110,0...1099,9 Hz 0,1 Hz
1.100 Hz...21.999 kHz 0,002 kHz
22,000...50,000 kHz 0,005 kHz
 
Tekniset tiedot
Tietojen kirjaustoiminnot
Mittaukset: jännite, virta, resistanssi, taajuus, lämpötila ja paine
Lukemanopeus: 1, 2, 5, 10, 20, 30 tai 60 lukemaa minuutissa
Tallennuksen enimmäispituus: 8000 lukemaa (7980, kun nopeus on 30 tai 60 lukemaa minuutissa)
Ramppitoiminnot
Syöttöparametrit: jännite, virta, resistanssi, taajuus, lämpötila
Nopeus: 4 askelta sekunnissa
Laukeamisen havaitseminen: jatkuvuus tai jännite (jatkuvuushavaitseminen ei ole käytössä, kun haetaan virtaa)
Silmukkavirtatoiminto
Jännite: Valittavissa, 26 V
Tarkkuus: 10 %, vähintään 18 V, virta 22 mA
Suurin virta: 25 mA, oikosulkusuojattu
Suurin tulojännite: 50 V DC
Askeltoiminnot
Hakutoiminnot jännite, virta, resistanssi, taajuus, lämpötila
Manuaalinen askel Askel valittavissa nuolinäppäimillä
Autostep Ohjelmoitava (toiminnot, käynnistysviive, askelarvo, aikaa/askel, toisto)

 

Käyttöympäristö
Käyttölämpötila
  -10 °C...+50 °C
Säilytyslämpötila
  -20 °C...+60 °C
Pölyn-/vedenkestävyys
  IP52, IEC 529
Käyttökorkeus merenpinnasta
  3000 m

 

Turvallisuustiedot
Turvahyväksynnät
  CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111 ja EN610-1:1993

 

Mekaaniset ja yleiset tiedot
Koko
  136 x 245 x 63 mm
Paino
  1,2 kg
Akut
Sisäinen Li-ion-akku 7,2 V, 4400 mAh, 30 Wh
Paristojen käyttöikä
  yleensä >8 tuntia
Paristojen vaihto
  Vaihda avaamatta kalibraattoria. Työkaluja ei tarvita.
Liitännät
  Painemoduulin liitin
  USB-liitäntä tietokoneeseen
  Digitaalimittarin (HART) liitin
  Ulkoisen laturin/verkkolaitteen liitäntä (tarvittaessa)
Tietojen tallennuskapasiteetti
  Yksi viikko kalibrointitoiminnon tuloksista
90 päivän tiedot
  750-sarjan normaali tarkistusväli on 1–2 vuotta.
  Normaali 90 päivän mittaus- ja hakutarkkuuden arvio saadaan
  jakamalla yhden vuoden "prosenttia lukemasta"- tai "prosenttia tulosta" -tiedot kahdella.
  Pääpesifikaatiot, jotka ilmaistaan muodossa "prosenttia täydestä asteikosta",
  "lukemaa" tai "ohmia", pysyvät vakioina.

 

