Dansk

Hvad er sand-rms?

Eltestere, Det grundliggende

En sand-RMS enhed (RMS = geometriske middelværdi) er et af tre værktøjer, der kan måle vekselstrøm (AC strøm) eller AC spænding:

  1. Sand-RMS digitale multimetre (eller metre)
  2. Middelværdi responderende digitalt multimeter (eller tangmeter)
  3. Oscilloskop

Kun de to første værktøjer bruges almindeligt, og begge kan nøjagtigt måle standard sinusformede kurveformer (ren AC).

Alligevel foretrækkes et sand-RMS meter, fordi det er det eneste, der nøjagtigt kan måle både sinusformede og ikke-sinusformede AC kurveformer. (Se illustrationer øverst på siden.)

  • Sinusformede (sinus) bølger: Ren, uden forvrængning, med symmetriske overgange mellem toppe og dale.
  • Ikke-sinusformede bølger: Bølger med forvrængede, uregelmæssige mønstre - spidser, pulstog, firkanter, trekanter, savtand og enhver anden ujævn eller kantet bølge.
 

Sådan beregnes RMS

Som nævnt tidligere er RMS = geometrisk middelværdi. Selvom dens formel kan være udfordrende at forstå, beregner RMS i det væsentlige den ækvivalente jævnstrøm (DC) værdi for en AC kurveform. Mere teknisk bestemmer det den "effektive" eller DC opvarmningsværdi for enhver AC kurveform.

En middelværdi responderende meter bruger midling som matematiske formler til nøjagtigt måling af rene sinusformede bølger. Det kan måle ikke-sinusformede bølger, men med usikker nøjagtighed.

Et mere sofistikeret sand-RMS meter kan måle både rene bølger og de mere komplekse ikke-sinusformede bølger nøjagtigt. Kurveformer kan forvrænges af ikke-lineære belastninger, såsom frekvensomformere eller computere. Et midlende meter, der forsøger at måle forvrængede bølger, kan være op til 40% for lav eller 10% for høj i sine beregninger.

Hvad er RMS spænding?

Her måles sand-RMS

Behovet for sand-RMS metre er vokset, da muligheden for ikke-sinusformede bølger i kredsløb er steget meget i de senere år. Nogle eksempler:

  • Frekvensomformere
  • Elektroniske ballaster
  • Computere
  • HVAC
  • Halvleder miljøer

I disse miljøer forekommer strøm i korte impulser snarere end den glatte sinusbølge trukket af en standard induktionsmotor. Den aktuelle bølgeform kan have en dramatisk effekt på en aktuel strømtang udlæsning. Derudover er et sand-RMS meter det bedre valg til målinger på kraftledninger, hvor AC karakteristika er ukendt.

Reference: Digital Multimeter Principles af Glen A. Mazur, American Technical Publishers.