Finish

Pihtimittareiden ja digitaalisten yleismittareiden väliset erot

Peruskäsitteet

Digitaalinen yleismittari on pohjimmiltaan jännitemittaustyökalu, jossa on joitakin virtamittausominaisuuksia. Pihtimittari on periaatteessa virtamittaustyökalu, jossa on joitakin jännitemittausominaisuuksia. Ne ovat selvästi eri laitteet, ja kummallakin on omat etunsa.

Digitaalisen yleismittarin (DMM) avulla voi tehdä elektroniikkatyötä, sillä se tarjoaa korkean resoluution ja mittauksen milliyksikköinä – millivoltteina, milliampeereina ja milliohmeina. Lisäksi sen avulla voi tehdä sähkömittauksia, vaikka virran onkin yleensä oltava alle 20 ampeeria. Digitaalinen yleismittari voi sen sijaan mitata korkeampia virtoja, jos siihen on kytketty pihtilisävaruste.

Pihtimittari mittaa yleensä lähimpään yksikön kymmenykseen tai sadasosaan eikä milliyksiköihin, kuten digitaalinen yleismittari. Se riittää sähkötehtävissä.

Mittaustilanteet

Menneinä vuosina käytettiin virran mittaamiseen mittausjohtoja virtapihtien sijaan. Pihtien avulla voidaan mitata virtaa piiriä rikkomatta ja saada virtalukema.

Lisäksi pihtimittareiden uusi sukupolvi käyttää taipuisia virtamittapäitä, joista Fluke käyttää nimeä iFlex®. Nämä Rogowski-kelamittapäät voidaan pujottaa tiukasti pakattujen johtojen välistä tai suurten johtimien ympärille. Ne voivat olla käteviä monissa eri tilanteissa:

  • Analogisen kuljettimen nopeussignaalin ja vastaavan moottorin virran samanaikainen mittaaminen, jotta voit kalibroida järjestelmän tarvittavaa prosessinkulkua varten.
  • Solenoidin lähdön ja PLC:stä tulevan syötön samanaikainen seuraaminen, jotta voit testata solenoidin.
  • Jännitteiden ja sähkövirtojen samanaikainen mittaaminen moottorikäytöstä linjan nopeusvaihteluiden vianhakua varten.
  • Syöttöjohdon jännitteen ja virran samanaikainen seuraaminen häiriölaukeamisten vianhakua varten.

Samanaikaiset jännite- ja virtamittaukset ovat osa vianhakua. Silti samanaikaisia mittauksia ei voi tehdä yhdellä mittarilla, ellet hanki kalliimpaa, sähkönlaatutyöhön tarkoitettua laitetta.

Tehokas vianhaku edellyttää usein kahta mittaria, joista toista käytetään virran ja toista jännitteen mittaamiseen. Sähköasentajan näkökulmasta pihtimittari on monikäyttöisin saatavana oleva työkalu. Teollisuuden vianhakua suorittavat henkilöt hyötyvät kuitenkin erillisestä pihtimittarista ja digitaalisesta yleismittarista.

Kustannustehokas lähestymistapa monille on ostaa yksi laadukas instrumentti, joka on tarkoitettu pääasiassa jännitteen mittaamiseen (digitaalinen yleismittari), ja toinen työkalu, jota käytetään pääasiassa virran mittaamiseen (pihtimittari).

Oikea mittauslaitteiden yhdistelmä riippuu laitteista, joiden parissa työskentelet, ja tekemistäsi mittauksista. Esimerkiksi pihtimittarissa saatat tarvita alipäästösuodatin-toiminnon eliminoimaan sähköhäiriöt, jotka voivat vääristää lukemia.

Tässä on joitakin yleisiä suosituksia sinulle oikean työkalun valitsemiseen:

  • Perusmallinen digitaalinen yleismittari: Jos työsi edellyttää vain jännitteen ja jatkuvuuden perusmittauksia.
  • Digitaalinen yleismittari vaativaan käyttöön: Jos työsi sisältää sähkönlaatutyötä. Tarvitset tarkan erottelukyvyn ja edistyneet ominaisuudet, joita ei löydy pihtimittareista.
  • Peruspihtimittari: Jos sinun tarvitsee tehdä vain perusvirtamittauksia, kuten varmistaa, että syöttöjohtojesi kaikki kolme vaihetta on kuormitettu tasaisesti.
  • Tietoa keräävä pihtimittari: Jos sinulla on satunnaisia kytkimen laukaisuja, jotka sinun pitää ratkaista.
  • Digitaalinen yleismittari tai pihtimittari, jossa on irrotettava näyttö (jonka voi viedä 10m päähän pihtimittarin rungosta): Jos haluat ottaa etälukemia turvallisemmin ja ilman kollegan apua.

Edistynyt pihtimittari: Jos sinun pitää mitata moottorin käynnistysvirtaa tarkasti. Lisäksi jos tarvitset pihtimittarin edistyneillä signaalinkäsittelyominaisuuksilla taajuusmuuttajan syötön mittaamiseen.