Dansk

Derfor betyder det digitale multimeters nøjagtighed og præcision noget

Det grundliggende

Det er vigtigt at bruge et multimeter, der giver de rigtige målinger. Det er endog endnu vigtigere at vide, hvad målingerne betyder. Nøjagtighed og præcision sikrer, at de målinger, du foretager, er nyttige. Større præcision muliggør nemmere repeterbarhed, og større nøjagtighed betyder, at målingerne er tættere på det perfekte.

Fluke 117 elektrikerens digitale multimeter med berøringsfri spænding

Nøjagtighed refererer til den største tilladte fejl, der forekommer under specifikke driftsbetingelser. Den udtrykkes som en procentdel og angiver, hvor tæt den viste måling er på den faktiske (standard) værdi af det målte signal. Nøjagtigheden kræver en sammenligning med en accepteret industristandard.

Nøjagtigheden af et specifikt digitalt multimeter er vigtig, afhængigt af anvendelsesformålet. Spændingen i de fleste AC forsyningsledninger kan f.eks. variere ±5% eller mere. Et eksempel på denne variation er en spændingsmåling, der foretages på en almindelig 115 V AC stikkontakt. Hvis et digitalt multimeter kun bruges til at kontrollere, om der strøm i en stikkontakt, er et digitalt multimeter med en nøjagtighed på ±3% passende.

Visse anvendelsesformål, f.eks. kalibrering af biler, medicinsk luftfart eller specialiseret industrielt udstyr, kan kræve større nøjagtighed. En udlæsning på 100,0 V på et digitalt multimeter med en nøjagtighed på ±2 % kan ligge i området fra 98,0 V til 102,0 V. Dette kan være fint til visse anvendelsesformål, men ikke acceptabelt ved mere følsomt elektronisk udstyr.

Nøjagtigheden kan også omfatte et angivet antal cifre (trin), der føjes til basisnøjagtighedsklassificeringen. En nøjagtighed på ±(2% + 2) betyder f.eks., at en udlæsning på 100,0 V på multimetret kan være mellem 97,8 V og 102,2 V. Brug af et digitalt multimeter med større nøjagtighed giver mulighed for mange anvendelsesformål.

Basis DC nøjagtighed for Fluke håndholdte digitale multimetre spænder fra 0,5% til 0,025%.

Nøjagtighed og præcisionsgrafik

Præcision refererer til et digitalt multimeters evne til at levere den samme måling gentagne gange.

Et almindeligt eksempel, der bruges til at forklare præcision, er placeringen af hullerne i en målskive på skydebanen. Dette eksempel forudsætter, at en riffel rettes mod målets centrum og skydes fra samme position hver gang.

Hvis hullerne sidder tæt, men uden for centrum, kan riflen (eller skytten) betragtes som præcis, men ikke nøjagtig.

Hvis hullerne sidder tæt inde i centrum, er riflen både nøjagtig og præcis. Hvis hullerne er spredt vilkårligt hen over hele målet, er den hverken nøjagtig eller præcise (eller repeterbar).

I visse tilfælde er præcision, eller repeterbarhed, vigtigere end nøjagtighed. Hvis målingerne er repeterbare, er det muligt at bestemme et fejlmønster og kompensere for det.

Opløsning er det mindste stigningsinterval, et værktøj kan registrere og vise.

Et ikke-elektrisk eksempel viser to linealer. Den ene, der er markeret med 1/16" skraveringsmærker, har en større opløsning end en, der er markeret med kvarttomme skraveringsmærker.

Forestil dig en simpel test af et 1,5 V husholdningsbatteri. Hvis et digitalt multimeter har en opløsning på 1 mV i 3 V området, er det muligt at se en ændring på 1 mV ved udlæsning af spændingen. Brugeren kan se ændringer helt ned til en tusindedel af en volt eller 0,001 i 3 V området.

Opløsningen kan angives i et meters specifikationer som maks. opløsning, hvilket er den mindste værdi, der kan erkendes på instrumentets laveste områdeindstilling.

En maks. opløsning på 100 mV (0,1 V) betyder f.eks., at når multimetrets område er indstillet til at måle den højest mulige spænding, vises spændingen som den nærmeste tiendedel af en volt.

Opløsningen forbedres ved at reducere det digitale multimeters områdeindstilling, så længe målingen er inden for det indstillede område.

Digital multimeter opløsning registrering og visning

Et digitalt multimeters område og opløsning hænger sammen og er nogle gange specificeret i et digitalt multimeters specifikationer.

Mange multimetre har en automatisk områdefunktion, der automatisk vælger et passende område for størrelsen af den måling, der foretages. Det giver både en meningsfuld aflæsning og den bedste opløsning af en måling.

Hvis målingen er højere end det indstillede område, viser multimeteret OL (overbelastning). Den mest nøjagtige måling opnås ved den lavest mulige områdeindstilling uden at overbelaste multimeteret.

Område og opløsning
OmrådeOpløsning
300,0 mV0,1 mV (0,0001 V)
3,000 V1 mV (0,001 V)
30,00 V10 mV (0,01 V)
300,0 V100 mV (0,1 V)
1000 V1000 mV (1 V)
Digitalt multimeter trin og viste cifre

Trin og cifre er udtryk, der bruges til at beskrive et digitalt multimeters opløsning. I dag er det mere almindeligt at klassificere digitale multimetre efter totalt antal trin end efter antal cifre.

Trin: Et digitalt multimeters opløsning specificeres også i trin. Højere antal trin giver bedre opløsning for bestemte målinger. Et multimeter med 1999 trin kan f.eks. ikke måle ned til en tiendedel volt, hvis det måler 200 V eller mere. Fluke tilbyder 3½ ciffer digitale multimetre med antal trin på op til 6000 (dvs. maks. 5999 på instrumentets display) og 4½ ciffer metre med antal trin på enten 20000 eller 50000.

Cifre: Fluke produktserien omfatter 3½ og 4½ ciffer multimetre. Et 3½ ciffer digitalt multimeter kan f.eks. vise tre fulde cifre og et halvt ciffer. De tre fulde cifre viser et tal fra 0 til 9. Det halve ciffer, der betragtes som det mest betydende ciffer, viser 1 eller forbliver tomt. Et 4½ ciffer digitalt multimeter kan vise fire fulde cifre og et halvt, hvilket betyder, at det har en højere opløsning end et 3½ ciffer meter.

Relaterede ressourcer:

Find det rigtige multimeter