Dansk

Fluke Norma 4000/5000 højpræcisions-effektanalysatorer

 • Fluke Norma 4000 Power Analyzer
 • Fluke Norma 4000 Power Analyzer
 • Fluke Norma 4000 Power Analyzer

Nøglefunktioner

Fluke Norma 4000: Fluke Norma 4000 3-faset effektanalysator er ideel til testarbejde i felten med mulighed for nem og enkel betjening og til en hidtil uset gunstig pris i forhold til ydeevnen. Funktionerne omfatter: 1 til 3 effektfaser, 5,7"/144 mm farveskærm, harmonisk analyse, skop-funktion, visning af vektordiagram, optagerfunktion, Fluke NormaView PC-software og datahukommelse på 4 MB RAM, som kan udvides.

Fluke Norma 5000: Fluke Norma 5000 6-faset effektanalysator er det ideelle test- og analyseværktøj til udvikling af frekvensomformere samt belysningsudstyr og fås med den højeste båndbredde på markedet. Funktionerne omfatter: 3 til 6 effektfaser, intern printer som ekstraudstyr og alle funktionerne fra Fluke Norma 4000, som beskrevet herover.

 • Kompakt design, så den er let at bære og samtidigt sparer plads.
 • Enkel brugergrænseflade sikrer nem og intuitiv betjening
 • Med en række standardkonfigurationer kan brugerne vælge lige præcis den funktion, der kræves til netop deres anvendelse og behov.
 • Samtidig, parallel opsamling på alle faser muliggør præcis visning af dynamiske hændelser på alle faser på præcis det samme tidspunkt.
 • Alle indgange er galvanisk isolerede for at undgå kortslutning
 • Spænding, strøm og effektharmoniske måles op til den 40. harmoniske til komplet analyse.
 • FFT-analyse , vektordiagram og digital oscilloskop (DSO)-funktion medfølger i baseenheden og giver komplet analysefunktionalitet.
 • Brugerindstillet midlingstid – fra 15 ms op til 3600 s – til dynamiske målinger.
 • 4 MB indbygget hukommelse (kan udvides til 128 MB) til lagring af målte værdier.
 • Hurtig og nem tilslutning til en PC – RS232 og USB medfølger som standard; valgfri IEEE488, Ethernet eller USB2.0.
 • PI1-procesinterface til måling af moment og hastighed med eksterne sensorer og 4 analoge udgange for nem anvendelse i forbindelse med motorer og drev.
 • 341 kHz eller 1 MHz samplinghastighed til detaljerede signalanalyser.
 • Båndbredde fra DC til 3 MHz/10 MHz til pålidelig præcisionsmåling.
 • Fluke NormaView PC-software (til dataoverførsel, analyse og rapportskrivning).

Produktoversigt: Fluke Norma 4000/5000 højpræcisions-effektanalysatorer


Pålidelige, meget nøjagtige målinger til test og udvikling af forsyningselektronik

Fluke Norma-serien af kompakte effektanalysatorer bidrager med det sidste nye inden for måleteknologi til at bistå teknikere og ingeniører i udvikling og test af motorer, frekvensomformere, belysning, strømforsyning, transformere og motorkomponenter.

Instrumenterne er baserede på en patenteret arkitektur med høj båndbredde og leverer højpræcisionsmålinger af 1- eller 3-faset strøm og spænding, harmonisk analyse, FFT-analyse (Fast Fourier Transformation ) og beregninger af effekt og andre afledte værdier.

Serien består af Fluke Norma 4000 3-faset effektanalysator og Fluke Norma 5000 6-faset effektanalysator. Disse robuste højpræcisions-analysatorer fås til en hidtil uset gunstig pris i forhold til ydeevne, og de sikrer nem og pålidelig anvendelse i felten. De kan også anvendes som bænkenhed i laboratorier og på testbænke.


Anvendelser

 • Elektriske motor- og frekvensomformersystemer – Med mulighed for detaljeret spektrumanalyse og beregning af dynamisk moment, bliver tab ved omkobling forårsaget af frekvensomformeren målt præcist, og en grundig evaluering foretages på basis af momenttransienter og harmoniske ved højere frekvenser.
 • Frekvensomformersystem – Samtidig måling af alle elektriske og mekaniske effektparametre i det samme tidsvindue gør det muligt for brugerne at holde øje med den virkning en komponent har på en anden komponent eller hele systemet.
 • Belysningssystemer – Båndbredde på op til 10 MHz og en høj samplinghastighed på op til 1 MHz giver detaljerede signalanalyser ved udgangssignaler for belastninger. En helt unik shunt-teknik muliggør effektmålinger ved meget høje frekvenser. Samtidig måling af indgangs- og udgangseffekt muliggør beregning af belastningstab.
 • Transformere – Synkrone 6-faset effektmålinger muliggør meget præcise beregninger af effektivitet og tab for store effekttransformere selv ved meget lave effektfaktorer. Synkrone flerfasemålinger af modstand for transformerspoler er også mulige.
 • Automobiler – Synkrone målinger af elektrisk indgang og mekanisk udgang giver komplette data mht. effektivitet og tab for individuelle komponenter samt hele drivlinien.

