Dansk

Indvendigt i strømtransformer-tangmetre (AC)

Det grundliggende

Strømtransformer-tangmetre er udstyret med stive kæber af ferritisk jern. Kæberne er individuelt omviklet af spoler af kobbertråd. Sammen danner de en magnetisk kerne under målingerne.

De fungerer grundlæggende som en transformer. Den fungerer med én primær drejning, eller vikling, som i næsten alle tilfælde er den leder, der måles. Spolerne omkring kæberne fungerer som en sekundær vikling for strømtransformeren.

Strømmen, der løber gennem lederen, genererer et skiftende magnetfelt, der roterer omkring den. Dette felt koncentreres af tangens jernkerne, hvilket inducerer et strømflow i de sekundære viklinger i metret. Målingen af mængden af det magnetfelt, der passerer gennem lederen (eller en hvilken som helst overflade), kaldes magnetisk flux og angives med det græske bogstav phi, Φm.

Signalet er proportionalt med forholdet mellem viklingerne. Der sendes en meget mindre strøm til metrets indgang pga. forholdet mellem antallet af sekundære viklinger (dem, der er viklet omkring tangens kæber) kontra antallet af primære viklinger omkring kernen.

Hvis sekundærviklingerne f.eks. har 1000 viklinger, er den sekundære strøm 1/1000 af den strøm, der løber i den primære vikling. Dermed ville 1 ampere strøm i den leder, der måles på, producere 0,001 ampere eller 1 milliampere strøm ved multimetrets indgang. Med denne teknik kan langt større strømme let måles ved at øge antallet af vindinger i sekundærviklingen.

Internt kan strømflowet i lederen måles enten som en strøm – noget ældre tangtilbehør tilsluttes strømstikkene på et digitalt multimeter – eller kan konverteres til en spænding. De fleste tangmetre har nu mV output.

Strømtransformer-tangmetre reagerer kun på AC-kurveformer.

Find det rigtige tangmeter