Dansk

Hvordan og hvorfor måles startstrøm

How and why to measure inrush current

Når en elektrisk enhed tændes første gang, er startstrømmen den stødstrøm eller det midlertidige strømstød, der løber ind i enheden.

Tænk på en bil, der holder parkeret i frigear på en jævn overflade med motoren slukket. For at få den til at bevæge sig uden at bruge motoren ville en person være nødt til at give den et kraftigt skub og bruge godt med benkræfter. Når bilen først er i bevægelse, ruller dens hjul imidlertid mere samarbejdsvilligt og kræver mindre fysisk indsats.

Det indledende, hårde benarbejde svarer til startstrøm. Den efterfølgende, letrullende bevægelse svarer til det strømflow i stabil tilstand, der forekommer i en motor, når dens gear og rotorer er blevet rykket ud af stilstanden og ind i bevægelsen.

Til måling af startstrøm kan teknikerne enten bruge et tangmeter med hårde kæber eller en fleksibel strømprobe. Det er kun metre, der har en startstrømknap, som kan måle startstrøm. Her er trin til måling, i dette tilfælde ved brug af Fluke 381 (se illustrationen ovenfor):

  1. Med den enhed, der skal testes, deaktiveret, skal du dreje metrets drejeknap til .
  2. Centrer kæben eller den fleksible probe rundt om enhedens strømførende ledning.
  3. Tryk på startstrømsknappen,  på forsiden af metret.
  4. Tænd for enheden. Startstrømmen (spids) vises på metrets display.

Hvorfor betyder denne måling noget? Nyere, højeffektive motorer trækker mere løbende strøm end deres forgængere. Kendskab til værdien af startstrøm kan hjælpe en tekniker med at finde et startproblem, uanset om det er i motoren eller i startkredsløbet. Startstrømmålinger registreres normalt i en log over forebyggende vedligeholdelse til fremtidig reference.

For repeterbare målinger af motorstartstrøm vil avancerede tangmetre (som f.eks. Fluke 370 serien eller Fluke 381) bruge en "trigget" funktion, der synkroniserer målinger med startstrømmen.

Teknikerne "armerer" et meter ved at trykke på startstrømknappen. Metret udløses derefter af startstrømmen. Når denne startfunktion er udløst, tager det ca. 400 prøver over en periode på 100 ms og beregner den faktiske startstrøm.

Startstrøm kan medføre, at et meters display viser en værdi, der er højere end afbryderens mærkeværdi, men afbryderen udløses ikke. Hvorfor så?

Startstrøm kan være 4 til 10 gange større end den normale driftsstrøm, afhængigt af motortypen. Så hvis en motors driftsstrøm er otte ampere, og dens afbryder er normeret til 20 ampere, hvordan er det så muligt, at et tangmeter kan vise en måling på 40 ampere?

Årsagen til, at afbryderen eller overbelastningsenheden ikke udløses, er, at begge enheder arbejder på en tid-kontra-strøm-kurve. Denne kurve (se diagram) angiver, hvor meget strøm der passerer gennem afbryderen, og hvor lang tid der går, uden at kredsløbet åbnes.

Hvordan og hvorfor måles startstrøm