Finish

Nopea kolmivaihemittaus pihtimittareilla

Tee kolmivaiheiset jännite- ja virtamittaukset 50 % nopeammin*

Fluke 377 FC- ja 378 FC -pihtimittarit ovat ensimmäiset FieldSense™-tekniikalla varustetut kädessä pidettävät pihtimittarit, joissa jännite ja virta voidaan mitata samanaikaisesti pihtileualla. Näitä pihtimittareita voidaan siis käyttää peräkkäisiin vaihe–maa-mittauksiin ja virtamittauksiin, joista saadaan laskettua vaihe–vaihe-jännitteet ja vaihejärjestystiedot. Näillä mittauksilla voidaan osoittaa, että kolmivaiheinen järjestelmä toimii odotetulla tavalla.

Vaihe–vaihe-mittaukset helpommin

L1, L2 ja L3 (tai vaihe 1, vaihe 2 ja vaihe 3) on yleinen nimeämiskäytäntö kolmivaiheisten AC-järjestelmien johtimille. Kolmivaiheisissa kuormissa jännite ja virta on mitattava peräkkäin mittausjohtojen avulla.

Nykyinen "valitse–mittaa–kirjaa, valitse–mittaa–kirjaa" -työnkulku vie paljon aikaa. Jokainen työvaihe on toistettava kaikissa kolmessa vaiheessa. Lisäksi tarvitaan kolmas käsi tai toinen henkilö, joka auttaa kahden johdon kytkemisessä ja pihdin kiinnittämisessä johtimeen arvojen kirjoittamisen aikana.

Fluke 377 FC ja 378 FC mullistavat kolmivaihejärjestelmien jännitteen ja virran mittausprosessin. Sen sijaan, että jokainen mittaus tehtäisiin erikseen mittausjohdoilla ja laskettaisiin käsin, kolme mittausta pihtimittarin leualla riittää. Tämän jälkeen mittari laskee automaattisesti kaikki vaihe–vaihe-jännitteet vaihe–maa-mittauksiin perustuen. Näissä pihtimittareissa on kaksoisnäyttö, joka mahdollistaa jännitteen ja virran samanaikaisen mittauksen ja näyttämisen.

Vaihe–vaihe-mittaukset

Kolmivaihemittauksen tekeminen

Alkuasetukset

 1. Käännä kiertokytkin asentoon FieldSense-logo (FieldSense™).
 2. Kytke pihti maadoitukseen maadoitusjohdolla.
 3. Paina MIN MAX -painiketta kahden sekunnin ajan. Pihti on nyt vaihe–vaihe-tilassa, ja näytössä näkyy L1-L2-L3.

Mittaus

 1. Aseta pihdin leuka ensimmäisen johtimen ympärille. Odota, että näytön lukema tasaantuu. Näyttö muuttuu vihreäksi, kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy L1.
 2. Siirrä pihdin leuka toisen johtimen ympärille 10 sekunnin kuluessa. Odota, että näytön lukema tasaantuu. Kuulet äänimerkin, ja näytössä näkyy L2.
 3. Siirrä pihdin leuka viimeisen johtimen ympärille 10 sekunnin kuluessa. Odota, että näytön lukema tasaantuu. Kuulet äänimerkin, ja näytössä näkyy L3.

Laskenta

Kun L1-L2-L3-mittaukset ovat valmiit, laske jokaisen johdinparin välinen kokonaisjännite pihdin avulla:

 1. Paina MIN MAX -painiketta kerran: näytössä näkyy L1-vaiheen ja L2-vaiheen välinen kokonaisjännite.
 2. Paina MIN MAX -painiketta uudelleen: näytössä näkyy L2-vaiheen ja L3-vaiheen välinen kokonaisjännite.
 3. Paina MIN MAX -painiketta kolmannen kerran: näytössä näkyy L3-vaiheen ja L1-vaiheen välinen kokonaisjännite.

Kun mittari on vaihe–vaihe-tilassa, voit tarkastella kutakin vaihe–maa-mittausta seuraavasti:

 1. Tuo näyttöön L1-mittaus painamalla MIN MAX -painiketta uudelleen.
 2. Tuo näyttöön L2-mittaus painamalla MIN MAX -painiketta uudelleen.
 3. Tuo näyttöön L3-mittaus painamalla MIN MAX -painiketta uudelleen.

Voit tarkastella L1-L2-L3-mittauksia selaamalla mittauksia MIN MAX -painikkeella.

Voit poistua vaihe–vaihe-tilasta painamalla MIN MAX -painiketta noin kahden sekunnin ajan.

Vaihejärjestysilmaisin

Yksi suurimmista tarpeista kolmivaihelaitteiden käsittelyssä on oikean vaihejärjestyksen tarkistaminen ja sen jälkeen työskentely asianmukaisessa järjestyksessä asennuksen, huollon ja vianhaun aikana. Mittausprosessin yksinkertaistamisen lisäksi Fluke 377 FC ja 378 FC laskevat myös vaihejärjestyksen automaattisesti. Kunhan kaikki kolme kolmivaihemittausta tehdään mittari Fluke Connect (FC) -mobiilisovellukseen kytkettynä, vaihejärjestys lasketaan ja näytetään automaattisesti FC-sovelluksessa.

Käyttökohteet

Ilmastointimoottorin ja kompressorin asennus

Määritä, ovatko vaihekohtaiset kuormat tasapainossa ja vaihejärjestys oikein asennuksen aikana. Epäsymmetrinen kolmivaihejärjestelmä heikentää moottorin suorituskykyä tai johtaa sen ennenaikaiseen rikkoutumiseen, mistä seuraa kalliita käyttökatkoja. Epäsymmetriaa voi ilmetä missä tahansa jakelujärjestelmän osassa. Kuormat on jaettava tasaisesti tulopiirien eri vaiheisiin. Epäsymmetrisen järjestelmän syöttämät moottorit tai kompressorit ylikuumentuvat ja rikkoutuvat lopulta ennenaikaisesti.

Kolmivaihemoottorien vianhaku

Tunnista, milloin vaihesulake on palanut ja aiheuttanut vaihehäviön. Vaihehäviön seurauksena kaksi muuta vaihetta saavat enemmän virtaa, mikä ylikuumentaa pumpun, moottorin tai kompressorin käämit. Mittaamalla tulovaiheet, käyttäjät voivat selvittää, missä vaiheessa ongelma on, ja estää laitteen vaurioitumisen. Jos vaihehäviö tapahtuu laitteen ollessa käynnissä, laite alkaa ylikuumentua, kun kuormaa otetaan muista vaiheista. Jos laite on pysähtynyt, se ei käynnisty uudelleen, ennen kuin sulake on vaihdettu ja kaikki kolme vaihetta ovat taas käytössä.

*Asiakkaiden toimipisteissä tehdyt betatestit osoittavat, että kolmivaiheisiin mittauksiin kuluva aika vähenee 50 prosenttia.