Dansk

Fluke 1760 3-faset effektkvalitetsoptager Topas

 • Fluke 1760 Three-Phase Power Quality Recorder

Nøglefunktioner

 • Fuldt i overensstemmelse med klasse A: Foretag tests i overensstemmelse med den strenge internationale standard IEC 61000-4-30 klasse A
 • GPS-tidssynkronisering: Sammenhold data med hændelser eller datasæt fra andre instrumenter med stor præcision
 • Fleksible og fuldt konfigurerbare tærskler og skalafaktorer: Gør det muligt for brugeren at identificere specifikke problemer ved at definere de detaljerede kriterier for detektering og registrering af forstyrrelser.
 • UPS (nødstrømsforsyning) (40 minutter): Gå aldrig glip af vigtige hændelser - du kan endda optage starten og slutningen af afbrydelser og udfald, så det er nemmere at identificere årsagen
 • 10 MHz, 6000 Vpk kurveformsfangst: Få et detaljeret billede af selv den korteste hændelse
 • 2 GB datahukommelse: Muliggør en detaljeret og samtidig registrering af talrige effektparametre i lange tidsperioder
 • Indeholder en omfattende softwarepakke: Leverer tendensdiagrammer til årsagsanalyse, statistiske oversigter, rapportering og realtids-dataovervågning, når pc'en er online
 • Plug and play: Kan opsættes hurtigt med automatisk sensordetektering. Sensorerne strømforsynes af instrumentet, så der ikke er behov for batterier
 • Robust design til brug i marken: Isoleret hus og et solidt design uden roterende komponenter giver pålidelig testning under næsten alle forhold

Produktoversigt: Fluke 1760 3-faset effektkvalitetsoptager Topas

Overensstemmelse med klasse A til de mest krævende effektkvalitetstests

Fluke 1760 3-faset effektkvalitetsoptager er i fuld overensstemmelse med IEC 61000-4-30 klasse A til avanceret analyse af effektkvalitet og konsekvent overensstemmelsestestning. Denne effektkvalitetsovervåger er designet til analyse af elforsyninger og industrielle effektfordelingssystemer i medium- og lavspændingsnetværk og giver den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse tærskler, algoritmer og målinger. Fluke 1760 effektkvalitetsoptager registrerer de mest omfattende detaljer ud fra brugerindstillede parametre.

Anvendelsesområder

Detaljeret analyse af forstyrrelser – Foretag hurtig transientanalyse, og find hovedårsagen til udstyrsfejl for senere at kunne reducere fejl og udføre forebyggende vedligeholdelse. Den hurtige transientanalyse med et måleområde på 6000 V registrerer meget korte impulser som f.eks. lynnedslag.

Opretholdelse af servicekvalitet i overensstemmelse med klasse A – Valider den indkommende effektkvalitet ved stikledning. Takket være dens overensstemmelse med klasse A muliggør Fluke 1760 uomtvistelig verificering.

Sammenholdelse af hændelser på flere steder – Ved anvendelse af GPS-tidssynkronisering kan brugerne hurtigt konstatere, hvor en fejl er opstået først, enten i eller uden for anlægget.

Galvanisk adskillelse og DC-kobling – Muliggør fuldstændige målinger i uens effektsystemer. For eksempel kan du udføre fejlfinding i UPS-systemer ved at registrere batterispændingen og den afgivne effekt samtidigt.

Undersøgelser af effektkvalitet og effektbelastning – Vurder den grundlæggende effektkvalitet for at validere kompatibiliteten med kritiske systemer før installation og verificere elektriske systemers kapacitet, før der tilføjes belastninger.