Lämpötila, Resistanssi Lämpötila -anturit
Astetta tai prosenttia lukemasta
Tyyppi (α)Alue °CMittaus °CLähdevirtaLähde °CSallittu virta
  1 vuosi2 vuosi  1 vuosi2 vuosi 
100 Ω Pt (385)-200–100
100 to 800
0,07 °C
0,02 % + 0,05 °C
0,14 °C
0,04 % + 0,10 °C
1 mA0,05 °C
0,0125 % + 0,04 °C
0,10 °C
0,025 % + 0,08 °C
0,1–10 mA
200 Ω Pt (385)-200–100
100 to 630
0,07 °C
0,02 % + 0,05 °C
0,14 °C
0,04 % + 0,10 °C
500 μA0,06 °C
0,017 % + 0,05 °C
0,12 °C
0,034 % + 0,10 °C
0,1...1 mA
500 Ω Pt (385)-200–100
100 to 630
0,07 °C
0,02 % + 0,05 °C
0,14 °C
0,04 % + 0,10 °C
250 μA0,06 °C
0,017% + 0,05 °C
0,12 °C
0,034 % + 0,10 °C
0,1...1 mA
1000 Ω Pt (385)-200–100
100 to 630
0,07 °C
0,02 % + 0,05 °C
0,14 °C
0,04% + 0,10 °C
150 μA0,06 °C
0,017 % + 0,05 °C
0,12 °C
0,034 % + 0,10 °C
0,1...1 mA
100 Ω Pt (3916)-200–100
100 to 630
0,07 °C
0,02 % + 0,05 °C
0,14 °C
0,04 % + 0,10 °C
1 mA0,05 °C
0,0125 % + 0,04 °C
0,10 °C
0,025 % + 0,08 °C
0,1–10 mA
100 Ω Pt (3926)-200–100
100 to 630
0,08 °C
0,02 % + 0,06 °C
0,16 °C
0,04 % + +0,12 °C
1 mA0,05 °C
0,0125 % + 0,04 °C
0,10 °C
0,025 % + 0,08 °C
0,1–10 mA
10 Ω Cu (427)-100...2600,2 °C0,4 °C3 mA0,2 °C0,4 °C0,1–10 mA
120 Ω Ni (672)-80...2600,1 °C0,2 °C1 mA0,04 °C0,08 °C0,1–10 mA

 

Lämpötila, lämpöparit
TyyppiLähde °CMittaus °CLähde °C
  1 vuosi2 vuotta1 vuosi2 vuotta
E-250...-2001.320.60.9
 -200...-1000.50.80.30.4
 -100...6000.30.40.30.4
 600...10000.40.60.20.3
N-200...-10011.50.60.9
 -100...9000.50.80.50.8
 900...13000.60.90.30.4
J-210...-1000.60.90.30.4
 -100...8000.30.40.20.3
 800...12000.50.80.30.3
K-200...-1000.710.40.6
 -100...4000.30.40.30.4
 400...12000.50.80.30.4
 1200...13720.710.30.4
T-250...-2001.72.50.91.4
 -200...00.60.90.40.6
 0...4000.30.40.30.4
B600...8001.3211.5
 800...100011.50.81.2
 1000...18200.91.30.81.2
R-20...02.32.81.21.8
 0...1001.52.21.11.7
 100...176711.50.91.4
S-20...02.32.81.21.8
 0...2001.52.11.11.7
 200...14000.91.40.91.4
 1400...17671.11.711.5
C0...8000.60.90.60.9
 800...12000.81.20.71
 1200...18001.11.60.91.4
 1800...2316231.32
L-200...-1000.60.90.30.4
 -100...8000.30.40.20.3
 800...9000.50.80.20.3
U-200...00.60.90.40.6
0...6000.30.40.30.4
BP0...100011.50.40.6
 1000...20001.62.40.60.9
 2000...2500230.81.2
XK-200...3000.20.30.20.5
300...8000.40.60.30.6

Mallit: Fluke 754 - dokumentoiva prosessikalibraattori

Fluke 754
Fluke 754 Documenting Process Calibrator-HART
Osta

Dokumentoivan HART-prosessikalibraattorin sisältö:

 • BC7240-laturi
 • BP7240-litiumioniakku
 • DPCTrack 2™ -esittelyohjelmisto
 • Käyttöohje
 • NIST-jäljitettävä kalibrointiraportti ja kalibrointitiedot
 • Kolme sarjaa TP220-mittapäitä, joissa kolme sarjaa pitkähampaisia hauenleukoja
 • Kaksi sarjaa AC280-koukkumittapäitä
 • Pehmeä kantolaukku C799
 • USB-liitäntäkaapeli, Fluke 754HHC HART-tietoliikennekaapeli