Finish

Henkilönsuojaimet sähkösovelluksissa

Mitä ovat henkilönsuojaimet ja miksi ne ovat tärkeitä? Fluken tekemässä kyselyssä 85 % sähköasentajista ilmoitti pitävänsä henkilönsuojaimia vähemmän tärkeinä varusteina. He eivät käytä henkilönsuojaimia, koska ne ovat epäkäytännöllisiä. Silti tiedetään, että henkilönsuojaimet ovat kirjaimellisesti viimeinen tapa suojautua valokaarilta tai niihin liittyviltä räjähdyksiltä. Tietenkin paras tapa välttyä pieniltä ja suurilta sähköiskuilta on pysytellä kaukana osista, joihin on kytketty virta ja käsitellä laitteita vain, kun niiden virta on katkaistu. Valitettavasti valokaaria ja muita tapaturmia sattuu varotoimista huolimatta. Siksi sähkötöihin tarkoitetut henkilönsuojaimet ovat viimeinen suoja valokaarilta ja niihin liittyviltä räjähdyksiltä.

Eritasoisiin sähkötöihin tarvitaan eritasoisia henkilönsuojaimia.

Yhdysvaltojen työsuojelusta vastaava viranomainen Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ja NFPA ovat luoneet vankat ohjeet ja säännökset työpaikkojen turvallisuudesta. NFPA 70E -standardi työpaikkojen sähköturvallisuudessa säätää turvallisten työmenettelyjen vaatimuksista ja vaadittavista henkilönsuojaimista. Vaikka laki ei edellytä FPA 70E -standardin noudattamista, standardi helpottaa lain edellyttämien OSHA-määräysten noudattamista. Jotta voidaan selvittää, mitä henkilönsuojaimia tietyssä ympäristössä tarvitaan, vaarat on ensin arvioitava.

Mitä henkilönsuojaimilta vaaditaan?

Vaarojen arviointi ei vain kerro, mitä henkilönsuojaimia työkohteessa tarvitaan, se on myös ensimmäinen askel turvallisuusohjelman kehittämisessä. Se auttaa aloittamaan turvallisen työympäristön suunnittelun. Arviointiin kuuluu sekä fyysisten että muuten terveyteen liittyvien mahdollisten vaarojen tunnistaminen.

Altistuminen vahingollisille pölyille, kemikaaleille tai säteilyille on yksi mahdollisista terveysvaaroista. Fyysisiin vaaroihin kuuluu monenlaisia työskentely-ympäristön elementtejä, kuten:

 • liikkuvat esineet
 • terävät kulmat
 • mahdolliset putoavat esineet
 • sähköliitännät
 • erittäin kuumat tai kylmät lämpötilat.

Kun kävelet työskentelypaikan läpi, sinun kannattaa kirjata ylös kaikki mahdolliset vaarat. Nämä tiedot voidaan käydä läpi myöhemmin ja niiden avulla voidaan määrittää soveltuvat henkilönsuojaimet, jotka suojaavat työntekijöitä kultakin vaaralta. Työskentely-ympäristö on arvioitava myös säännöllisesti uudelleen, jotta mahdolliset muutokset huomataan ja henkilönsuojainten tason riittävyys voidaan tarkistaa.

Soveltuvien henkilönsuojainten valinta

Kun vaarat on arvioitu, poista vaarat mahdollisuuksien mukaan. Huomioi puuttumistapojen järjestys tehdessäsi suunnitelmia. Yhdysvaltojen työturvallisuus- ja työterveysviranomainen NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) on järjestänyt eri puuttumistavat sen mukaan, mikä on tehokkain ja vähiten tehokas tapa suojella työntekijöiden turvallisuutta.

 1. Poista vaara
 2. Korvaa vaaralliset laitteet tai materiaalit vähemmän vaarallisilla vastineilla
 3. Luo altistusta tai altistuksen vakavuutta vähentäviä tapoja
 4. Varoitukset, kyltit ja muu vaarasta viestiminen
 5. Hallinnolliset puuttumistavat, kuten turvalliset työskentelymenetelmät
 6. Henkilönsuojaimet

Jos kaikki puuttumistavat on käyty läpi ja on aika perehtyä luettelon viimeiseen kohtaan eli henkilönsuojaimiin, tee luettelo sähkötöissä tarvittavista henkilönsuojamista. Noudata NFPA 70E:n ohjeistuksia ja valitse vaara-arvioinnissa merkittyjen kohtien mukaiset vähimmäisvaatimukset täyttävät henkilönsuojaimet. NFPA 70E -standardin taulukko 130.5(C) tai taulukkomenetelmä auttavat arvioimaan valokaaren esiintymismahdollisuutta erilaisissa AC- ja DC-järjestelmissä sekä henkilönsuojainten välttämättömyyttä.

Taulukko on laadittu vähimmäisvaatimustason mukaisesti. Vähimmäisvaatimusten ylittäminen on aina suotavaa, kun kyse on turvallisuudesta. OSHA vaatii, että monet erityyppiset henkilönsuojaimet täyttävät American National Standards Institute (ANSI) -instituutin asettamat standardit seuraaville henkilönsuojaintyypeille:

 • silmä- ja kasvosuojat
 • kypärät ja
 • turvajalkineet.

ANSI ei ole julkaissut standardia käsineille, mutta OSHA suosittelee, että käsineet valitaan työtehtävien vaatimusten mukaisesti.

Henkilönsuojainkoulutus

OSHA-standardi määrää, että työnantajan on annettava sähkötöihin liittyviä henkilönsuojaimia käyttäville työntekijöille koulutusta henkilönsuojainten oikeasta valinnasta, pukemisesta, huoltamisesta ja hävittämisestä, sekä henkilönsuojainten rajoituksista.

Henkilönsuojaimiin liittyvien rajoitusten ymmärtäminen on tärkeä osa koulutusta, koska henkilönsuojainten käyttöön pitäisi suhtautua viimeisenä suojautumiskeinona valokaarilta. Henkilönsuojaimet eivät suojaa kaikelta. Yhdistettyinä hyviin turvallisuustoimiin, henkilönsuojaimet antavat parhaan mahdollisen suojan, jos valokaari tai siihen liittyvä räjähdys sattuu.

Henkilönsuojainkoulutuksen lisääminen osaksi säännöllisiä turvallisuusharjoituksia voi myös auttaa pitämään työntekijät ajan tasalla muutoksista ja antaa mahdollisuuden arvioida käytettyjen sähkötöihin liittyvien henkilönsuojainohjeistusten tehokkuutta. Turvallisuuskoulutuksen pitää varmistaa, että kaikki pyrkivät asianmukaisilla tavoilla estämään valokaarionnettomuudet ja vähentämään valokaarien esiintymistä. Soveltuvien henkilönsuojainten käyttämisen on oltava yksi näistä tavoista. Ne vähentävät vammoja ja voivat jopa pelastaa hengen.

Aiheeseen liittyvää