  Specifikationer: Fluke 1760 3-faset effektkvalitetsoptager Topas

  Oversigt over målefunktioner
  Statistisk evaluering
   Statistik for effektkvalitet i henhold til EN50160 og DISDIP-tabeller som ITIC, CEBEMA, ANSI
  Liste over hændelser
   Dyk, pukler og afbrydelser detekteres og lagres i hændelseslisten. Enhver trigger, der udløses, bevirker også, at der tilføjes en hændelse til denne liste.
   Hændelseslisten viser det præcise tidspunkt for, hvornår hændelsen fandt sted samt dens varighed og størrelse. Det er muligt at sortere efter forskellige egenskaber for disse hændelser for at vælge en til videre årsagsanalyse.
   RMS-værdier, transienter og hurtige transienter kan lagres, hvis en trigger udløses.
  Kontinuerlig registrering
   Fluke 1760 registerer rms-værdier med de tilsvarende minimums- og maksimumsværdier for:
   • Spænding
   • Strøm
   • Effekt P, Q, S
   • Effektfaktor
   • kWh
   • Flicker
   • Ubalance
   • Frekvens
   • Harmoniske/interharmoniske
   løbende med følgende tidsintervaller:
   Dag
   10 min
   Frit interval, f.eks. 15 min, 2 t
  Triggede registreringer
  rms: Tidsintervallet kan justeres mellem 10 ms (1/2 periode), 20 ms (1 periode), 200 ms (10/12 perioder) eller 3 sek (150/180 perioder).
   Beregning af rms-værdier, harmoniske og interharmoniske foretages synkront med spændingsfrekvensen.
   Standardintervallet for harmoniske og interharmoniske er 200 ms
  Oscilloskop: Samplingshastigheden er 10,24 kHz for alle 8 kanaler
  Hurtige transienter: Samplingshastigheden kan justeres mellem 100 kHz til 10 MHz for kanal 1-4 FFT af hurtige transienter
  Netsignalering
   Faser og N-leder, spænding og strøm
  Online-tilstand
   Variabel opdateringshastighed. Denne funktion muliggør verificering af instrumentindstillingerne og giver et hurtigt overblik over oscilloskop, transienter og hændelser.
  Generelle data
  Egen usikkerhed
   refererer til referencebetingelserne, og der gives 2 års garanti
  Kvalitetssystem
   udviklet, fremstillet iht. ISO 9001: 2000
  Miljøforhold
  Driftstemp.- område: 0 °C til +50 °C
  Arbejdstemp.- område: -20 °C til +50 °C
  Opbevaringstemp.- område: 20 °C til +60 °C
  Referencetemperatur: 23 °C ± 2 K
  Klimaklassificering: B2 (IEC 654-1), -20 °C til +50 °C
  Maks. driftshøjde: 2000 m: maks. 600 V KAT IV*, strømforsyning: 300 V KAT III 5000 m: maks. 600 V KAT III*, strømforsyning: 300 V KAT II 
  * afhængigt af sensor
  Referencebetingelser
  Omgivelsestemp.: 23 °C ± 2 K
  Strømforsyning: 230 V ± 10 %
  Spændingsfrekvens: 50 Hz / 60 Hz
  Signal: deklareret indgangsspænding Udin
  Midling: 10 minutters intervaller
  Hus
   isoleret, robust plastikkabinet
  EMC
  Emission: Klasse A iht. IEC/EN 61326-1
  Immunitet: IEC/EN 61326-1
  Strømforsyning
  Område: AC: 83 V til 264 V, 45 til 65 Hz
   DC: 100 V til 375 V
  Sikkerhed: IEC/EN 61010-1 2. udgave
   300 V KAT III
  Effektforbrug: maks. 54VA
  Batteripakke: NIMH, 7,2 V, 2,7 Ah
   Hvis der opstår en strømforsyningsfejl, leverer et internt batteri strøm i op til 40 minutter. Derefter eller i tilfælde af afladte akkumulatorer, slukkes Fluke 1760 og fortsætter målingerne med de seneste indstillinger, så snart strømforsyningsspændingen vender tilbage. Batteriet kan udskiftes af brugeren.
  Display
   Fluke 1760 indeholder LED-indikatorer til visning af status for de 8 kanaler, fasefølge, strømforsyning (net eller akkumulator), brug af hukommelse, tidssynkronisering og dataoverførsel.
  Lysdiode (LED) for tændt instrument: • Permanent lys: normal strømforsyning fra net.
   • FRA: forsyning via intern akkumulator i tilfælde af strømfejl.
  Lysdioder (LED’s) for kanal og nbsp 3-farve lysdioder pr. kanal til:
   • overbelastningstilstand
