Finish

Fluke 190 II -sarjan 2- ja 4-kanavaisiin laitteisiin

Laiteohjelmistoversio V11.44 
Laiteohjelmistoversio V11.44 Readme

 • Parannettu liipaisuviiveen käsittelyä nopeinta aika-akselin asetusta varten (skooppitila)
 • Tuotantoa koskeva parannus

Laiteohjelmistoversio V11.43

 • Korjattu ongelma, jossa jotkin yksiköt näyttävät epävakaata toimintaa joidenkin kanavien osalta, virheellisen perustason ja/tai joskus virheellisen amplitudin aaltomuodon. Tämä koskee vain joitakin yksiköitä, joiden aliversion tiedon perässä on 2516, joka näkyy valittaessa User (Käyttäjä) -painiketta, F3=Version&Cal.
 • Korjattu kanava-asetuksen toistoa koskeva ongelma, jotta myös automaattinen/käsialuevalinta kopioidaan. Kanavan toisto valitaan pitämällä kanavapainiketta painettuna ja painamalla toista kanavapainiketta.
 • Korjattu icellSpacingssue-ongelma, joka voi johtaa kanavan maadoitusmerkinnän häviämiseen vasemmassa näytössä, kun aaltomuoto siirretään näytön alareunaan.

Laiteohjelmistoversio V11.42

Laiteohjelmistoversiossa V11.42 on korjattu seuraava ongelma:

 • Uutta komponenttia tukevat tuotannon parannukset

Laiteohjelmistoversio V11.41

Laiteohjelmistoversiossa V11.41 on korjattu seuraavat ongelmat:

 • Toiston ja hyväksyntä/hylkäys-testauksen parempi nopeus
 • Hyväksyntä/hylkäys-testauksen ja toiston ongelmia korjattu
 • Spektrinäytön ongelmia korjattu
 • BWL-lukeman mittaritilan ongelmia korjattu
 • Kiertotaajuustulosten ongelmia korjattu

Laiteohjelmistoversio V11.40

Laiteohjelmistoversiossa V11.40 on korjattu seuraavat ongelmat:

 • Toiston ja hyväksyntä/hylkäys-testauksen parempi nopeus
 • Hyväksyntä/hylkäys-testauksen ja toiston ongelmia korjattu
 • Spektrinäytön ongelmia korjattu
 • Kiertotaajuustulosten ongelmia korjattu
 • BWL-lukeman mittaritilan ongelmia korjattu

Laiteohjelmistoversio V11.30

190 II -sarjan 2- ja 4-kanavaisiin Channel ScopeMeter -mittauslaitteisiin, joissa on versio V09.00 tai sitä uudempi. Versiossa V11.30 on korjattu seuraavat ongelmat (linkki tiedostolataukseen V11.30):

 • Korjattu mahdollinen käynnistysongelma, joka liittyy puuttuviin signaaleihin näytössä, tai 4-kanavaisessa versiossa C&D-kanaviin, jotka eivät ole käytettävissä (*)
 • Korjattu ongelmat, jotka koskevat ScopeRecord- ja TrendPlot-tietojen tallentamista CSV-muodossa USB-laitteeseen ja niiden lukemista CSV-muodossa USB-laitteessa
 • Korjattu ongelma, jossa ScopeMeter sammui TrendPlot-tilassa kursoreiden ollessa käytössä (*)

  Ennen V11.30-version julkaisua tämä ongelma voitiin ratkaista noudattamalla seuraavia ohjeita:

  • Katkaise ScopeMeter-mittauslaitteen virta.
  • Kytke virtalähde irti.

  Odota 5 minuuttia ennen seuraavien vaiheiden suorittamista:

  • Kytke virtalähde.
  • Käynnistä ScopeMeter-mittauslaite.
  • Aseta akkupaketti (akku ladataan).

Laiteohjelmistoversio V11.20

190 II -sarjan 2- ja 4-kanavaisiin Channel ScopeMeter -mittauslaitteisiin, joissa on versio V09.00 tai sitä uudempi. Laiteohjelmistoversiossa V11.40 on korjattu seuraavat ongelmat:

 • Mahdollisuus avata V10.0 tai sitä uudemman version tallennettuja aaltomuotoja
 • Korjattu .BMP-muotoa koskeva ongelma kopioitaessa kuvia kohteesta INT kohteeseen USB
 • Estetty laitteen lukkiutuminen, kun tietoja kopioidaan USB-tikusta eikä tikkua ole asennettu

Laiteohjelmistoversio V11.10

190 II -sarjan 2- ja 4-kanavaisille ScopeMeter-mittauslaitteille, joiden laiteohjelmiston versio on V09.00, V10.4X tai V11.0. Päivityksessä V11.10 on korjattu ohjelmistovirheitä sekä aaltomuotojen tallennusominaisuus. Aaltomuodot voi tallentaa ScopeMeter®-mittauslaitteesta USB-muistitikulle CSV-tiedostona, jonka voi avata FlukeView®-ohjelmistolla tai taulukkolaskentaohjelmalla.

Laiteohjelmistoversio V11.10

Turvallisuusilmoitus ja takaisinkutsu Fluke 190 II sarjan 4-kanavaisille laitteille, joissa on laiteohjelmistoversio 10.40

190 II -sarjan 4-kanavaisissa ScopeMeter-mittauslaitteissa, joissa on laiteohjelmistoversio 10.40, on mittausarvon desimaalipisteen näyttöä koskeva ongelma, joka edellyttää laiteohjelmiston päivittämistä versioon 10.41 tai sitä uudempaan käyttäjään kohdistuvan turvallisuusriskin välttämiseksi.