Dansk

Fluke 1750 trefaset Power Recorder

 • Fluke 1750 Three-Phase Power Quality Recorder
Ophørt

Nøglefunktioner

 • Effektkvalitet, der lever op til standarden: Alle målinger overholder IEC61000-4-30-standarderne for korrekt evaluering af alle målte værdier, herunder spænding, strøm, harmoniske, flicker osv.
 • Hurtig og pålidelig konfigurering: Trådløst ARCHOS 43 INternet Tablet "frontpanel interface" giver et vindue til at se, hvad instrumentet optager, hvilket betyder hurtig og pålidelig konfigurering selv på vanskelige teststeder
 • Tærskelfri opsætning: Tilføj tærskelværdier, efter at dataene er indsamlet med Fluke Power Analyze-software - du behøver ikke at bekymre dig om at miste oplysninger på grund af forkerte opsætninger
 • Fanger alt: Strømtrigning på tværs af kanaler fanger alle målinger på alle kanaler hver gang
 • Intuitiv PC-software: Nem analyse af data og generering af rapporter med automatisk EN50160-rapportering og -overensstemmelse
 • Plug and play: Kan opsættes på få minutter med selvidentificerende strømprober og enkeltlednings spændingstilslutninger
 • Det er ikke nødvendigt at ændre tilkoblingen af ledninger: Skift kanaler internt med den trådløse PDA eller PC, når tilslutningerne ikke er korrekte
 • Mål alle parametre: Spænding og strøm på tre faser samt nul og jord samtidig
 • 5 MHz, 8000 Vpk registrering af kurveform: Få et detaljeret billede af selv de korteste hændelser
 • Hurtig hentning af data: Med det medfølgende SD-hukommelseskort eller via 100BaseT højhastigheds Ethernet-forbindelse. SD-kortet indeholder automatisk download til SD når der ikke oprettes andre forbindelser til instrumentet.

Dette produkt fremstilles ikke længere

Produktoversigt: Fluke 1750 trefaset Power Recorder

Registrer tre-faset effektkvalitet, og overvåg effektkvalitetsforstyrrelser med den nye Fluke 1750 Power Recorder og Fluke Power Analyze-software. Disse effektmetre registrerer automatisk enhver effektkvalitetsparameter og -hændelse, for hver cyklus - hele tiden.

Anvendelser
Langtidsanalyse:
Afdæk problemer, der er svære at finde eller periodiske, overvåg vigtigt udstyr, og opfang effektkvalitetshændelser, der kan sammenholdes med fejl på udstyret
Effektkvalitetsundersøgelse: Kvantificerer effektkvaliteten i en virksomhed, og dokumenter resultaterne med professionelle rapporter
Opretholdelse af servicekvalitet: Valider den indkommende effektkvalitet ved stikledningen
Benchmark: Opstart systemet før installationen for at sikre opretholdelse af forsyningskvalitet

