Finish

Kolme keskeistä periaatetta yrityksen turvallisuuden parantamiseen

Turvallisuus

Fluken kyselyn mukaan useimmilla yrityksillä ei ole vahvaa turvallisuuskulttuuria. Vahvan turvallisuuskulttuurin muodostaminen edellyttää, että työpaikalla vallitsee turvallinen ilmapiiri. Turvallinen ilmapiiri mahdollistaa nopeat muutokset ja nopean mukautumisen. Se vaikuttaa turvallisuuskulttuuriin, jota on vaikeampi muuttaa, koska se on kiinteä osa koko yrityskulttuuria. Jos yrityksen turvallisuuskulttuuria halutaan muuttaa, on aloitettava luomalla turvallinen ilmapiiri. Vahva turvallinen ilmapiiri parantaa vuosien kuluessa turvallisuuskulttuuria.

Kolme keskeistä periaatetta yrityksen sähköturvallisuuden parantamiseen | Fluke

Predictive Solutions -yhtiön turvallisuuskulttuuriasiantuntija tohtori Chuck Pettinger on havainnut, että on olemassa kolme keskeistä tekijää, joiden avulla voidaan luoda turvallinen ilmapiiri, joka puolestaan toimii onnistuneen turvallisuuskulttuurin kasvualustana.

  1. Kommunikointi
  2. Tee asiasta henkilökohtainen
  3. Kehitä toimintaa jatkuvasti

1. Kommunikoi

Yrityksen menestyminen on osin kiinni siitä, miten sen työntekijät kommunikoivat keskenään. Turvallisen ilmapiirin kannalta kommunikointiin voi kuulua esimerkiksi tavoitteiden asettaminen ja kannustusohjelmat. Tohtori Pettinger ehdottaa, että onnettomuuksien ja loukkaantumisten seurannan sijaan keskityttäisiin myönteisiin asioihin. Onnettomuuksiin ja loukkaantumisiin keskittyminen johtaa siihen, että ”turvallisuusilmoituksia ei tehdä virallisia reittejä pitkin. Se saattaa tahattomasti heikentää turvallisuuskulttuuria.” Olisikin parempi keskittyä turvallisuustarkastusten laadun seurantaan tai siihen, kuinka moni työntekijä osallistuu turvallisuushankkeisiin. Yleisesti ottaen ihmiset ovat motivoituneempia silloin, kun he yrittävät parantaa jotakin eivätkä vain välttää tai vähentää jotakin (kuten loukkaantumisia).

Keskity sen vuoksi S.M.A.R.T-tavoitteisiin, jotka ovat hyödyllisempiä ja vaikuttavat myönteisesti yrityksen turvallisuusilmapiiriin. Tohtori Pettinger sanoo: ”Tavoitteena pitäisi olla aktiivinen ja havaittavissa oleva toiminta ja sen vahvistaminen sen sijaan, että työntekijää vain kehotetaan tekemään parhaansa. Eli määrittele tavoite, joka on saavutettavissa. Tee tavoitteesta merkityksellinen myös työtovereillesi äläkä pelkästään itsellesi. Tee tavoite näkyväksi ja innosta ihmisiä yhtymään siihen.”

On myös tärkeää tiedostaa, miten tietyistä prosesseista puhutaan, koska se saattaa vaikuttaa siihen, miten ilmapiiri koetaan koko yrityksessä. Tohtori Pettinger antaa esimerkin siitä, miten ilmapiiri saattaa vaikuttaa työntekijöihin kielteisesti. ”Ihmisille saatetaan sanoa, että jokin kone on pakko saada käyntiin. Tällöin sanoma tulkitaan siten, että työ on hoidettava nopeasti. Vaikka kukaan ei käskekään jättämään turvallisuustoimenpiteitä väliin, ilmapiiri asettaa tähän paineita. Toisissa kulttuureissa puolestaan saatetaan sanoa, että ei haittaa vaikka siihen menisikin aikaa, Tee työsi rauhassa. Tee se turvallisesti. Kukaan ei saa vahingoittua.

2. Tee asiasta henkilökohtainen

Kun luodaan suunnitelma, jossa turvallisuusajattelu tuodaan yksilötasolle, niin turvallisuus pysyy työntekijöiden mielessä koko työpäivän ajan. Tohtori Pettinger on onnistunut muuttamaan tapaa, jolla vuoronvaihto tehdään, ja sovittamaan työntekijöiden koulutusta vastaamaan paremmin tarpeita.

Monet yritykset ovat hyötyneet siitä, että työntekijät keskustelevat vuoronvaihtojen yhteydessä aktiivisemmin. Sen sijaan, että keskitytään siihen, mitä edellinen vuoro on tehnyt ja mitä seuraavan pitäisi tehdä, tohtori Pettinger ehdottaa, että vuoronvaihdoissa pitäisi keskustella hetki mahdollisista riskeistä ja niiden lieventämisestä. ”Kannusta tiimisi jäseniä tähän. Hyvän esimiehen tärkein tehtävä on saada työntekijät itse keksimään ratkaisu”, tohtori Pettinger sanoo.

Koulutuksessa ja opetuksessa on valittavana useita lähestymistapoja. Fluken asiakas Michael Brooks on yrityksessään Great Southwestern Fire and Safety saavuttanut hyviä tuloksia kahdenkeskisellä koulutuksella. On hyvä ottaa kunnolla aikaa turvallisuustoimenpiteiden eri vaiheiden läpikäymiseen ja varmistaa, että työntekijän tietämys ja kokemus todella siirtyvät koulutettavalle. Brooks sanoo: ”He ovat pystyneet siirtämään kaiken oppimansa uudelle työntekijälle. Koko työyhteisö osallistuu tähän ja opettaa, oppii ja kehittyy jatkuvasti. Olemme tehneet kovasti töitä, jotta työntekijöillämme säilyisi tämä myönteinen asenne.” Tämä lähestymistapa on pitänyt työturvallisuuden erinomaisella tasolla ja on myös auttanut yritystä kasvamaan vuosien mittaan.

3. Kehitä toimintaa jatkuvasti

Monet yritykset joutuvat haitalliseen noidankehään. Siinä uudet turvallisuushankkeet aloitetaan kyllä tosissaan, mutta pikkuhiljaa niihin kiinnitetään aina vain vähemmän huomiota ja lopulta ne unohtuvat kokonaan. Sitten aloitetaan uusi hanke ja noidankehä alkaa alusta. Mikään hanke ei kuitenkaan johda todelliseen muutokseen turvallisuusilmapiirissä ja turvallisuuskulttuurissa.

Yritysten onkin löydettävä keino muuttaa noidankehä itseään ruokkivaksi myönteiseksi kehitykseksi. Kaiken perustana on kärsivällisyys ja sinnikkyys. ”Kulttuuriin on hyvin vaikea vaikuttaa. Sen muuttaminen saattaa kestää kolme, viisi tai joskus kymmenenkin vuotta”, tohtori Pettinger sanoo.

Aseta uuden hankkeen alussa lyhyen aikavälin tavoitteita, jotta ihmiset kokevat, että hanke edistyy. Yksittäiset työntekijät tuntevat, että he voivat vaikuttaa asioihin enemmän, ja myös johto voi seurata hankkeen edistymistä paremmin tarkkailemalla tapahtuvia muutoksia. Kun ihmiset alkavat nähdä, mitä hyötyä uudesta menettelytavasta on, se tulee osaksi päivittäistä toimintaa, alkaa ruokkia itseään ja auttaa yritystäsi luomaan toimivan turvallisuuskulttuurin.

Aiheeseen liittyvää