Specifikationer: Fluke Norma 4000/5000 højpræcisions-effektanalysatorer

 

Generelle specifikationer
Antal faser
Fluke Norma 4000: 3-jan
Fluke Norma 5000: 3, 4, 6
Vægt
Fluke Norma 4000: Ca. 5 kg
Fluke Norma 5000: Ca. 7 kg
Størrelse
Fluke Norma 4000: 150 x 237 x 315 mm
(5,9 x 9,3 x 12,4")
Fluke Norma 5000: 150 x 447 x 315 mm
(5,9 x 17,6 x 12,4")
Indbygget printer
Fluke Norma 4000: Nej
Fluke Norma 5000: Ja (ekstraudstyr)
Display
 Farve, 5,7"/144 mm – 320 x 240 pixel
 Brugerindstillelig baggrundsbelysning og kontrast.
Båndbredde
 DC til 3 MHz eller DC til 10 MHz afhængigt af indgangsmodul
Basisnøjagtighed
 0,2 %, 0,1 % eller 0,03 % afhængigt af indgangsmoduler
Samplinghastighed
 0,33 MHz eller 1 MHz afhængigt af indgangsmoduler
Spændingsindgangsområde
 0,3 V til 1000 V
Strømindgangsområde (direkte, ikke via shunt)
 0,03 mA – 20 A afhængigt af indgangsmodul
Hukommelse til konfigurationer
 4 MB
Hukommelse til indstillinger
 0,5 MB
FFT (Fast Fourier Transformation)
 Op til den 40. harmoniske
RS-232/USB-interface
 Standard
PI1-procesinterface (8 analoge/impulsindgange og 4 analoge udgange)
 Ekstraudstyr
IEEE 488.2/GPIB-interface (1 Mb/s Ethernet/10 Mb/s eller 100 Mb/s)
 Ekstraudstyr
Fluke NormaView PC-software (til dataoverførsel, analyse og rapportskrivning)
 Standard

 

Grundlæggende funktioner
FFT (Fast Fourier Transformation)
 Beregning af harmoniske med grafisk fremstilling. Op til 3 søjlevisere kan ses på samme tid.
 Målte værdier: U, I, P pr. fase
 Rækkefølge: 1. til 40. harmoniske, maksimalt halv samplingfrekvens
Digitalt oscilloskop (DSO)
 Samtidig visning af op til 3 målte værdier på samplingsniveau. Hurtigt overblik over kurveform og forvrængning.
Integrationsfunktion (energi)
 Samtidig visning af op til 6 konfigurerbare numeriske værdier. Start/stop-betingelser og positiv/negativ-angivelse tilgængelig.
Vektorvisning
 Vektorvisning af HO1 op til 6 signaler. Til nem test af den rigtige forbindelse for instrumentet og hurtigt overblik over fasevinklen for hvert signal.
Optager
 Visning af gennemsnitsværdier over tid til tendensfastlæggelse.
RAM datahukommelse
 Lagring af sampling- og gennemsnitsværdier; indstilling af start- og stopbetingelser.
 Der er ca. 4 MB RAM tilgængelig til lagring af målte værdier.
Konfiguration
 Indstil analysatoren til at måle og vise data i det påkrævede format.

 

Omgivelsesbetingelser
Arbejdstemperaturområde
 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Opbevaringstemperaturområde
 -20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
Instrumenthusmateriale
 Fluke Norma-effektanalysatorer er ekstremt kompakte og udstyrede med solide instrumenthuse i metal for at imødekomme de strenge EMC-krav.
Klimaklassificering
 KYG DIN 40040, maks. 85 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende.
Strømforsyning
 85 V AC til 264 V AC, 50 Hz til 60 Hz, DC 100 til 260 V, ca. 40 VA europæisk stik med kontakt. Terminal til strøm kan fås til nogle modeller.
Måleindgange
 Sikkerhedsstik 4 mm, 2 for hver indgang. Ekstern shunt-forbindelse via BNC-stik.
Betjening
 Membrantastatur med cursor – funktionstaster og direkte funktioner.
Forbindelser
 Bagpanel på 3-faset analysator

 

