Dansk

Hvad er gennemgang?

Eltestere

Gennemgang er tilstedeværelsen af en komplet sti strøm kan løbe. En lukket omskifter der er i drift, har for eksempel gennemgang.

En gennemgangstest er en hurtig kontrol for at se, om et kredsløb er åbent eller lukket. Kun et lukket, komplet kredsløb (et, der er tændt) hargennemgang.

Under en gennemgangstest sender et digitalt multimeter en lille strøm gennem kredsløbet for at måle modstand i kredsløbet.

Et meter med en gennemgangsbipper lyder kortvarigt, når den registrerer et lukket kredsløb. Modstandsniveauet, der er nødvendigt for at udløse bipperen, varierer efter meter, men de fleste vil indikere gennemgang ved en måling mellem 0-50 ohm.

Lydsignalet fremskynder måleprocessen, da teknikere ikke behøver at se på metret under test.

Gennemgangstestning bestemmer:

  • Om en sikring er god eller sprængt.
  • Om ledere er åbne eller kortsluttet.
  • Om omskiftere fungerer korrekt.
  • Om kredsløbsveje er klare (udføres ved hjælp af kredsløb eller leder sporing).

Gennemgangstestning bør kun forsøges, når der IKKE er spænding i det kredsløb, der testes.

Gennemgangstestning sikkerhed:

Tag altid stikket ud af kontakten eller sluk for hovedafbryderen, før du prøver en gennemgangstest. Sørg for, at alle kondensatorer er afladet sikkert.

Hvis der sker spændingskontakt, mens metret er i stilling gennemgang, yder de fleste metre overbelastningsbeskyttelse i ohm op til metrets spændingsklassifikation. For de fleste Fluke instrumenter er det 1000 V AC.

Anbefalede ressourcer:

Reference: Digital Multimeter Principles af Glen A. Mazur, American Technical Publishers.