Finish

Fluke 17XX -jännitemittausjohdon takaisinkutsu

TURVALLISUUSVAROITUS! LUE!
Tärkeitä takaisinkutsua koskevia tietoja
FLUKE 17XX -litteä jännitemittausjohto 3-vaihetta + N

Arvoisa Fluken asiakas

Fluke Corporation on havainnut turvallisuusongelman, joka koskee litteitä FLUKE-17XX-jännitemittausjohtoja (3-vaihetta + N), jotka on valmistettu vuoden 2021 huhtikuun ja marraskuun välisenä aikana (takaisinkutsutut kaapelit). Takaisinkutsutut kaapelit myydään erikseen 3PHVL-17XX- kaapelisarjoina, sekä ne sisältyvät seuraaviin mittalaitteisiin:

  • Fluke-3540-tehonvalvontalaitteet
  • 173x-sarjan tiedonkeruulaitteet
  • 174x-sarjan sähkönlaadun tiedonkeruulaitteet
  • 177x-sarjan sähkönlaadun analysaattorit

Tämän vuoksi Fluke on päättänyt vetää kaikki takaisinkutsutut mittausjohdot pois markkinoilta ja toimittaa maksuttoman mittausjohdon asiakkaille, joita takaisinveto koskee.

Ennen kuin jatkat edellä mainittujen jännitemittausjohtojen käyttöä, lue tämän turvallisuusvaroituksen tiedot ja selvitä, onko sinulla takaisinkutsuttu kaapeli ja mitä toimenpiteitä sinun on tehtävä, jotta saat korvaavan tuotteen. Tämä tulee tehdä riippumatta siitä, onko kaapeleissa ollut ongelmia.

Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja toivomme sinun ymmärtävän, että asiakkaidemme turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää.

Takaisinkutsuttavien jännitemittausjohtojen päivämääräkoodit ovat seuraavalla välillä:

MalliValmistuspäiväysAloitusvuosi ja -kuukausiPäättymisvuosi ja -kuukausi
FLUKE 17XX -jännitemittausjohto 3-vaihetta + NHuhtikuu 2021 – marraskuu 202121-0421-11

Tämä takaisinveto EI vaikuta johtoihin, joiden päiväyskoodit ovat edellä mainittujen ulkopuolella. Jos johdosta puuttuu päiväyskoodi tai sitä ei voi lukea, tämä takaisinkutsu koskee sitä.

A. Tuotteen päiväyskoodin sijainti

Mittausjohdon päiväyskoodi on ilmoitettu kaapelin molemmissa valetuissa vahvikkeissa, ja siinä on kaksi päiväyspyörää. Ensimmäinen pyörä osoittaa kaksinumeroisen vuoden ja toinen pyörä kuukauden numeron. Alla olevassa kuvassa on esimerkiksi 21 ja 11, jotka vastaavat vuoden 2021 marraskuuta, ja näin ollen tämä takaisinveto koskee kyseistä johtoa.

1.1: Vuosipyörä, takaisinvedettävä kohta punaisella.

1.2: Kuukausipyörä, takaisinvedettävät kohdat punaisella.

Päiväyspyörät ovat pieniä, ja niitä voi olla vaikea lukea paljaalla silmällä. Käytä tarvittaessa suurennuslasia tai matkapuhelimen kameraa päiväyspyörien tarkasteluun. Jos mittausjohdossa on lukukelvottomia päiväyskoodeja, tämä takaisinkutsu koskee sitä.

Joissakin johdoissa voi olla koodi, joka on painettu L1-johtoon (pidempään päähän). Koodissa on valmistajan koodi ja sitten kaksinumeroinen kuukausi ja kaksinumeroinen vuosi. Alla olevassa kuvassa on esimerkiksi 07/13, joka vastaa heinäkuuta 2013. Jos johdossa on tämä päiväyskoodi, takaisinveto ei koske sitä.

2.1: Valmistajan koodi

2.2: Kaksinumeroinen kuukausi

2.3: Kaksinumeroinen vuosi

B. Turvallisuusongelman kuvaus

On havaittu ongelma, jossa tämän kaapelisarjan N-johdon banaaniliittimiä peittävät mustat muovieristeet, jotka on valmistettu tietyllä päivämäärävälillä, ovat hauraita ja saattavat murtua.  Halkeamat voivat syntyä mittauskytkentöjä tehdessä tai normaalin toiminnan ja kohtuullisen käytön aiheuttaman rasituksen seurauksena. Halkeamia voi olla hyvin vaikea havaita tavanomaisilla tarkastusmenetelmillä, ja ne voivat ulottua banaaniliittimen suojuksesta liittimen kädessä pidettävälle alueelle.  Halkeama voi aiheuttaa sen, että johtimessa oleva transienttijännite pääsee valokaarella käyttäjään ja aiheuttaa sähköiskun vaarallisesta jännitteisestä nollajohtimesta tai vaihejohtimesta.  Lisäksi halkeamat voivat levitä ja aiheuttaa lisävahinkoja, jotka voivat paljastaa liittimen metalliosat ja mahdollistaa suoran kosketuksen.

C. Korjaavat toimenpiteet

LOPETA VÄLITTÖMÄSTI takaisinkutsutun mittausjohdon käyttö. Rekisteröi takaisinvedetty mittausjohto alla olevien ohjeiden mukaisesti ja tee se käyttökelvottomaksi leikkaamalla se kahtia. Sinua pyydetään vahvistamaan rekisteröinnin yhteydessä, että takaisinkutsuttu johto on tuhottu. Takaisinkutsuttu mittausjohto korvataan veloituksetta.

D. Mitä sinun on nyt tehtävä

Rekisteröi takaisinkutsuttu mittausjohto

Rekisteröi takaisinkutsuttu mittausjohto ohjeiden mukaisesti. Liitä mukaan kaikki yhteystietosi, mukaan lukien sähköpostiosoite ja toimitusosoite. Lähetämme sinulle vaihtojohdon veloituksetta.

Pahoittelemme kaikkea tästä mahdollisesti aiheutunutta vaivaa.

Ystävällisin terveisin

Paul Feenstra