Målte værdier
 
 Beregninger uden "huller" af gennemsnitlige værdier for hver fase. I 3-faset system desuden beregning af samlet effekt og gennemsnit for V og I for de 3 faser. Grundværdien for H01 beregnes også i synkron tilstand for disse værdier.
 Urmseffektiv værdi, Urm rettet middelværdi, UM-middelværdi
 Up-, Up+, Upp spidsværdier
 Ucf topfaktor Ucf, Uff udformning
 Ufc grundlæggende indhold
 Uthd forvrængningsfaktor DIN, IEC
 Irms effektiv værdi, Irm rettet middelværdi, Im middelværdi
 Ip-, Ip+, Ipp spidsværdier
 Icf topfaktor Icf, Iff udformning
 Ifc grundlæggende indhold
 Ithd forvrængningsfaktor DIN, IEC
 P aktiv effekt [W]
 Q reaktiv effekt [Var]
 S tilsyneladende effekt [VA]
 ë, cos. fasevinkel
 Integralfunktion for aktiv effekt P, reaktiv effekt Q, tilsyneladende effekt S, spænding (Um) og strøm (Im),
 Antal cifre 4 eller 5 afhængigt af den målte værdi.

 

Frekvens og synkronisering
Område
 DC og 0,2 Hz til samplinghastighed
Nøjagtighed
 ±0,01 % af målt værdi (udlæsning)
 
 Kanaler, som kan vælges: Alle U/I eller ekstern indgang.
 Et af tre lavpasfiltre med forskellige frekvenser kan indkobles signalet.
 Frekvensen vises altid øverst på skærmen.
 BNC-synkroniseringsstikket på bagsiden af instrumentet kan bruges som enten indgang eller udgang.
 Indgangssignalerne kan måles op til samplinghastigheden for effektfasen. Det maksimale niveau må ikke overstige 50 V.
 Udgangssignalet er et pulserende 5 V TTL-signal (frekvensen afhænger af den målte synkroniseringsfrekvens).

 

Konfigurationshukommelse
 
 Der kan gemmes op til 15 brugerkonfigurationer på en permanent hukommelse, og de kan genindlæses senere. Ændringer, som ikke gemmes, går tabt, når instrumentet slukkes.

 

Interface
 
 RS232-interface til firmwareopdatering og udveksling af data med PC'en. Der kan tilsluttes en printer via en ekstern konverter.
Optioner
 IEEE 488.2/1 Mb/s
 Ethernet/10 Mb/s eller 100 Mb/s

 

Standarder og sikkerhed
Elektrisk sikkerhed
 EN 61010-1, 2. udgave 1000 V KAT II (600 V KAT III)
 Forureningsgrad 2, sikkerhedsklassificering I
 EN 61558 for transformer
 EN 61010-2-031/032 for tilbehør
Maks. indgange
 For spændingsindgange Måleområde 1000 Veff, 2 kVpeak
 For strømindgange Måleområde 10 Aeff, 20 Apeak
Testspændinger
Netindgang taske (beskyttelsesleder): 1,5 KV AC
Netforbindelse Måleindgang: 5,4 kV AC
Måleindgange Taske: 3,3 kV AC
Måleindgang indgang: 5,4 kV
Elektromagnetisk følsomhed
Emission: IEC 61326-1, EN 50081-1, EN 55011 Klasse B
Immunitet: IEC 61326-1/Bilag A (Industrielle afsnit), EN 50082-1

Effektfaser

Fluke Norma 4000-effektanalysatoren kan udstyres med op til 3 effektfaser, og Fluke Norma 5000-effektanalysatoren kan udstyres med op til 6 effektfaser. Brugerne kan vælge den effektfase, der egner sig bedst til deres behov. Specifikationerne varierer afhængigt af effektfasemodulet.

Hver modulær plug-in effektfase består af en spændings- og en strømmålekanal. Hver målekanal er tilgængelig for hver basisenhed, men det er dog kun én slags kanal, der kan benyttes pr. enhed (dvs. for en enhed med fire faser, 4 x PP40 eller 4 x PP64). Se standardkonfigurationerne.

Oversigt over effektfaser

 

Effektfasekanaler
PP42
Nøjagtighed: 0,2 % (0,1 % rg + 0,1 % rg)
Strømområde: 20 A
Samplinghastighed: 341 kHz
Båndbredde: 3 MHz
PP50
Nøjagtighed: 0,1 % (0,05 % rg + 0,05 % rg)
Strømområde: 10 A
Samplinghastighed: 1 MHz
Båndbredde: 10 MHz
PP54
Nøjagtighed: 0,1 % (0,05 % rg + 0,05 % rg)
Strømområde: 10 A
Samplinghastighed: 341 kHz
Båndbredde: 3 MHz
PP64
Nøjagtighed: 0,03 % (0,02 % rg + 0,01 % rg)
Strømområde: 10 A
Samplinghastighed: 341 kHz
Båndbredde: 3 MHz