Dansk

Hvad er arbejdscyklus?

Eltestere, Det grundliggende

Arbejdscyklus (duty cycle) er forholdet mellem den tid, en belastning eller et kredsløb er ON sammenlignet med den tid, hvor belastningen eller kredsløbet er OFF.

Arbejdscyklus, undertiden kaldet "arbejdsfaktor", udtrykkes som en procentdel af ON-tiden. En arbejdscyklus på 60% er et signal, der er ON 60% af tiden og OFF de andre 40%.

Hvad er arbejdscyklus?

Mange belastninger køres hurtigt til og fra med en hurtigvirkende elektronisk omskifter, der nøjagtigt kontrollerer belastningens udgangseffekt. Belastningsdrift - såsom lampens lysstyrke, varmeelementets output og en spoles magnetiske kraft - kan arbejdscyclus styres med ON og OFF tidsperioder eller cyklusser pr. sekund.

Arbejdscyklus forenklet

Hvis ventilen pulseres ON med variabel varighed (kaldet pulsbreddemodulering), varierer arbjedscyklussen. Hvis det pulseres ON i 0,05 sekunder i en 0,1 sekunders cyklus, er brændstofinjektorens arbejdscyklus lig med 50%. Hvis det pulseres ON i 0,09 sekunder i en 0,1 sekunders cyklus, er brændstofinjektorens arbejdscyklus lig med 90%.

Eksempel på arbejdscyklus

I et elektronisk brændstofindsprøjtningssystem styrer spændingsimpulser, der leveres til brændstofinjektorventilens solenoide, brændstofinjektorventilen med en fast hastighed på 10 cyklusser pr. sekund eller 10 Hz.

Pulsbreddemodulering gør det muligt at brændstof, der leveres til motoren, kan kontrolleres nøjagtigt elektronisk. Spændingsgennemsnittet for hver arbejdscyklus bestemmes af mængden af puls TIL tid.

Arbejdscyclus styrede solenoider bruger et variabelt arbejdscyklus signal til at variere flow eller justere tryk. Jo længere en solenoide forbliver åben, desto mere flow og mindre tryk udvikles. Disse solenoider er enten fødestyret eller jordstyret.

Hvad er en pulsbredde?

Pulsbredde er et mål for den faktiske ON-tid, målt i millisekunder. OFF-tiden påvirker ikke signal pulsbredde. Den eneste værdi, der måles, er, hvor længe signalet er ON (jordstyret).

Reference: Digital Multimeter Principles af Glen A. Mazur, American Technical Publishers.