Dansk

Sådan bruges power quality indikatoren på 378 FC tangmeter

I vore dages elektriske netværk skyldes afvigelser fra ideelle effektkvalitetsforhold ofte stigende antal ikke-lineære og andre belastninger, der forstyrrer elnettet. Kraftproduktion bliver desuden mere kompleks, med nye aktører og teknologier i forretningsområdet. Konsekvenserne af dårlig effektkvalitet kan medføre alvorlige tab for virksomheder. I den værst tænkelige situation kan det udgøre en trussel for menneskeliv i missionskritiske applikationer og meget følsomme miljøer som f.eks. hospitaler.

Fluke 378 FC tangmeter måler ampere AC Ampere og AC Volt. Fluke 378 FC tangmeter måler ampere AC Ampere og AC Volt.

Hvordan hjælper Fluke 378 FC med at overvåge effektkvalitetsproblemer?

Som det første tangmeter med FieldSense teknologi demokratiserer Fluke 378 FC tangmeter test af effektkvalitet og ændrer spillets regler ved at forbedre eksisterende arbejdsgange og skabe nye. Industrielektrikere og frontlinjeteknikere kan nu udføre grundlæggende fejlfinding og/eller vedligeholdelsesrunder på 1- eller 3-fasede systemer og opdage effektkvalitetsproblemer, der ikke ville være fundet på anden måde. Fluke 378 FC sætter frontlinjeteknikere i stand til at foretage grundlæggende målinger af effektkvalitet og udelukke effektkvalitetsproblemer i disse tre kategorier:

 • PQ-spænding
 • PQ-ampere
 • PQ-PF (effektfaktor)

PQ-spænding og PQ-ampere er baseret på total harmonisk forvrængning (THD), som defineres som forholdet mellem summen af alle harmoniske komponenters effekter og effekten af den grundlæggende frekvens.

Effektfaktor (PF) er et udtryk for energieffektivitet. Den udtrykkes normalt som en decimalværdi, hvor 1,0 er den mest effektive—og jo lavere værdien er, jo mindre effektivt er effektforbruget. Effektfaktor er forholdet mellem arbejdseffekt målt i kilowatt (kW) og tilsyneladende effekt målt i kilovoltampere (kVA).

PQ indikatoren er en baggrundsfunktion, der vises automatisk, når der identificeres et effektrelateret problem. Instrumentet kontrollerer kontinuerligt THD% af spænding, strøm og overvåger effektfaktoren. Hvis den overstiger en bestemt grænseværdi, viser alarmindikatoren et effektkvalitetsproblem.

Fluke 378 FC i PQ-PF tilstand. Fluke 378 FC i PQ-PF tilstand.

Opsætning:

 1. Drej betjeningsdrejeknappen til Fieldsense logo (Fieldsense)
 2. Slut tangmeteret til jord med jordledningen.

Hvis den totale harmoniske forvrængning eller effektfaktoren ligger uden for det optimale område for følsomhedsniveauet, vises den pågældende indikator på displayet:

Displaylogoer for effektkvalitet

Denne indikator vises samtidig på Fluke Connect app'en.

Følsomhedsniveauer

Følsomhedsniveauerne på tangmetret kan indstilles til niveauerne Høj / Mellem / Lav, hver med forskellige grænseværdier for PQ-ampere, PQ-volt, PQ-PF. Høj er den mest følsomme indstilling, hvor små ændringer i THD trigger indikatorerne. Standardindstillingen er høj, og individuelle grænseværdier kan ikke tilpasses.

FunktionFølsomhed
HøjMediumLav
PQ-ampere10% THD25% THD50% THD
PQ-volt8% THD10% THD15% THD
PQ-PF0,90,750,6

Trin til ændring af følsomhedsniveauet

 1. Sluk for tangmetret
 2. Tryk på og hold Knappen Hold ‘Hold’ knappen nede, mens du drejer betjeningsdrejeknappen til V. Tangmetret går i indstillingstilstanden
 3. Tryk på tom knap for at gå igennem indstillingerne, og vælg PQ-følsomhed
 4. Tryk på Min Max knap knappen for at ændre en indstilling.
  Indstillingerne Lav, Mellem og Høj
 5. Slip Knappen Hold for at afslutte indstillingstilstanden.

Bemærk: Hver gang du slipper ”Hold” knappen, afslutter tangmetret indstillingstilstanden, men eventuelle ændringer af indstillingerne bevares.

Brug af power quality indikatoren

Harmoniske er biprodukterne fra moderne elektronik. Harmoniske er en uønsket kilde til højfrekvente AC spændinger eller strømme, der leveres til motorviklingerne. Bestemmelse af periodiske fejl i monteringsmaskiner, som kan være forårsaget af harmoniske svingninger i effekt. Harmoniske forvrængninger kan føre til fejltilstande på kritisk udstyr og medføre nedetid. 378 FC tangmetret med FieldSense og PQ indikator screener for effektkvalitetsproblemer og hjælper teknikere med at afgøre, om der kræves en PQ analysator eller en PQ ekspert til yderligere analyse.

378 FC tangmeteret hjælper med at identificere effektivitet i motorer og drev for at bestemme motor- eller drevkapaciteten. Motoroverbelastninger opstår, når en motor er under for stor belastning, enten pga. for højt strømforbrug, utilstrækkeligt moment og eventuel overophedning. Overbelastning forårsager 30% af motorsvigt, hvilket medfører ineffektivitet og nedsat kapacitet. 378 FC kan fungere som den første forsvarslinje til at få øje på effektkvalitetsproblemer, før det afgøres, om der er behov for yderligere diagnosticering og analyse.