Specifikationer: Fluke 1750 trefaset Power Recorder

Tekniske specifikationer
Overensstemmelse med standarder for måling af spændingskvalitet
 IEC 61999-1-4 Klasse 1, IEC 61000-4-30 Klasse A eller B afhængigt af målefunktion, IEEE519, IEEE1159, IEEE1459 og EN50160
Ur/kalender Skudår, 24 timers ur
Nøjagtighed realtidsur Ikke mere end ± 1 s/dag
Intern hukommelseskapacitet for data Mindst 2 GB
Maksimal registreringsperiode Mindst 31 dage
Måletidskontrol Automatisk
Maksimalt antal hændelser Kun begrænset af den interne hukommelsesstørrelse
Strømkrav 100 til 240 V RMS ± 10 %, 47 - 63 Hz, 40 W
Driftstid under afbrydelser (intern UPS-drift) 5 minutter pr. afbrydelse, 60 minutter samlet driftstid uden genopladning
Mål 215 mm x 310 mm x 35 mm (8,5" x 12,2" x 3,5")
Vægt 6,3 kg (14 lb)
Indgange
Måletyper En fase plus neutral, en fase IT uden neutral, en fase splitfase, trefase stjerne, trefase trekant, trefase IT, trefase "high leg", trefase "open leg", 2 element trekant, 21/2 element stjerne
Indgangskanaler Spænding: 4 kanaler, AC/DC
 Strøm: 5 kanaler
Spændingskanaler Indgangsmodstand: 2 MΩ
 Indgangskapacitans: < 20 pF
Strømindgangskarakteristik 2 V RMS = fuld skala, 1 MΩ indgangsimpedans for ferro CT'er, lav impedans for Flexi-CT'er
Målemetode Samtidig digital sampling af spænding og strøm. Digital PLL synkroniseret sampling, intern frekvensreference anvendes under spændingsfald.
Synkronisering og sampling
PLL-synkroniseringskilde PLL synkroniserer til A-N-spænding for y-effekttyper, og A-B-spænding for delta-effekttyper. Alle anførte effekttyper kan karakteriseres som enten stjerne eller trekant.
PLL-låseområde 42,5 til 69 Hz
Samplingfrekvens Spænding og strøm: 256 samples/periode Interharmoniske ifølge IEC 61000-4-7: 2 560 punkter/10 perioder (50 Hz), 3072 punkter/12 perioder (60 Hz) Transientspænding: 5 MHz
A/D-opløsning Spænding og strøm: 24 bit
 Transientspænding: 14 bit
Målinger af spænding og strøm
Spændingsmåleområde AC-spænding: 1000 V RMS ± 10 % over området
 DC-spænding: ± 1000 V + 10 % over området
Topfaktor spænding 3 eller mindre
Strømmåleområde Afhænger af, hvilken probe der anvendes
Topfaktor strøm 4 eller mindre
RMS-spænding
Måleprincip Sand RMS beregnes kontinuerligt: Hver periode, hver 1/2 periode og hver 10. eller 12. periode ved hhv. 50 og 60 Hz som påkrævet ifølge IEC 61000-4-30.
Måleusikkerhed AC: ± 0,2 % af udlæsning ± 0,1 % af fuld skala, over 50 V RMS
 DC: ± 0,5 % af udlæsning ± 0,2 % af fuld skala, over 50 V DC
RMS-strøm
Måleprincip Sand RMS beregnes kontinuerligt: Hver periode, hver 1/2 periode og hver 10. eller 12. periode ved hhv. 50 og 60 Hz, som påkrævet ifølge standarderne
Transientspænding (impuls)
Måleprincip Sampling af kurveform
Fuld skala 8000 V pk
Sample-opløsning 200 nS
Måleusikkerhed ± 5 % af udlæsning ± 20 V (testparametre: 1000 V DC, 1000 V RMS, 100 kHz)
Spændingspukkel (RMS-pukkel)
Måleprincip Sand RMS (beregning af en periode ved overlapning med hver halve periode - spændingen mellem faserne måles for 3P3W-systemer, og fasespænding måles for 3P4W-systemer)
Viste data Amplitude og varighed af pukkel
Måling Samme som RMS-spænding
Spændingsdyk (RMS-dyk)
Måleprincip Sand RMS (beregning af en periode ved overlapning med hver halve periode - spændingen mellem faserne måles for 3P3W-systemer, og fasespænding måles for 3P4W-systemer)
Viste data Amplitude og varighed af dyk eller afbrydelse
Måling Samme som RMS-spænding
Spændingsudfald (afbrydelse)
Måleprincip Samme som spændingsdyk
LAN interface
Stik RJ-45
Hastighed og type 10/100 Base-T, auto MDIX
Kommunikationsprotokol TCP/IP over Ethernet
Interface for trådløs controller
Forbindelse trådløs (2,4 GHz radio)
Hastighed op til 700 kbit/sekund
Kommunikationsprotokol Bluetooth-SPP
Effektmålinger
Strøm, batterilevetid
Måleprincip Sand RMS beregnes kontinuerligt: Hver periode og hver 10. eller 12. periode ved hhv. 50 og 60 Hz, som påkrævet ifølge standarderne
Frekvens
Måleområde 42,5 til 69 Hz
Målingskilde Samme som PLL-synkroniseringskilde
Målenøjagtighed ± 10 mHz (10 til 110 % af området med sinuskurve)
Effektfaktor
Måleområde 0,000 til 1,000
Målenøjagtighed ± 1 ciffer fra beregningen af hver målt værdi (±3 cifre samlet)
Forskydningseffektfaktor
Målemetode Beregnet ud fra faseforskellen mellem den grundlæggende spænding og den grundlæggende strøm
Måleområde - 1.000 kapacitiv til + 1.000 (induktiv)
Målenøjagtighed ± 0,5 % af udlæsning ± 2 % af fuld skala ± 1 ciffer
Ubalance i spænding og fasefølge
Målemetode Positiv sekvensspænding delt med negativ sekvensspænding ifølge IEC 61000-4-30
Harmoniske spænding og strøm
Analysevindue rektangulært
Analyserækkefølge 1. til 50.
Målenøjagtighed Spænding/strøm: 1. til 20. orden: ± 0,5 % af udlæsning ± 0,2 % af fuld skala, 21. til 50. orden: ± 1 % af udlæsning ± 0,3 % af fuld skala (strømsensornøjagtighed skal medtages for strøm og spænding)
Målemetode IEC 61000-4-7
Interharmonisk spænding og strøm (intermediære harmoniske)
Analysevindue rektangulært
Analyserækkefølge 1,5 til 49,5
Målemetode IEC 61000-4-7
Flicker
Målemetode IEC 61000-4-15
 Plt for 2 timer og PSt for 10 minutter
Måleområde: 0,1 til 5 (25) afhængigt af spændingsniveau, modulation og frekvens
Miljøspecifikationer
Miljø
Driftsmiljø Indendørs eller et overdækket område udendørs, op til 2000 m højde
Opbevaringstemperatur og -fugtighed -20 °C til 50 °C, 80 % RH maks., ikke kondenserende
Driftstemperatur og -fugtighed 0 °C til 40 °C, 80 % RH maks., ikke kondenserende
Maksimal nominel driftsspænding
Spændingsterminaler 1100 V RMS
Spændingsholdbarhed 5550 V RMS AC for 1 minut, mellem spændingsindgangsterminaler, spændingsindgangsterminaler og strømprober, og spændingsindgangsterminaler og kabinet (50/60 Hz, 1 mA sense strøm)
Kabinetbeskyttelse IP30 (ifølge EN 60529)
Standarder:
EMC EN 61326-1:1997+A1:1998 Klasse A
 EN 61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998
 EN 61000-3-3:1995
Sikkerhed EN 61010-1 2. udgave; 2000
 Spændingsindgangsenhed: Kontamineringsniveau 2, Overspændingskategori 1000 V KAT III, 600 V KAT IV (forventet overspænding: 8000 V)

Modeller: Fluke 1750 trefaset Power Recorder

Fluke 1750

3-faset Power Recorder

Inkluderer

 • 1750 opsamlingsenhed
 • ARCHOS 43 Internet Tablet 
 • 4stk. 400 A strømprober (3140R)
 • 5 testledninger og -næb
 • SD-hukommelseskort
 • Fluke Power View- og Fluke Power Analyze-software
 • Netledning med internationalt stiksæt
 • Ethernetkabel
 • Farvelokaliseringssæt
 • Trykt kom godt i gang vejledning
 • Produkt-cd med software og brugervejlednings-PDF
 • CS 1750/1760 robust transporttaske