   • underbelastningstilstand
   signalniveau i nominelt område
  Datahukommelse
   2 GB flash-hukommelse afhængigt af model
  Hukommelsesmodel
   Lineær
  Interfacer
   Ethernet (100 MB/s), kompatibel med Windows® 98/ME/NT/2000/XP RS 232, eksternt modem via RS 232
  Baud-hastighed for RS 232
   9600 Baud til 115 kBaud
  Mål
   325 mm x 300 m x 65 mm (H x B x D)
  Vægt
   ca. 4.9 kg (uden tilbehør)
  Garanti
   2 år
  Kalibreringsinterval
   For Klasse A anbefales 1 år, ellers 2 år
  Signalkonditionering
  Område for 50 Hz-systemer
   50 Hz ± 15 % (42,5 Hz til 57,5 Hz)
  Område for 60 Hz-systemer
   60 Hz ± 15 % (51 Hz til 69 Hz)
  Opløsning
   16 ppm
  Samplingsfrekvens ved 50 Hz spændingsfrekvens
   10,24 kHz, samplingshastigheden synkroniseres med netfrekvensen.
  Usikkerhed ved frekvensmålinger
   < 20 ppm
  Usikkerhed ved indbygget ur
   < 1 s / dag
  Måleintervaller
   Sammenlægning af intervalværdierne i henhold til IEC 61000-4-30 Klasse A
  Min.-, maks.-værdier: Halv periode, f.eks: 10 ms rms-værdier ved 50Hz
  Transienter: Samplingshastighed 100 kHz til 10 MHz pr. kanal
  Harmoniske
   iht. IEC 61000-4-7:2002: 200 ms
  Flicker
   iht. EN 61000-4-15:2003: 10 min (Pst), 2 t (Plt)
  Måleindgange
  Antal indgange
   8 galvanisk isolerede indgange til spændings- og strømmålinger
  Sensor-sikkerhed
   op til 600 V KAT IV afhængigt af sensor
  Grundlæggende sikkerhed
   300 V KAT III
  Nominel spænding (rms)
   100 mV
  Område (spidsværdi)
   280 mV
  Overbelastningskapacitet (rms)
   1000 V, kontinuerligt
  Spændingsstigningsgrad
   maks. 15 kV / µs
  Indgangsmodstand
   1 MΩ
  Indgangskapacitans
   5 pF
  Indgangsfilter
   Hver kanal er udstyret med et passivt lavpasfilter, et anti-aliasing-filter og en 16-bit A/D-konverter. Alle kanaler samples synkront med en fælles quartz-styret taktimpuls.
   Filtrene beskytter mod spændingstransienter, begrænser hastigheden af signalstigningen og reducerer højfrekvente komponenter, især støjspændingen, der overstiger halvdelen af samplingshastigheden af A/D-konverteren med 80 dB. Dette betyder, at der opnås meget små målefejl i et usædvanligt stort amplitudeområde. Dette er også tilfældet under ekstreme driftsforhold som transiente spændinger ved konvertorernes udgange.
  Usikkerheder
  Usikkerhed ved referencebetingelser
   Usikkerheden, herunder spændingssensorerne, opfylder IEC 61000-4-30 Klasse A. Alle spændingssensorer er beregnet til jævnstrøm op til 5 kHz
  Med sensor 1000 V 0,1% ved Udin = 480 V og 600 V F-N
  Sensor 600 V 0,1% ved Udin = 230 V F-N
  Egen usikkerhed ved harmoniske
   Klasse I iht. EN 61000-4-7:2002
  Referencebetingelser
   23 °C ± 2 K < 60 % rH
   Opvarmet instrument > 3 t
   Strømforsyning: 100 V til 250 V ac
  Temperaturafvigelse
   100 ppm / K
  Ældning
   < 0,05 % / år
  Common mode-dæmpning
   > 100 dB ved 50 Hz
  Temperaturdrift
   Forstærkningsændring via temperatur: < 0,005 %/K
  Ældning
   Forstærkningsændring pga. ældning: < 0,04 %/år
  Støj
   Støjspænding, indgang kortsluttet: < 40 µV
  DC
   ± (0,2% rdg + 0,1% sensor)

  Modeller: Fluke 1760 3-faset effektkvalitetsoptager Topas

  Fluke 1760

  Effektkvalitetsoptager Topas

  Køb

  med 8 indgangskanaler (4 strømme/4 spændinger eller 8 spændinger)

  Indeholder:

  • 2 GB intern flash-hukommelse
  • PQ Aanalyze-software på cd-rom
  • Ethernetkabel til netværkstilslutning (1 stk.)
  • Ethernet-krydskabel til direkte tilslutning til pc (1 stk.)
  • Netkabel (1 stk.)
  • Betjeningsmanual
  • Bæretaske
  • Spændingsprober, 4 stk. (600 V til internationalt sæt, 1000 V til amerikansk sæt)
  • 4 stk. fleksible strømprober med dobbelt område (1000 A / 200 A vekselstrøm)
  • GPS-tidssynkroniseringsmodtager